Kuldnokk laulab... 2. klass E-raamat


Kuldnokk laulab... 2. klass - Elve Kukk pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2012
KIRJUTAJA: Elve Kukk
ISBN: 9789949476930
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,66

SELGITUS:

«Kuldnokk laulab...» on uue õppekava järgi koostatud õppematerjal 2. klassi õpilastele. Vihik koosneb töölehtedest, mis aitavad õpitava teema vastu huvi äratada, uut teemat alustada ja õpitut kinnistada, ning vihiku lõpus olevatest kontrollkaartidest, mille abil õpilased saavad ise oma tööd kontrollida, muutes õpetajate töö lihtsamaks. Käesolevas vihikus esitatud õppevaldkondi seob tervikuks loodusõpetuse aines. Iga teema kinnistatakse lugemispalade käsitlemisel, keeleharjutuste täitmisel, töötatakse läbi arvutamisel, nuputamisel ja kujutatakse käelise tegevuse kaudu, kasutatakse luuletuste ja laulude õppimisel, elatakse uuesti läbi dramatiseerimisel ja mängudes. Töölehed annavad tagasisidet materjali omandamisest, võimaldavad omandatud teadmiste, oskuste iseseisvat rakendamist ja kasutamist uutes olukordades. Töölehed võimaldavad:siduda erinevad õppeained tervikuksomandada uusi teadmisi, neid kinnistada, loovalt rakendada ja oma oskusi süvendadaõpetust individualiseerida, kuna tööülesanded on erineva raskusastmega (tööjuhendite ees olev märk näitab ära töölehtede raskusastme)õpilasi igakülgselt aktiviseeridaarendada iseseisva töö oskusi, oskust töötada tööjuhendite järgiarendada koostööoskusi kaasõpilastegaluua seoseid igapäevaelugatoetada õppetulemuste saavutamistanda huvitavat lisateadmistmuuta õppetegevuse mitmekesisemaks

...ja oskab neid plaksutada, *määrab laulu helistiku ... TEGUSÕNA - 1. poolaasta | TaskuTark ... . ( TV ül 4) Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile I osa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ISBN 978-9949-513-69 ... MUUSIKA AINEKAVA 2. KLASS - 2 tundi nädalas, kokku - 70 tundi. Õpitulemused Õppesisu - teemad Pädevused Läbivad teemad Sidusus, lõiming Laulmine * laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga üksi ja rühmas; * laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning teiste rahvaste laule; Muusikaõpetus II klass, 70 tundi Õpitulemused Õppesisu ja parktilised tööd Õpilane 1) laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning ühe- ja/või kahehäälses koolikooris, mõistab laulupeo tähendust; 2) laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning emotsionaalselt Põldlõoke laulab kõrgel taevas, aga toitu otsib ainult maapinnalt nii kõrgelt kui nokk ulatub. Kevadel ja suvel on lõoke putuktoiduline ja putu ... TEGUSÕNA - 1. poolaasta | TaskuTark ... . Kevadel ja suvel on lõoke putuktoiduline ja putukaid söödab ta oma poegadelegi. Ta hävitab suurel hulgal naksurlasi, kärsaklasi, poilasi ja teisi mardikaid, sipelgaid, lutikaid, liblikate röövikuid ning rohutirtse ja teisi sihktiivalisi.Enamik nendest on taimekahjurid ja nende ... SQL kodutöö. Loo tabel USE [Virge] GO SELECT [ID] ,[Perenimi] ,[sugu] ,[elukoha_linn] ,[synniaasta] FROM [dbo].[yliopilased_1] GO 2.Lisa 7 üliõpilast 1 Kalkun naine Paide 1976 2 kuldnokk mees Paide 1985 3 Merikotkas mees Pärnu 1982 4 Kurg naine Tartu 1990 5 Luik naine Valga 1988 6 Musträstas naine Tallinn 1992 7 Varblane naine Tallinn 1993 3.Mitme üliõpilase nimi on pikem kui 4 tähte?...