Täitemenetlus 2016 E-raamat


Täitemenetlus 2016 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789949986613
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,56

SELGITUS:

Ärisuhetes kipub ikka juhtuma, et lepingupartnerid ei täida oma kohustusi õigeaegselt või muul viisil nõuetekohaselt, jäetakse õigeaegselt tasumata arved ja ka rakendatavad meeldetuletused, täiendava tähtaja andmised või viivisenõuded ei anna soovitud tulemust. Sellega leppida ei saa ning ka võlaõigusseadus annab väga selge juhise – kohustus tuleb täita vastavalt lepingule või seadusele. Kuidas siis käituda? Üks võimalus on ise pöörata see sundtäitmisele.

...aste seminaride sarjas "Samal poolel - lapse poolel" VI tasuta seminari lastekaitsetöötajatele ja ... Täitemenetlus 2016: - Raamat | Krisostomus ... ... tõhus tsiviilkohtu- ja täitemenetlus, elatise sissenõudmise tõhustamine (vajab lisarahastust); abieluvararegistri infosüsteemi liidestamine andmejälgija tarkvaraga (vajab lisarahastust). Olukorra analüüs raõigus on alates esti taasiseseisvumisest läbinud küll põhjaliku uuenduse, kuid jätkuvalt on Nõnda hindasingi eelkõige põhiseaduslikus mõõtkavas peaaegu kõiki 2016. aasta 1. septembrist 2017. aasta augusti lõpuni õiguskantsleri ametkonnale saadetud küsimusi. S ... Täitemenetlus 2016 - Apollo ... . aasta 1. septembrist 2017. aasta augusti lõpuni õiguskantsleri ametkonnale saadetud küsimusi. Sageli jõudsid mu lauale kodanike kaebused, mille keskmes väidetavalt ebaõiglane kohtlemine ja süüdi siis riik, linn või vald, kohus või kohtutäitur ... 2002 september algatati täitemenetlus tsiviilhagi sissenõudmiseks Maksuameti avalduse alusel. 2016 mai esitas Maksu- ja Tolliamet Harju Maakohtule pankrotiavalduse ja eraisiku pankrot kuulutati välja august 2016. Jaotusettepanek kinnitati märts 2017. Kas pankrotimenetlus peatab igasuguse aegumistähtaja antud rahalisele nõudele? Posts about lepitusmenetlus written by J.E. Suvel kirjutasin postituse teemal, mis teha siis, kui lapsevanem rikub suhtlemiskorda.Riigikohtu hiljutises, 29. oktoober 2014, lahendis anti suuniseid selleks puhuks, kui lapsevanem jätkuvalt rikub kohtu poolt määratud suhtlemiskorda. Kõige äärmuslikum meede lapsel teise vanemaga suhtlemise tagamiseks on jõu kasutamine. Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas 10.05.2016 otsuses, et tüüptingimus ebaproportsionaalselt suure viivisemäära kohta on tühine VÕS § 42 lg 3 p 5 alusel. Tühise tüüptingimuse korral saab võlausaldaja nõuda viivist seaduses sätestatud ulatuses ja eeldustel. Lahendatud asjas tuli õppeteenustasu võlgnevuselt tüüptingimuse kohaselt arvestada viivist päevamääraga 0,5% (s.o ... 1. jaanuarist 2017 käivitus uus elatisabiskeem, millega tagatakse üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine, üldjuhul saja euro suurune elatisraha.Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustustest, vaid riik nõuab võlgnevuse kohustusi rikkunud vanemalt välja. 2015. aasta lõpu seisuga käis täitemenetlus enam kui 8000 elatisvõlgnikust vanema suhtes, kes olid oma ... 2016 Personalihaldus ja Tööõiguse konverents (Confinn Tallinn) 2016 Ideaalne täitemenetlus (Eesti Juristide Liit) 2016 Kohtudokumentide koostamisest (Eesti Juristide Liit) 2016 Tööõigus 2016 praktikas (Stokmann Koolitused) 2016 Elatisnõuded, sh piiriülesed nõuded (Eesti Juristide Liit) 2015 Maksuõigus 2015 praktikas (Stokmann Koolitused) Juhul, kui lapse elatise asjas on täitemenetlus juba käimas, esitab lapse esindaja sellelesamale kohtutäiturile üksnes täitemenetlusaegse elatisabi taotluse. Täitemenetlusaegse elatisabi ... 2015. aasta lõpu seisuga käis täitemenetlus enam kui 8000 elatisvõlgnikust vanema vastu, kes olid oma lastele võlgu 14,5 miljonit eurot - sama suur on mõne Eesti linna terve aasta eelarve. 2016. aastast käivitub elatisabiskeem, millega tagatakse üksinda last kasvatavate vanemate lastele vähemalt 100-eurone elatisraha kuus. Austatud lugeja! Riigi eriplaneering: kellele ja milleks? Projekteerimistingimused - detailplaneeringut asendav või seda täpsustav haldusakt Digitaalne õppekirjandus on võimalusel kasutatav erinevate operatsioonisüsteemidega digiseadmetes ning mõistlikus ulatuses kohandatav vaegnägijate ja vaegkuuljate jaoks (HTM määrus 24.03.2016 nr 13). Digitaalse õppekirjanduse vähendatud maksumäär ei sõltu sellest, kas konkreetne materjal on olemas ka paberkandjal või mitte....