Eesti looduskaitse infoatlas E-raamat


Eesti looduskaitse infoatlas - Koostajad Uudo Timm pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2006
KIRJUTAJA: Koostajad Uudo Timm
ISBN: 9799985881339
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,42

SELGITUS:

Kaitsealad, kaitsealused pargid ja puistud ning looduse üksikobjektid.

...a Eesti territoriaalmeri koos suurjärvedega (Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv) ... Eesti looduskaitse infoatlas - Apollo RUS ... . Maismaast on looduskaitse all 18,8%, territoriaalmerest 27% ja ... Eestis toimub liikide kaitse Looduskaitseseaduse (2004; LKS) alusel. 2011. aastal oli kaitse all 570 liiki. Varem kehtinud Kaitstavate loodusobjektide seaduse (1994; KLOS) alusel oli Eestis kaitse all 536 taime-, seene-ja loomaliiki.Sellest seadusest võeti üle kaitstavate liikide kategooriatesse jagamine. Kokku on kolm kaitsekategooriat, I ja II kategooria liigid võetakse kaitse alla ... EESTI LOODUSKAITSE INFOATLAS: - Kasutatud raamat | Rahva ... ... . Kokku on kolm kaitsekategooriat, I ja II kategooria liigid võetakse kaitse alla ... Eesti looduskaitse infoatlas: kaitsealad, kaitsealused pargid ja puistud ning looduse üksikobjektid. Koostajad P. Kiristaja ja U. Timm. Tallinn, 2006; Eesti looduse kaitse aastal 2007. Toimetaja L. Klein. Tallinn, 2008; Välislingid. Loodushoiuseadus (1938) Eesti looduskaitseseadus (2004) Riigi Teatajas; Natura 2000 "Eesti looduskaitse infoatlas : kaitsealad, kaitsealused pargid ja puistud ning looduse üksikobjektid" (Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskus, 2006) "Eesti looduse taskuentsüklopeedia" (TEA Kirjastus, 2013) Tema tehtud loodusfotosid on avaldatud paljudes loodusteemalistes voldikutes ja kümmekonnas loodusraamatus. Looduskaitse ajalugu Eestis. 1297- Taani kuningas E.Menved keelas metsaraie 3. saarel Tallinna lähedal. Esimene dateeritud looduskaitse. 1644- J.Gutslaff urvaste pastor avaldas ''pikse palve''see rääkis pühavee reostamise vastu suunatud talupoegade ülestõust. 1664- hakati rajama talurahvakoole, rootsi metsa seadus laienes eesti aladele. Eesti Vabariik Põhiseadus Vabariigi President Vabariigi valitsus Riigikogu Seadusandlus Rahandus ja riigieelarve Välissuhted ja välislepingud Riigikaitse Kohus Õiguskantsler ... Jäätmete liigiti kogumine Looduskaitse Maa ja mets Eluasemega kaasnevad teenused Turvaline kodu Eluaseme soetamine ... Eesti Looduskaitse Seltsi osakonnad asuvad 43 Eesti asulas. (Eesti Looduskaitse Selts) 6 1971. aastal asutati Lahemaa rahvuspark, mis oli esimene tolleaegse Nõukogude Liidu alal. Rahvuspargi eesmärgiks oli ära hoida Kirde-Eestis fosforiidi kaevandamise laienemine. Keskkonnaagentuuri äsjailmunud ülevaate „Looduskaitse arvudes - 2018" kohaselt on Eestis 2018. aasta lõpu seisuga 3812 kaitstavat loodusobjekti kogupindalaga 1 578 823 ha. See moodustab 22% Eesti pindalast, kui arvestada maismaale lisaks ka Eesti territoriaalmeri koos suurjärvedega (Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv). Maismaast on looduskaitse all 18,8%, territoriaalmerest 27% ja ... Uus trükk viimase rahvaloenduse andmetega rahvastikukaartidel. Kaardistik on Avita kooliatlase 6., parandatud ning täiendatud väljaanne. Kaartide temaatika hõlmab mitmekülgselt Eesti loodust, inimtegevust ja ka ajaloovaldkondi. Eesti looduskaitse infoatlas Eesti Looduseuurijate Selts 2006 Loe lähemalt... Väike käsiraamat neile, kes loodusest hoolivad Eesti Looduseuurijate ... XII eesti looduseuurijate päeva ettekannete kokkuvõtted Eesti Looduseuurijate Selts 1979 Hind: 4.50 € Ostukorvi ... Looduskaitse tegevusvaldkond töötab selle nimel, et säiliks looduslik mitmekesisus RMK hoole all oleval riigimaal. Selleks tuleb teha vajalikke looduskaitsetöid ning järgida elurikkuse hoidmiseks olulisi põhimõtteid ka majandatavas metsas. Eesti looduskaitse 100 aastat. Peame seda maad väga hoidma. Looduskaitse on väga inimlik ja isiklik valdkond. Selle on kutsunud esile inimtegevus ning looduskaitset teostavad sageli silmapaistvad üksikisikud. Inimestel on looduskaitset vaja omavaheliste suhete korraldamiseks, loodus ise tuleks ilma inimeseta suurepäraselt toime. Juhani ... Eesti kaitsealade üldpindala on praegu 542 347 ha (täisarvuni ümardatuna). See on 12% Eesti pindalast (4 522 710 ha). Ent Eesti pindala on antud ilma veealata, kaitsealad aga hõlmavad ka merd (kokku 80 190 ha). Siin ongi üks põhjusi, miks eri allikad annavad erisuguse protsendi. Hea meel on näha, et kulutused teenuste pakkumisele Eesti looduskaitse ja liigikaitse valdkonnas on peaaegu sama suured kui näiteks parandusteenuste maht arvutite ning tarbe- ja majakaupade valdkonnas (46 miljonit). Sama oluline kui rahaline panus on aga inimeste endi vabatahtlik tegevus Eestimaa loodusliku mitmekesisuse säilimiseks....