Mu elu Issand ja Valitseja. Eetilised ja vaimulikud mõtisklused E-raamat


Mu elu Issand ja Valitseja. Eetilised ja vaimulikud mõtisklused - Kristuselinna piiskop Makarios pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2018
KIRJUTAJA: Kristuselinna piiskop Makarios
ISBN: 9789949604234
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,45

SELGITUS:

Kristuse tunnistamine „meie elu Issandaks ja Valitsejaks“ on oluline meil kõigil, kuid eriti neil, kes – kaldudes oma tahtevabadust üleväärtustama ja iseennast jumalaks pidama – lõikavad sageli Jumala oma elust välja, eraldavad ennast Temast, lähevad Temast kaugele. See näitab, et nad olemuslikult ei tunnista Kristust „oma elu Issanda ja Valitsejana”. Tuleb arvestada asjaoluga, et inimest koormab esivanemate patust tulenev soodumus söandada jultunult ennast jumalaks kuulutada oma igapäevaelus, haarates võimalusest kõike teada saada, kõhklemata kõiki vilju südametunnistusepiinata maitsta, kuna „ilma Jumalata on kõik lubatud”. Nii tõrjub ta Jumala oma elust välja, et elada vabaduses, tunda mõnu, nautida maist heaolu ja kogeda oma meeltega paradiisi, ent selline paradiis osutub valelikuks, utoopiliseks väljamõeldiseks.Paradiisi lihtsalt ei saa olla ilma Kristuseta, ilma et me seaksime Tema oma elu Issandaks ja Valitsejaks.

...st esimene osa räägib meie südame pattudest: Mu elu Issand ja valitseja! Ära anna mulle laiskuse, uudishimu, auahnuse ega tühja lobisemise vaimu! Palve algab pöördumisega - meie südamest tuleva pöördumisega Jumala poole, mis on otsekui appi-karje ja kinnitus ... Eesti Keele Sihtasutus ... . Koostöös õiguskantsleriga ilmuva õigusteaduskonna ajakirja Juridica erinumbri artiklites ning vestlusringides on läbi kaalutud elulõpu väärikust puudutavad eetilised, õiguslikud ja ühiskondlikud argumendid. Kultuur ja Elu 2/2007. Kultuur ja Elu 1/2007 . Teine maailmasõda Euroopa probleem… tekst: LEMBO TANNING, PhD, majandusteadlane ... Jutlused ja mõtisklused Avaleht. Teated ja uudised; Kalender; Kogudus. Jumalateenistused; Ametitalitused; Tooma missa Kultuur ja El ... Mu elu Issand ja Valitseja. Eetilised ja vaimulikud ... ... . Kultuur ja Elu 2/2007. Kultuur ja Elu 1/2007 . Teine maailmasõda Euroopa probleem… tekst: LEMBO TANNING, PhD, majandusteadlane ... Jutlused ja mõtisklused Avaleht. Teated ja uudised; Kalender; Kogudus. Jumalateenistused; Ametitalitused; Tooma missa Kultuur ja Elu 2/2012. Kultuur ja Elu 1/2012 . II Maailmasõja jälgedes Lääneriigid olid liidus mõrvariga . tekst: Vaino Kallas. Kui algas Teine maailmasõda, liitusid Ühendriikide president Franklin D. Roosevelt ja Briti peaminister Winston Churchill Staliniga, kuigi nad olid täielikult teadlikud, et nõukogude režiim oli mõrvanud veel ... Jutlused ja mõtisklused; Uudised ja oikumeenia ... Valimistejärgne mõtisklus. Riigi kestmisest (Jr 22: 3-5) Katri Aaslav-Tepandi ⋅ 10. aprill 2015 „Nõnda ütleb Issand: Tehke õigust ja olge õiglased ning päästke riisutu rõhuja käest; ärge vaevake, ärge tehke liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ja ärge valage siin ... Teine pühapäev pärast Nelipüha. Issand on vandunud Jaakobi uhkuse juures: «Tõesti, ma ei unusta iial ühtegi nende tegu!» (Am 8:7) Prohvet Aamos kuulutas Iisraelis peaaegu kolme tuhande aasta eest, täpsemalt 8. sajandil enne Kristuse sündi, ja ometi on tema kuulutus tänapäevalgi ülimalt aktuaalne. Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Halleluuja. Halleluuja. Sind, Issand, kiidab hiilgav märtrite vägi! Halleluuja. Matteuse 24:3-13 4) vallavara valitseja ning kasutaja muud õigused ja kohustused vastavalt vajadusele. (9) Vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise üle teostab kontrolli vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon. § 6. Vallavara üleandmine ühelt valitsejalt teisele Kui oled kordki langenud isude või emotsionaalse söömissööstu küüsi, siis tead, kui laastavalt see mõjub nii kehakaalule kui ka motivatsioonile kaalulangetusega jätkata. Aga mul on Sulle hea uudis: tegelikult on olemas mehhanismid, mille abil on võimalik oma isud täielikult kontrolli alla saada ja kontrollimatutest söömasööstudest alatiseks vabaneda. 1) linnavara valitseja jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, kui vara hind ei ületa 6391,16 eurot ja linnavara omandamine on vajalik nimetatud linnavara valitseja korrapärase tegevuse tagamiseks; [muudetud seoses euro kasutusele võtmisega - jõust. 01.01.2011] Ja just nende kohta ütleb Issand: " … sest kui ma hüüdsin, siis te ei vastanud, kui ma rääkisin, siis te ei kuulnud, vaid tegite kurja mu silmis ja valisite, mis oli mulle vastumeelt" (Js 65:12). Oleks kohutav, kui Jumal peaks sama ütlema meie kohta....