Ajaloo riigieksam 2010. Kordamiskursus E-raamat


Ajaloo riigieksam 2010. Kordamiskursus - Tarvo Siilaberg pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2010
KIRJUTAJA: Tarvo Siilaberg
ISBN: 9789985215357
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,82

SELGITUS:

Käesolev kogumik on praktiline õppevahend, mis sobib kasutamiseks nii õpetaja juhendatud konsultatsioonidel kui ka iseseisvalt ajaloo riigieksamiks õppides.Kordamiskursuse kogumiku võtmesõnadeks on otstarbekus ja ülevaatlikkus ning see on mõeldud kasutamiseks koos õpiku ja muu õppekirjandusega (atlas jms). Ülesehituselt järgib kogumik riigieksami teemajaotust. Gümnaasiumi ajaloo riigieksami temaatika jaguneb kolmeks suuremaks osaks:a) Eesti ajalugu – perioodid ja pöördepunktid; 2010. aastal süvendatult Eesti 1939–1992;b) üldajalugu, XX sajand – rahvusvahelised suhted (kuni 1991. aastani); 2010. aastal süvendatult Euroopa 1914–1945;c) Inimene, ühiskond, kultuur – 2010. aastal varauusaeg.Kõiki kolme üldpeatükki (1.–3.) juhatab sisse vastavat ajalooperioodi üldistav ajatelg varasemate aastate riigieksamitel käsitletud temaatika võrdleva esitusega. Lisatud on lugemissoovitusi, mille hulgast eksamiks valmistuja kas õpetaja juhendamisel või iseseisvalt sobivamad valib.Käesolevast kogumikust leiab eksamiks valmistuja loomulikult ka 2010. aasta riigieksami teemade ja eksami ülesehituse tutvustuse ning lisana on esitatud eksami hindamispõhimõtteid (sealjuures ka arutluse hindamisjuhend).

...L. Tabri VI Õpilaste uurimistööde retsenseerimine ja juhendamine okt-mai kõik õpetajad Põlva Ühisgümnaasium 2010 © Kõik õigused kaitstud ... Riigieksamid - Sihtasutus Innove ... . Kesk 25, 63308, Põlva. tel: +372 7999 222, email: info[at]polvayg.edu.ee · Tarvo Siilaberg „Ajaloo riigieksam 2011. Kordamiskursus" Avita 2011, 136 lk, pehme köide, A4 (u 10 eurot) Ühiskonnaõpetus · Mai Kahru „Valmistume ühiskonnaõpetuse riigieksamiks" Ilo 2010, pehmekaaneline, 136 lk (u 6 eurot) Ajaloo riigieksami teemad 2012 (vene keeles) Ajaloo riigieksami ülesandeid 2009-2011; Ajaloo riigieksami ülesandeid 2009-2011 (vene keeles) PÕHIKOOL. Põhikooli ajaloo lõpueksami teemad 2012; Põhikooli ajaloo lõpueksami teemad 2012 (vene keeles) Ühiskond. KESKKOOL. Ühiskonnaõpetuse riigie ... Ajaloo riigieksam 2011: kordamiskursus - Tarvo Siilaberg ... ... . Põhikooli ajaloo lõpueksami teemad 2012; Põhikooli ajaloo lõpueksami teemad 2012 (vene keeles) Ühiskond. KESKKOOL. Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012; Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012 ... Osta võimaluse korral endale raamat Eksaminandile ajaloo riigieksamist 2010. Täida see ära ning raskemate küsimuste korral pöördu õpetaja poole. Täitmisel võiks esmalt teha need ülesanded, mida iseseisvalt oskad teha, seejärel kontrolli need harjutused üle ning alles siis täida abimaterjalidega ülejäänud ülesanded ära. Matemaatika, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus jne. Kõik selleks et abistada õppijat. Eesti keele kui teise keele riigieksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eesti keele ning eesti keele teise keelena eksami tulemus esitatakse punktidena. Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus. 14. veebruar 2010, 19:02. Ajalooõpetajad tahavad riigieksamit tagasi. Alo Raun vanemtoimetaja. FOTO: Elmo Riig / Sakala. 60 ajalooõpetajat ja õppejõudu tegi riigikogule ning haridusministeeriumile ettepaneku jätta alles ajaloo riigieksam, mida uute õppekavade kohaselt alates 2014. aasta kevadest enam teha ei saa. ... Tartu ülikoolis on alates 2009. aastast korraldatud eesti keele testi Tartu ülikooli sisse saanud muukeelse kooli lõpetanuile. Kokkuleppeliselt nimetasime TÜ keelekeskuse õppejõudude poolt väljatöötatud test eesti keele starditestiks.. Kuigi kõik ülalmainitud on sooritanud eesti keele testi B2-tasemel, on nende tegelik keeleoskus üsna erinev. Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, miks inimkond kordab ikka ja jälle minevikus tehtud vigu. Arutle, miks puhkevad ka tänapäeval uued sõjad ning erinevad usulised veendumused põhjustavad lahkhelisid. Too ajaloost ja/või kirjandusest näiteid, kuidas ajaloo õppetundidest pole suudetud järeldusi teha. 2) 2010/2011. õppeaastal gümnaasiumiõpinguid alustanutele vähemalt eesti kirjanduse üht kursust, ühiskonnaõpetuse kaht kursust, muusika kolme kursust ja Eesti ajaloo kaht kursust."; 9) paragrahvi 22 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 2010-2011 õa: Direktsiooni ja ainesektsioonide üldtööplaan ... Ajaloo riigieksam: 12. klassi õpilased: Margus Veri: 31.05.2011: Hinded välja kell 16.00 ... Riigieksam kultiveeris pealiskaudsust Uus õppekava ei näe ette ajaloo riigi-eksamit, selle asemel soovitatakse teha ajaloo uurimistöid. See otsus on kindlas-ti samm paremuse suunas. Riigieksam reglementeeris äärmiselt kitsalt, mida, kui palju ja kuidas ajalugu käsitada. Mulle on riigieksam alati olnud mure- Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 lõike 2 alusel.. 1. peatükk Üldsätted § 1. Määruse reguleerimisala ja ülesehitus (1) Gümnaasiumi riiklik õppekava kehtestab riigi üldkeskhariduse (edaspidi gümnaasiumiharidus) standardi.Gümnaasiumi lõpetamisel saavutatavad õpitulemused on kooskõlas Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 4. tasemel kirjeldatud üldnõuetega. Ühiskonnaõpetuse riigieksam . Mari 28. märts 2010, kl 20.48: ... 29. märts 2010, kl 23.57: ... ajaloo ja geograafia 60 ringis ning ühiskonnaõpetuse 86. Õppis geograafiaks ja ajalooks ......