Talvised tegemised. Töövihik 2. klassile E-raamat


Talvised tegemised. Töövihik 2. klassile - Elve Kukk pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2012
KIRJUTAJA: Elve Kukk
ISBN: 9789949502295
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,40

SELGITUS:

Riikliku õppekava järgi koostatud töövihik 2. klassi õpilastele koosneb töölehtedest, mis aitavad õpitava teema vastu huvi äratada, uut teemat alustada ja õpitut kinnistada, ning vihiku lõpus olevatest kontrollkaartidest. Läbivaks teemaks on loodusõpetus, ülesanded on aga tihedalt seotud ka teiste õppeainetega.Töövihik võimaldab õpetajal:õpetust individualiseerida;õpilasi igakülgselt aktiviseerida;arendada iseseisva töö oskusi, oskust töötada tööjuhendite järgi.Töövihik võimaldab õpilasel:omandada uusi teadmisi, neid kinnistada, loovalt rakendada ning omaoskusi süvendada;hinnata oma oskusi, tööjõudlust ja vastavalt sellele valida endale ülesanne;anda hinnang oma tööle (liiga raske, paras, liiga kerge);kontrollida tehtud tööde õigsust.

...) Ma söön tavaliselt lõunaks prae ja magustoidu ... Eesti keele töövihik 2. klassile, I osa (VF) - Kirjastus Avita ... . I usually have a main dish and a dessert for lunch. 2) Ettekandja tõi meile menüü. The waiter brought us the menu. 3) Praetud munad, viil röstsaia ja tass teed, palun. Fried eggs, a slice of toast and a cup of tea, please. 4) Me tellisime kala ... Eesti keele töövihik 1. klassile. 1. osa kogus. Lisa korvi. Kirjeldus Töövihikud vastavad põhihariduse lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe tasemele. Ülesanded toetavad lugemiseelduste arengut, soo ... Matemaatika töövihik 2. klassile, 2. osa | Koolibri ... . Ülesanded toetavad lugemiseelduste arengut, soodustades optilis-ruumilise taju ja käeliigutuste koostööd. Lisaks toetavad 2. ja 3. osa töövihikud häälik- ja ... Endel Noor, Enn Nurk IV Klass : Lehekülgede arv: 64 lk Värviskeem: 2 värvi Formaat: 16,5 x 23,5 Köide: brošüür Ilmumisinfo: Ümbertöötatud kordustrükk, ilmunud 2011 ISBN: 4741230009697 Kood: 5664 Hind koolidele: 2.81 + 9% km = 3.06 EUR | Eesti Rahvusraamatukogu. Minu kaust (0) | Logi sisseLihtotsing; Täpsem otsing Õpiku juurde kuuluva töövihiku ülesannete koostamisel on kasutatud võimalikult palju erinevat tüüpi ülesandeid. See võimaldab õpilastel omandada õppekavale vastavaid õpioskusi: rühmitamise, analüüsimise ja seoste leidmise oskusi. Pikapäevarühma tegemised (esitlus) Häälikuõpetus (esitlus) Loomad (õpilase tööleht) ... Talvised pühad ja tähtpäevad. Kordamiseks (Hot Potatoes testid) Esitlus kaashäälikuühend, 2.klass. ... Õigekirjareeglid 2.klassile. Esitluse koostas Nadežda Niklus Laeva Põhikoolist. Õ - 2. klassi eesti keele õpik KÜ - kuulamisülesanne tv - eesti keele töövihik . LL - lisalugemine TL - tööleht h - harjutus. IT- iseseisev töö kogumikust ,,Eesti keele iseseisvad tööd 2. klassile" ÕPPE-NÄDAL LUGEMINE KUULAMINE. KÕNELEMINE KIRJUTAMINE 1. õppe-nädal 2. kiri - Minu perekond. Tv h 2 Õpilane kirjutab päkapikkudele nimed ning ühendab esemed õige päkapikuga. Selgituseks võime öelda, et meie päkapikud kannavad ühesuguseid kuubesid, seetõttu saame neid eristada tegevuste põhjal. Päkaküla kirjad õ lk 79 Põhikooli riikliku õppekava läbivad teemad on: 1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine, 2) keskkond ja jätkusuutlik areng, 3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, 4) kultuuriline identiteet, 5) teabekeskkond, 6) tehnoloogia ja innovatsioon, 7) tervis ja ohutus, 8) väärtused ja kõlblus. Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 6. klassile, 1. osa : Anne Jänese, Antidea Metsa VI Klass : Lehekülgede arv: 72 lk Värviskeem: m-v Formaat: 16,5 x 23,5 Köide: pehme kaas Ilmumisinfo: Ilmunud 2016 ISBN: 4741230012895 Kood: 7386 Hind koolidele: 3.11 + 9% km = 3.39 EUR. Talvised tegemised Kuumaaluse või kausi heegeldamine Ahelsilmus, spiraalne heegeldamine, tingmärgid Oskab heegeldada spiraalselt / kasvatades ... Eesti keele töövihik 4. klassile I osa P. Hiisjärv Avita 2001 Õpime eesti keelt suheldes. Eesti keele töövihik 4. klassile I osa P. Hiisjärv Kasutustingimused. Autoriõigusega kaitstud teost võib kasutada isiklikul ning õppe- ja teadustöö eesmärgil. Teose avaldamiseks või levitamiseks peab küsima autoriõiguste omaja luba ja muul kui isiklikul eesmärgil kasutades tuleb viidata allikale (Allikas: digitaalarhiiv DIGAR)....