Acta Semiotica Estica XI E-raamat


Acta Semiotica Estica XI - Ülle Pärli pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Ülle Pärli
ISBN: 9771406956116
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,32

SELGITUS:

Käesolev Acta Semiotica Estica erinumber nominatsiooni semiootikast on koostatud teadusprojekti „Nimetamise võim ühiskonnas ja kultuuris“ põhitäitjate artiklitest. Käsitlemist leiavad nii päris- kui üldnimedega seostuvad teemad: vaadeldakse nimetamist kui tähendusloome protsessi, semiootilist modelleerimist, maailma korrastamise ja mõtestamise moodust nii sotsiaalsetes situatsioonides kui kunstilistes tekstides.Artiklites analüüsitakse integratsiooni mõistet sotsioloogilistes ja semiootilistes ühiskonnakäsitlustes, sotsiokultuurilist kategoriseerimist, poliitilist retoorikat, õppejõu professionaalset identiteeti ja selle suhet institutsionaalse ideoloogiaga, eesti kirjanduslugusid kui kultuuriteksti, kirjanduse sotsiaalset modelleerivat funtsiooni Johannes Semperi „Kivi kivi peale“ näitel, Jossif Brodski luulet ning Karl Ristikivi „Põlevas lipus“ kasutatud jutustamisstrateegiaid.Traditsioonilises „Märkamiste“ rubriigis ilmub tõlge Boriss Gasparovi tuntud artiklist „Tähelepanekuid Bulgakovi romaani „Meister ja Margarita“ motiivistruktuuri kohta“; kroonikaosa annab ülevaate olulisematest semiootika-alastest ettevõtmistest 2013. aastal.

...adusliku suunitlusega teadusajakiri, milles ilmunud kaastöid loetakse ETISe (Eesti Teadusinfosüsteem) järgi 1 ... ETIS - Semiootika suvekool Käärikul: 40 aastat ... ... .2 ... Ventsel, Andreas (2014). Semiootika suvekool Käärikul: 40 aastat kultuurisemiootika teesidest. Acta Semiotica Estica, XI, 309−311. Pealkiri: Acta semiotica Estica / Eesti Semiootika Selts ; koostajad ja toimetajad Ott Puumeister, Silvi Salupere: Ilmunud: Tartu : Eesti Semiootika Selts, 2001- Acta Semiotica Estica ISSN 1406-9563 Köide Välja inglisekeelne vaste on "Volume". XI Ilmumisaasta 2014 Leheküljed. 299 - 306 . Staatus ... "Acta Semiotica Estica" on Eesti Semiootika Seltsi j ... Acta Semiotica Estica XII - Apollo ... . XI Ilmumisaasta 2014 Leheküljed. 299 - 306 . Staatus ... "Acta Semiotica Estica" on Eesti Semiootika Seltsi jätkväljaanne, mis avaldab töid semiootika alalt. Väljaanne on eestikeelne. Selle esimene köide ilmus 2001. aastal, teine köide 2005. aastal, edaspidi on väljaanne ilmunud igal aastal. Kõnede kujundav jõud: luues rahvust. Acta Semiotia Estica XI, 299 - 306, 2014 Acta Semiotica Estica XVI numbritalustab Mati Hint poleemiliseartikliga "Erialaterminid ja paradigma muutus - lapiku Maa ja eesti foneetikanäitel", mis käsitleb paradigmamuutuse ja terminoloogia sünkroniseerimiseprobleeme. Keily Tammaru artikkel"Kuidas liblikatele valetada? Amazonase siniste Morpho liblikate püügimeetodite semiootiline analüüs" põhinebautori ... Acta Semiotica Estica IX - Tegemist on erinumbriga "Poliitilisuse semiootika", kus fookusesse on asetatud poliitiliste protsesside erinevate aspektide uurimine. Nii koondab kogumik artikleid identiteetide konstrueerimise, poliitilisele kommunikatsiooni, mitmesugustele võimumehhanismide ning (aja)kirjanduse ideoloogilisuse problemaatikast. Acta Semiotica Estica XV . Eesti Semiootika Selts. Kirjastamine . Trükkimine . Doktoritööd . Uudised . Üldinfo . Tehtud tööd . Hinnapäring . Kontakt . Best Web Hosting Top Web Hosting Services Web Hosting Com Top. Acta Semiotica Estica XI. Uurimusi nominatsiooni semiootikast. Koos-tajad ja toimetajad Tanel Pern, Ülle Pärli. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjas-tus, 2014. 328 lk. Acta Semiotica Estica nominatsiooni semiootikale pühendatud erinumbri eessõnas öeldakse, et kogumiku artik-leid ei ühenda „mitte niivõrd temaatika, Acta Semiotica Estica nominatsiooni semiootikale pühendatud erinumbri eessõnas öeldakse, et kogumiku artikleid ei ühenda „mitte niivõrd temaatika, kuivõrd üldine lähenemine uurimisobjektidele" (lk 7). Tõepoolest, käsitletud teemad ulatuvad ühiskonnateooriatest poliitikute kõnedeni ja luulekeeleni. Acta Semiotica Estica XV juubelinumber oneelkäijatest tummisem ja teemade ring on märkimisväärselt lai.Tavapärasest rohkem on seekord teoreetilisi käsitlusi ja ülevaateid, kuidesindatud on ka konkr...