Füüsikalise looduskäsitluse alused E-raamat


Füüsikalise looduskäsitluse alused - Indrek Peil pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Indrek Peil
ISBN: 9789949945542
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,49

SELGITUS:

Vastavalt riikliku ainekava liigendusele koosneb õpik neljast osast: sissejuhatus füüsikasse, füüsika uurimismeetod, füüsika üldmudelid ja füüsika üldprintsiibid. Esimeses osas selgitatakse füüsika rolli teiste loodusteaduste hulgas ning iga inimese isikliku maailmapildi kujunemisel. Teises osas on vaatluse all mõõtmised, mõõteseadus, mõõtühikud oma ajaloolises arengus, mõõtemääramatuse hindamine ning füüsikalise mudeli loomine. Kolmandas osas käsitletakse kogu füüsikas läbivalt kasutatavaid füüsikalisi suurusi – pikkus, kiirus, aeg, jõud, töö, energia, võimsus ja kasutegur – kui füüsika üldmudeleid, samuti avatakse füüsika olemus õpetusena ainest ja väljast. Neljandas osas on vaatluse all põhjuslikkus ja füüsikalised printsiibid. Detailsemalt käsitletakse atomistikat, energia minimiseerumist, tõrjutus- ja superpositsiooniprintsiipi ning absoluutkiiruse printsiipi.Õpikus leidub näiteid loodusest ja tavaelust, küsimusi, harjutusi, ülesandeid ja praktiliste tööde soovitusi, raamatu lõpust leiab aineregistri ja valemitelehe.Õpikut valmistatakse ette ka e-õpikuna, kuhu lisaks tekstile ja illustratsioonidele on koondatud ka kursuse sisuga sobivad eksperimendivideod, animatsioonid ja simulatsioonid.„Füüsikalise looduskäsitluse aluste” õpik arvestab ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest.Õpikuga on võimalik tutvuda aadressil http://õpik.füüsika.ee.

...144-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat ... Füüsikalise looduskäsitluse alused - Apollo ... . Maurus 2014 Raamat on läbi müüdud Tutvustus. Vastavalt riikliku ainekava liigendusele koosneb õpik neljast osast: sissejuhatus füüsikasse, füüsika uurimismeetod, füüsika üldmudelid ja füüsika ... Füüsikalise looduskäsitluse alused Sissejuhatus füüsikasse Sinisega üle värvitud - tekst, mis lisati või eemaldati rühmatöö käigus. Violetsega - kommentaar Õppesisu: Jõudmine füüsikass ... PDF 10. klass I kursus "Füüsikalise looduskäsitluse alused ... ... . Violetsega - kommentaar Õppesisu: Jõudmine füüsikasse, tuginedes isiklikule kogemusele. Inimene kui vaatleja. Sündmus, signaal, aisting ja kujutlus. Vaatleja kujutlused ja füüsika. Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes Võru Kesklinna Gümnaasiumis. Digi-Tiigri põhikursus Võrus. Lisamoodul: Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös Toimetajad: Kaido Reivelt, Uku Püttsepp kasutatud raamatud pealkirjaga Füüsikalise looduskäsitluse alused. Füüsika õpik gümnaasiumile on raamat kirjastuselt Maurus aastast 2014 mille on kirjutanud Indrek Peil, Kalev Tarkpea. Toimetajad: Kaido Reivelt, Uku Püttsepp antud 2014 aasta raamat Füüsikalise looduskäsitluse alused. Füüsikalise looduskäsitluse alused : füüsika õpik gümnaasiumile / Indrek Peil, Kalev Tarkpea ; [toimetajad: Kaido Reivelt, Uku Püttsepp ; pildid joonistas: Urmas Nemvalts ; arvutigraafika: Nils Austa] 10. klass I kursus "Füüsikalise looduskäsitluse alused", 35 tundi Õppesisu koos soovitusliku tunnijaotusega Õpitulemused Praktilised tööd, IKT rakendamine, soovitused õpetajale 1. Sissejuhatus füüsikasse. (3 tundi) Jõudmine füüsikasse, tuginedes isiklikule kogemusele. Inimene kui vaatleja. Sündmus, signaal, aisting ja kujutlus. The E-Varamu is the central national portal for culture and science. It gives internet access to the national cultural heritage. Full screen Close full screen. Füüsikalise looduskäsitluse alused (I kursus 10. klass) Teacher: Žitluhhina Nadežda Füüsikaseadus on füüsikalise loodusseaduse üldistatud formuleering enamasti matemaatilisel kujul. Füüsikaseadus kirjeldab, kuidas füüsikalisi objekte (nähtusi, protsesse, olekuid) iseloomustavad füüsikalised suurused on omavahel seostatud ja missuguste seaduspärasuste kohaselt nad muutuvad.. Teaduses aktsepteeritud füüsikaseadused moodustavad baasi, millele tugineb praegusajal ... Füüsikalise looduskäsitluse alused (I kursus 10. klass) Teacher: Žitluhhina Nadežda; Самостоятельная запись (Student) Гости не имеют доступа к этому курсу. Войдите в систему. Esimese kohustusliku kursuse „Füüsikalise looduskäsitluse alused" põhifunktsioon on selgitada, mis füüsika on, mida ta suudab ja mille poolest eristub füüsika teistest loodusteadustest. Esimene . kursus tekitab motivatsiooni ülejäänud kursuste tulemuslikuks läbimiseks ning loob tausta ... 2. Oskab väljendada füüsikalise maailmapildi alusprintsiipe (näiteks: atomistika, energia minimiseerumine, tõrjutus, absoluutkiirus, dualism, lõtkuprintsiip) ja seoseid füüsikaliste suuruste, nende ühikute ning füüsika eri osade vahel; 3. Oskab loengute kavas toodud märksõnade raames füüsikaliselt arutleda, FÜÜSIKA. FÜÜSIKALISE LOODUSKÄSITLUSE ALUSED Õpik gümnaasiumile Kalev Tarkpea 2013, 17×25 cm, pehme köide 4-värvitükk „Füüsikalise looduskäsitluse aluste" (FLA) õpik arvestab ... „Füüsikalise looduskäsitluse alused" Õpitulemused Õppesisu, õppetegevused Kursus võimaldab teha enesevaatlust ja analüüsi. Kursuse käigus töötatakse iseendaga ja teistega koos, et vaadelda, arutleda ja eksperimenteerida. Kursus toetab minapädevuse, sotsiaals...