Laste õigused E-raamat


Laste õigused -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2005
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789949132263
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,33

SELGITUS:

Käesolev raamat on esseekogumik Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguste konventsiooni tähendusest ning sellest, kuidas konventsiooni põhimõtteid ja sätteid tõhusalt ellu rakendada. Siin käsitletakse laste õigustega seotud vastuolulisi ja päevakajalisi teemasid. Kas meie peredes, ühiskonnas ja poliitikas pööratakse tähelepanu lapse huvidele? Kas lastel on poliitilist mõjujõudu? Kes otsustab, mis on laste arenguks kasulik? Kuidas võidelda diskrimineerimise vastu? Kas riik peaks laste kaitseks pereellu sekkuma? Kas me mõistame laste "arenevate võimete" tähendust? Kas poliitikud hoolivad laste mänguvõimalustest? Kas lapsi tohib lüüa? Kuidas saaks kõige paremini levitada laste õiguste ideed? Kas meil puuduvad laste õiguste teostamiseks vahendid? Kas laste ombudsmanid on vajalikud? Kuidas saaks tõsta lapsi poliitilise tähelepanu keskmesse?

... Retke tee tõkkepuuga parklasse. LAPS - iga alla 18 aasta vanune inimene, kellel on õigused ja kohustused (Lastekaitseseadus RT 1992, 28, 370) ... Lastekaitseseadus - Riigi Teataja ... . VANEMAD - vanemate ja laste vastastikused õigused ja kohustused tulenevad laste põlvnemisest, lapse ema on naine, kes on lapse sünnitanud ning lapse isa on mees , kes on lapse eostanud (Perekonnaseadus RT 2009, 60, 395). Laste õigused kriminaalmenetluses on edaspidi paremini kaitstud, 14.05.2019. [10] Õiguskantsler. 2019. Õiguskantsleri tegevused lapse õigustega seonduvalt perioodil 2018-2019. [11] Õiguskantsleri kiri nr 6-8 ... Lastekaitse Liit 2020 » Lapse õigused ... .05.2019. [10] Õiguskantsler. 2019. Õiguskantsleri tegevused lapse õigustega seonduvalt perioodil 2018-2019. [11] Õiguskantsleri kiri nr 6-8/190575/1903391 sotsiaalministrile. Alaealise nõusolek psühhiaatriliseks raviks, 03.07.2019. LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED (alus: Koolieelse lasteasutuse seadus, 1999) Laste õigused. Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel. Peamiseks laste õigusi käsitlevaks rahvusvaheliseks lepinguks on ÜRO lapse õiguste konventsioon, millega Eesti ühines 1991. aastal. Konventsiooniga ühinemisel võeti kohustus tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õigused igale Eesti territooriumil elavale lapsele. Eesti laste õigused tuginevad ÜRO lapse õiguste konventsioonil, Eesti Vabariigi põhiseadusel, lastekaitseseadusel ja muudel inimõigusi reguleerivatel aktidel. Käesoleva dokumendi kontekstis pööratakse enam tähelepanu lapse õigusele tervisele, haridusele, mõlema vanema hoolitsusele, oma arvamuse avaldamisele ning mängu- ja puhkeajale. Lastekaitse on laste kaitsmine vägivalla, kuritarvitamise, ärakasutamise ja hooletusse jätmise eest.. Lastekaitse eesmärgiks on seista laste huvide eest. Igale lapsele peab olema tagatud võimalus hariduse omandamiseks, tervishoiuteenusute kasutamiseks, huviringides osalemiseks ning ka vaba aja veetmiseks. Vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused. Vanemal on kohustus ja õigus hoolitseda oma alaealise lapse eest (hooldusõigus). Vanema hooldusõigus hõlmab õigust hoolitseda lapse isiku eest (isikuhooldus) ja õigust hoolitseda lapse vara eest (varahooldus) ning otsustada lapsega seotud asju (otsustusõigus). Lasteombudsman - laste ja noorte õigused, Tallinna, Estonia. 1,5 tuh meeldimist. Eesti Vabariigi õiguskantsler on lasteombudsman, kelle ülesanne on laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamine. Laste krossikad. Krossimootorrattad 50cc kuni 140cc. More . OÜ Motohobi. E 9:30-18:00, T-R 09:00-18:00, L 10:00-14:00 | Tel: +372 749 3391 | info(at)motohobi.ee | Kassisilma tn 6 Räni alevik, Kambja vald Tartumaa 61708. MOTOHOBI OÜ kõik õigused kaitstud ... Laste õigused saavad realiseeruda vaid siis, kui konventsiooniga ühi-nenud riikides on olemas poliitiline tahe neid õigusi ellu viia ning võimalu-sed ja teadmised selle ülesande tõhusaks täitmiseks. Olen kindel, et selles huvitavas väljaandes avaldatud esseed on inspiratsiooniallikas ja väärtuslik Laste õigused (5) lgbt (2) Maa (5) Maailmamuutjad (28) Määramata (5) Majandus (8) Meedia (2) Naiste õigused (10) Õiglane tarbimine/Fairtrade (7) Ränne ja pagulased (19) Religioon (3) Relvastatud konfliktid (3) Riigid ja rahvad (18) Soome-ugri rahvad (1) Tarbimine ja kaubandus (32) Tarbimisühiskond (9) Toit (9) Üleilmastumine (17) Vaesus ... Teema: laste õigused. Fookuses: kas šokeerivast inimkaubandusest väikelastega on saanud uus normaalsus? Järvi & Vooglaid-21. mai 2020. Laste õigused kriminaalmenetluses peaks edaspidi paremini kaitstud olema. LEPM. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tagatakse edaspidi kuriteokahtluse alla sattunud laste individuaalne hindamine ning nende teadlikkus oma õigustest. FOTO: Sille Annuk. Laste ja noorte õigused ja kohustused. Laste kasvatamine Soomes. Lastekaitse. Laienda. Majanduslik toetus peredele. Toetused lapseootel emale. Toetus pärast lapse sündi. Toetus lapse hoidmiseks kodus. Lapsetoetus. Muud toetused peredele. Lapse hoidmine. Pere- ja tööelu vaheline tasakaal. Eakad. Laienda. Riik peab kandma hoolt selle eest, et kõigi laste õigused oleksid tagatud ja et hädasolevatele lastele antaks õigeaegset ning vajalikku abi. Alates 1.jaanuarist 2009 on nii lastel kui täiskasvanutel võimalus pöörduda abi ja nõu saamiseks laste abitelefonile 116 111. All Sotsiaalministe...