Tõe ja õiguse legitimeerimise modernistlikust piirist E-raamat


Tõe ja õiguse legitimeerimise modernistlikust piirist - Ene Grauberg pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2018
KIRJUTAJA: Ene Grauberg
ISBN: 9789949607426
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,63

SELGITUS:

Õigus ei ole legitiimne pelgalt seetõttu, et see konkreetses situatsioonis legaalne on. Elame murrangulisel ajal. Maailmas käivad suured poliitilised ümberkorraldused, on tekkinud palju uusi struktuure, mis ületavad rahvusriikide piire, näeme segunemisi, lõpetamata arengusuundumusi, hierarhiate kadu erinevate kultuuritüüpide vahel ning üha süvenevat mitmekultuurilisust. Traditsiooniline elurütm on lagunenud, sotsiaalsed protsessid kiired, aeg on justkui kokku tõmbunud. Isegi keeled ja nende kasutamine muutuvad kiiresti koos tähendustega, mida neis väljendatakse.Nendel protsessidel on mitmeid negatiivseid külgi, mis on seotud nii riikide suveräänsus- kui ka identiteediprobleemidega. Tõde ja õigus on meie silme all murenemas.Kui modernistliku ühiskonna alusväärtused ja suured lood tõest, vabadusest ja progressist on kaotamas oma tähendust, mis saab siis tõest ja ühiskonna õiguskorraldusest? Kas positivistlikule õigus- ja tõekäsitusele on üldse alternatiivi? Laiem, filosoofiline lähenemine taolistele küsimustele muutubki aktuaalseks murrangulistel aegadel, mil üks ühiskonna- ja riigimudel on asendumas teisega.Ene Grauberg (1944) on loogik ja filosoof, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor. Avaldanud kuus raamatut ja üle 60 artikli loogikast ja mõtlemisest ning tõest ja õigusest.Indrek Grauberg (1977) on õigusteadlane, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktor. Avaldanud kaks raamatut riigist ja rahvusvahelisest õigusest ning teadusartikleid.

...tus (1) Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi amet) on Siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus, kes täidab seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet ning ... Tõe ja õiguse legitimeerimise modernistlikust piirist ... ... Riigikogu õiguskomisjon arutas kollektiivset pöördumist eraldi ametkonnana tegutseva piirivalve taastamiseks ning leidis, et tugev piirivalve on riigi julgeolekule tähtis ning pole mingit kindlust, et politsei- ja piirivalveameti lõhkumine tugevdaks piirivalvet. (3) Välisriigi õiguse kohaldamisel lähtutakse kohaldatava õiguse tõlgendusest ja kohaldamise praktikast selles riigis."; 4) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 5. Haldusorgani ja nota ... Tõe ja õiguse legitimeerimise modernistlikust piirist ... . (3) Välisriigi õiguse kohaldamisel lähtutakse kohaldatava õiguse tõlgendusest ja kohaldamise praktikast selles riigis."; 4) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 5. Haldusorgani ja notari õigused välisriigi õiguse kohaldamisel. Käesolevas seaduses kohtu kohta sätestatut kohaldatakse ka haldusorganitele ja ... http://droneflytours.com/109798-kQeoeA-ukraina-ajalugu2020-05-20weekly0.5http://droneflytours.com/109798-kQeoeA-varvime-veega-kutsikas2020-05-20weekly0.5http ... põhiseaduse § í ñ î lg î kohaselt ainult Riigikohtul. Andes Riigikohtule viimase sõna õiguse, muudab see säte Riigikohtu seadusandja ainsaks kontrollijaks. Riigikohtu kolleegium, mis seda funktsiooni täidab, on Eesti Vabariigi konstitutsioonikohtuks. Problemaatiline on põhiseaduse §-de 15 lg 2 ja 152 praegune rakendus praktikas. Poliitika ja poliitiline tegevus Prof Ülo Vooglaid (RiTo 2), Eesti Õigusinstituut ... tõe: poliitikaga tegelemise korral ei ole võimalik saada poliitika kohta mitte midagi peale ... Poliitika omandab tähenduse ja muutub arusaadavaks ÕIGUSE foonil; niisama, nagu õigus muutub (võib muutuda) arusaadavaks vaid poliitika foonil....