Strateegia E-raamat


Strateegia - Edward N. Luttwak pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2006
KIRJUTAJA: Edward N. Luttwak
ISBN: 9789985702482
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,45

SELGITUS:

Kui soovid rahu, valmistu sõjaks. Ründerelvade väljaarendamine võib olla ka puhtalt kaitseotstarbeline. Lahingus võib halvim tee osutuda parimaks. Edward Luttwak näitab, et strateegia sellistest näiliselt vasturääkivatest väidetest koosnebki. Need on näited paradoksaalsest loogikast, mis täidab kogu strateegia valdkonda.Tegemist on laialdast tunnustust leidnud teosega, mida praeguses väljaandes on pärast Lahesõda täiendatud. Luttwak toob ühelt tasemelt teisele liikudes esile strateegiale eriomase loogika, alustades lahingutaktikaga ja lõpetades suure strateegiaga. Luttwak uurib õhujõudude rolli 1991. a. Lahesõjas, mille planeerijate hulka ta ise kuulus. Seejärel täheldab ta "postheroilise" sõja esilekerkimist 1999. a. Kosovo sõjas, mis oli küll Ameerika Ühendriikide sõda, kuid mille käigus ei saanud surma mitte ainsatki Ühendriikide sõdurit.Luttwak selgitab ka sõja jooksul aset leidvat "vastandite teineteiseks pöördumise" efekti. Nii ületatakse tavapärane lineaarne loogika näiteks siis, kui rindejoone ülemäärase väljavenitatuse tõttu võit kaotuseks pöördub või kui sõda omaenda ammendumise teel päädib rahuga. Autor toob näiteid alates Vana-Roomast ja lõpetades tänapäevaga. Ta liigub Barbarossa plaani ja Pearl Harbouri mõõtu operatsioonidelt pisemate sõjaliste kokkupõrgeteni ning rahustrateegialt kõige moodsamate operatiivmeetoditeni. Seeläbi toob Luttwak, selles valdkonnas maailma üks tunnustatumaid autoriteete, esile sõjalise nurjumise ja edu ning sõja ja rahu peadmurdva loogika.

...uuri aluseks on iga kalandusvaldkonna jaotuse tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude (SWOT) analüüsid ... Riigi eelarvestrateegia | Rahandusministeerium ... .Dokumendis on ette nähtud keskenduda senisest enam teadmiste suurendamisele ja innovatsioonile, et olemasolevat tehnilist baasi võimalikult tõhusalt ja tulusalt kasutada. Tallinna sademevee strateegia aastani 2030. Vastu võetud 19.06.2012 nr 18. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 77 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 107 "Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030" ja 20. oktoobri 2011 otsusega nr 17 ... PDF Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KÜBERTURVALISUSE ... ... . juuni 2011 otsusega nr 107 "Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030" ja 20. oktoobri 2011 otsusega nr 173 ""Tallinna sademevee strateegia aastani 2030 ... Strateegia üldeesmärgi saavutamiseks on seatud neli alaeesmärki. 16 S.o nende inimeste osakaal, keda on aasta jooksul avalikus kohas, kodus või mujal rünnatud nii, et nad on saanud haiget. 17 Vägivalla ohvriks langemist hinnatakse ka statistikaameti kavandatavas ohvriuuringus. käesolev strateegia asendab, võtsime suuna selliste väärtuspakkumiste loomisele, kus teeme maksimaalselt kõik võimaliku, et oma ärikeskkonda parendada, soodustamaks täiendavate investeeringute tegemist neis fookussektorites. Sama suunda soosib Euroopa Liidus ellu kutsutud nutika spetsialiseerumise strateegia. STRATEEGIA 2015-2023. 05.06.2017 Maaeluministeeriumi poolt heaks kiidetud muudatustega Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia 2015-2023. 09.05.2017 toimunud juhatuse koosolekul otsustati algatada Rohelise Jõemaa piirkonna strateegia muudatus seoses Sindi linna lisandumisega ühingu tegevuspiirkonda....