Eesti Vabariigi põhiseadusest. Ühiskonnaõpetuse töövihik IX ja XII klassi õpilastele E-raamat


Eesti Vabariigi põhiseadusest. Ühiskonnaõpetuse töövihik IX ja XII klassi õpilastele - Koostaja Mai Kahru pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2008
KIRJUTAJA: Koostaja Mai Kahru
ISBN: 9789949438495
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,23

SELGITUS:

1992. aastal vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseadus on Eesti riigi ja ühiskonna toimimise alusdokument, mis on oluline nii riigile kui ka kõigile kodanikele, sätestades rea õigusi ja kohustusi, mis ei laiene kellelegi teisele peale kodakondsust omavate isikute. Töövihiku erinevad ülesanded käsitlevad kõiki olulisi põhiseaduse aspekte, abistavad selle tundmaõppimisel ning eeldavad küsimustele vastajalt laiemat kaasamõtlemist kui ainult põhiseaduse tekstist näpuga järje ajamist.

...ani 2030, Eesti Looduskaitse Eesti Vabariigi sisepoliitika 15 ... Põhiseaduslikud institutsioonid - eesti.ee ... . juunil 1920 kiitis Asutav Kogu heaks Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse, mille väljatöötamisel võeti eeskuju Weimari Vabariigi, Sveitsi, Prantsusmaa ja USA põhiseadustest. 1920. aasta põhiseaduse kohaselt oli Eesti demokraatlik, parlamentaarne ja riigipeata vabariik, mi... 4. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Panga infotund. 5. Eesti Vabariigi piirituse ja veinide aktsiisi seaduse eeln ... Eesti Vabariigi põhiseadusest. Ühiskonnaõpetuse töövihik ... ... . Eesti Vabariigi piirituse ja veinide aktsiisi seaduse eelnõu ja Eesti Vabariigi seaduse "Muudatuste tegemise kohta Eesti Vabariigi aktsiisimaksu seaduses" eelnõu. Esimene lugemine. 6. Eesti Vabariigi seaduse "Täienduste tegemise kohta Eesti Vabariigi tegevusloamaksu seaduses" eelnõu. Eesti Vabariigi põhiseadus, mis võeti vastu 1992. aastal rahvahääletusel sätestab prembulis EV põhieesmärgi - tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine. Seda sätet varasemates põhiseadustes ei olnud. Fraas lisati teksti Põhiseaduse Assambleel rahvaalgatuse korras töö lõppjärgus . Eesti Vabariigi siseministri ja Eesti Kirikute Nõukogu presidendi ühine pöördumine Eestimaa elanike poole seoses reformatsiooni 500. aastapäevaga Euroopa reformatsioonilinnade hulka arvatud Tallinna ja Tartu linna-sid, teisi kohalikke omavalitsusi, kodanikuühendusi ja mitmeid muid organisatsioone. Eesti Vabariigi teaduspreemia ja Eesti Vabariigi aastapäev · Näe rohkem » Eeva Ahven. Eeva Ahven (2. veebruar 1924 - 28. oktoober 2009) oli eesti keeleteadlane. Uus!!: Eesti Vabariigi teaduspreemia ja Eeva Ahven · Näe rohkem » Eevi Ross. Eevi Ross (sündinud 1. septembril 1938) on eesti keeleteadlane. Uus!!: Missugune alljärgnevatses üleskutsetest esitati märtsis 2017 Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga seoses Eesti "suuremaks" ja tuntumaks tegemiseks? Kuivendada Pärnu- ja Läänemaa rannikul mere arvelt 100 ruutkilomeetrit maismaad juurde. 2017. aastal 10% rohkem sünde! Eesti Vabariigi tervisepoliitika baseerub mitmesugustel seadusandlikel aktidel, mis on riigi poolt heaks kiidetud ning on kooskõlas Euroopa Liidu üldiste suundadega.(vt Lisa 1). Põhiseaduse järgi on igal Eesti kodanikul õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja mitmete muude puuduste korral. Sotsiaalhoolekande Seadus paneb Eesti Vabariigi põhiseadus 25 on 2017. aasta juunis välja antud mark põhiseaduse rahvahääletuse 25. aastapäeva auks. Margil on kujutatud Eesti Vabariiki ja Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulit. Marki saad kasutada Eesti-siseste standardkirjade saatmiseks. Eesti Vabariigi tähtpäevad. Rahvuspüha ja puhkepäev 24. veebruar - iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev Riigipühad ja puhkepäevad 1. jaanuar - uusaasta suur reede ülestõusmispühade 1. püha 1. mai - kevadpüha nelipühade 1. püha 23. juuni - võidupüha 24. juuni - jaanipäev Eesti Vähiliit Ja Suurürituse „Terve Eestiga Vähi Vastu" Patroon Eesti Vabariigi Õiguskantsler Ülle Madise Kutsuvad Heategevuskontserdile Rahvusooperis Estonia Reedel, 13. Septembril 2019 Kell 18.00. Heategevuskontserdil Esinevad Metsosopran Annely Peebo (Austria), Sopran Perrine Madoeuf (Prantsusmaa) Ja Bariton Jānis Apeinis (Läti). Eesti Vabariigi presidendid Vabariigi President. Konstantin Päts (1874-1956) - 24. aprill 1938 - 21. juuni 1940; Peaministrid Vabariigi Presidendi ülesandeis. Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis on Eesti Vabariigi riigipea kohustetäitja ametinimetus 1938. aasta põhiseaduse alusel. Peaminister asub täitma Vabariigi Presidendi ülesandeid, kui Vabariigi Presidendi ametikoht ... Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 12 (1990-1992). Istungjärk (66 :, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 12 (1990-1992). Istungjärk (67 :, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 12 (1990-1992). Eesti Vabariigi põhiseaduse uus redaktsioon, mis jõustus 13.08.2015. a. Brošüür on eesti ja vene keeles. Eesti kodakondsuse saamise, kaotamise ja taastamise tingimused ning korra sätestab kodakondsusseadus. § 9. Põhiseaduses loetletud kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused on võrdselt nii Eesti kodanikel kui ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel. kuulutab loodusõnnetuse ja katastroofi korral või nakkushaiguse leviku tõkestamiseks välja eriolukorra riigis või selle osas; täidab muid ülesandeid, mis põhiseaduse ja seadustega on antud Vabariigi Valitsuse otsustada. § 88. Vabariigi Valitsusse kuuluvad peaminister ja ministrid. § 89. Eesti Vabariigi põhiseadus peaks olema kõigist seadustest ülim ja justkui meie riigi ning rahva piibel. Samas mulle tundub, et viimasel ajal kiputakse seal järjest muudatusi tegema, et seda ühe või teise uue seaduse või seadusemuudatuse jaoks sobivamaks muuta. Ma muidugi mõistan, et ajas asjad ja arusaamad muutuvad, ning eluga tuleb kaasas käia aga ehk ei…...