Kured läevad... Töölehed kolmandale klassile E-raamat


Kured läevad... Töölehed kolmandale klassile - Elve Kukk pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2009
KIRJUTAJA: Elve Kukk
ISBN: 9789949441631
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,46

SELGITUS:

Töölehtede komplekt on nüüdisaegne õppematerjal, kus üks teema on eri õppeainete kaudu seotud üheks tervikuks. Keskseks aineks on loodusõpetus. Selles aines käsitletav teema kinnistatakse lugemispaladega, keeleharjutustega, töötatakse läbi arvutamisel, kujutatakse käelise tegevuse kaudu, kasutatakse luuletuste ja laulude õppimisel, elatakse uuesti läbi dramatiseerimisel ja mängudes.Töölehtede abil saavutatakse märkamatu ainetevaheline integratsioon läbivate teemade, temaatiliste rõhuasetuste ja õppeülesannete abil.Materjal arvestab riiklikus õppekavas sätestatud õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke, võimaldab rakendada individuaalset, paaris- ja rühmatööd, valida õpilase võimetele vastav ülesanne. Lehtedel olevad tööjuhised arendavad oskust iseseisvaltjuhendi järgi tegutseda. Enesekontrolliks on head iga töölehe juurde kuuluvad kontrollkaardid, mis lihtsustavad ka õpetaja tööd, pannes samas lapsetähelepanelikult enda tehtut kontrollima ja selle raskusastmele hinnangut andma.Töölehtede komplekt sobib lisamaterjaliks koolides kasutusel olevate õppematerjalide juurde.

...koht ja sihtrühm (klass): Eesti kool, 4 ... 1.klass - ÕPIABI ... . klass Juhendaja nimi: Tere Hommikusy Tunni teema: lause Tunni eesmärk (eesmärgid): 1) Õpilane tunneb ära tegusõnad ning selle järgi lausetüübi (liht-, liitlause) Tunnis kasutatavad vahendid: töölehed, slaidid Aeg, etapid, võtted Õpetaja kõne ja tegevus Lapse kõne ... Valik Türi PK 1.c klassi õpilaste meisterdustest-joonistustest. Siin on slaidiesitlused-näitused loodud töödest, samuti e-raamat "Kui ma oleksin president". tagasi avalehele Täna teeme juttu soo ... 1. klassile - Miksike ... . tagasi avalehele Täna teeme juttu sookurgedest - põlistest Põhjala asukatest. See linnuliik on meie soodel pesitsenud ja siit läbi rännanud juba tuhandeid aastaid, mida tunnistavad muinasasulatest, näiteks Soontagana maalinnast leitud luud. Ta on aidanud nime panna ka hiljem siiakanti jõudnud pikajalgseile lindudele, nagu toonekurgedele. üldtelefon: 6 275 401; müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405 e-post: Keelekümblus on õppeviis, mis toetab mitmekeelsuse kujunemist - laps saab suhu võõrkeele ilma emakeelt kahjustamata. Keelekümblusprogrammis toimub keeleõpe lisaks keeletundidele ka teistes ainetundides, riiklike õppekavade alusel õppimise ajal, vähemalt 50% sihtkeeles. Keelekümbluslik lähenemine annab muu kodukeelega lastele ELEKTROONILISED TÖÖLEHED II KLASSILE INTEGEREERITUD ARVUTITUNDIDE LÄBIVIIMISEKS. Sissejuhatuseks õpetajale Töölehed (MS Office inglise keeles) Töölehed (MS Office eesti keeles) Töölehed koostas: Ruth Kampmann, MA Veebilehe koostas: Varje Tipp, MA. TÖÖLEHED LOE ÕPIKUST LK. 82 - 85 JA VASTA JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE: 1. Miks oli Veneetsia rikas linn ja üks Vahemere tähtsamatest keskustest? 2. Kes olid mongolid, kus nad elasid? 3. Kuidas kutsuti mongoli valitsejaid? 4. Kes oli Marco Polo? 5. Mida tegi Marco Polo Hiinas ja mida erilist ta seal nägi? ... Töölehed 3. klassile sulghäälikute õigekirja harjutamiseks. Väljendtegusõnad. Funktsionaalne lugemine ja psüühiliste protsesside arendamine „Loovuse arendamine", 7 klass, SMART Notebooki harjutus. Testid eesti keeles ja kirjandusest. Test E.Kippeli raamatu "Meelis" põhjal. Keemia töölehed VIII klassile. Aarne Tõldsepp, Vilja Toots 48 lk : Keemia ülesandeid VIII-IX klassile. Jüri Vene, Lia Paaver 64 lk : Keemiatestid VIII klassile. Aarne Tõldsepp 72 lk : Õpetame keemiat VIII klassis. Õpetajaraamat. Aarne Tõldsepp, Vilja Toots 112 lk Metoodiline : Eesti keele tööraamat 8. klassile. 3. osa Autor: Kaja Plado, Ana Kontor, Toimetaja: Tiina Helekivi, Illustreerija: Ülle Meister, Vilve Aavik-Vadi, Kujundaja: Eve Kurm...