Arengumapp lapse arengu kajastajana E-raamat


Arengumapp lapse arengu kajastajana - Pille Olenko pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2006
KIRJUTAJA: Pille Olenko
ISBN: 9789985578247
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,80

SELGITUS:

Arengumapp on üks võimalusi lapse arengu analüüsimiseks ja hindamiseks. See aitab teha nähtavaks õpetaja töö lapsega, lapse arengu ja kasvamise loo. Selle talletamist arengumapis peetakse pärinevaks Ameerikast ning edu saatis seda meetodit kohe. Nii Kanadas, Inglismaal kui Uus-Meremaal.Sarjas Õpetajalt õpetajale ilmuv vihik on Tallinna lasteaiaõpetaja P. Olenko magistritöö.

...sta) ja abstraktse ehk formaalloogilise mõtlemise periood (alates 12 ... Tallinna Liivalossi Lasteaed » LAPSE ARENGU HINDAMINE ... . eluaastast). · Lapse arengumapp - lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, mida täidetakse ja täiendatakse kogu koolieelse perioodi. Lapse arengumappi kogutakse lapse joonistus endast, oma perekonnast, valik lapse loomingust (erinevad kunstivaldkonnad), lapse enda arvamusi, hinnanguid, tulevikuplaane, ütlemisi, lapse ... LAPSE ARENGU HINDAMISE PÕHIMÕTTED NING KORRALDUS 1.Lapse arengu ... Tallinna Liivalossi Lasteaed » LAPSE ARENGU HINDAMINE ... ... LAPSE ARENGU HINDAMISE PÕHIMÕTTED NING KORRALDUS 1.Lapse arengu hindamine on vajalik lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. 2. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatustegevusprotsessist. Arengumapp toetab last tema arengus. Laps ise näeb, kuidas ta on arenenud, mida oskas kaheaastasena ja mida oskab nüüd seitsmeaastasena, mil kohe ukse ees koolitee. Lapsevanem saab ülevaate oma lapse oskustest, teadmistest, tegemistest lasteaias. Lasteaiaõpetajal aitab arengumapp mõista iga lapse individuaalsust ja kordumatust. Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud tingimustel ja hoitakse lapse arengumapis. Lasteasutuse õpetaja jälgib ja hindab aasta vältel lapse arengut. Lapse arengu jälgimise käigus koostatakse igale lapsele arengumapp, mis on lapsega seotud ülestähenduste kogum. Lapse arengu jälgimise ja analüüsimise eesmärk on koguda lapse kohta informatsiooni, mida saab kasutada õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja lapse individuaalsel arendamisel. Igale lapsele koostatakse arengumapp, mis sisaldab lapse käelisi töid, huvitavaid ütlemisi, arenguvestluste kokkuvõtteid ja vajadusel individuaalset ... Lapse/õpilase individuaalsuse arendamine võib toimuda . kolmel tasandil (vt. skeem 1). I tasand - kõiki lapsi hõlmavad tegevused. Lapse arengu jälgimine ja kirjeldamine toimub rühma- või klassitöö tingimustes, vastavalt vajadusele õpetaja diferentseerib ja individualiseerib tegevusi/õpetust ning nõustab ja juhendab lapsevanemat. Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, mis sisaldab tähelepanekuid lapse tegevuste kohta (mängu kirjeldusi, valikuliselt lapse käelist loomingut, lapse sõnalist loomingut ja huvitavaid ütlemisi, vanemate küsitlusi lapse kohta, logopeedi analüüsi, arenguvestluste kokkuvõtteid) kogu lasteaias viibimise jooksul. LAPSE ARENGUMAPP Lapse koostatav mapp jaotub (sisaldab palju ülestähendusi lapse arvamistest - kunstitööd, uurimisteemad, nädalateemad või mõne muu tegevuse iseloomustus...