Võlaõigus I üldosa E-raamat


Võlaõigus I üldosa - Irene Kull pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2004/2005
KIRJUTAJA: Irene Kull
ISBN: 9789985751558
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,75

SELGITUS:

Käesolevas õpikus käsitletakse võlaõiguse üldpõhimõtteid, lepingu sõlmimist, võlasuhetest tekkivate kohustuste täitmise üldisi nõudeid, lepingute rikkumisel kohaldatavaid õiguskaitsevahendeid, võlaõiguslikke tagatisi, võlasuhete lõppemist, poolte vahetumist, kolmandaid isikuid ning isikute paljusust võlasuhetes. Võlaõigusseaduse üldosa õpik on mõeldud võlaõiguse põhiprintsiipide ja -mõistete omandamiseks. Õpiku kirjutamisel on tuginetud Riigikohtu praktikale, 1. juulil 2002. a. jõustunud võlaõigusseaduse koostamisel eeskujuks olnud Euroopa ühtlustatud tsiviilõiguse ja rahvusvahelise kaubandusõiguse allikatele ning eestikeelses õiguskirjanduses avaldatud seisukohtadele. Õpik on mõeldud eelkõige kasutamiseks õigusteaduse üliõpilastele võlaõiguse üldosa ainekursuse omandamisel, kuid pakub kindlasti huvi ka praktikutele ja laiemale lugejaskonnale.

...USED 7. PEATÜKI KOHTA 8. ... Tsiviilseadustiku üldosa seadus, RT I 2002, 35, 216, koos hilisemate muudatuste ja täiendustega Tulumaksuseadus, RT I 1999, ... ETIS - Võlaõigus I. Üldosa ... ... Võlaõigus I Võlaõigusseaduse üldosa Mitmed lahendid puudutasid käendust ning sageli vaieldi selle üle, kas tegemist oli tarbijakäendusega või mitte. 5. aprillil 2011 jõustus VÕS § 143 lõike 1 muudatus, mille kohaselt on tarbijakäendusleping käendusleping, kus käendajaks on füüsiline isik. Enne Võlaõigus: üldosa. Tallinn: Sisekaitseakadeemia. Publikatsiooni tüüp raamat/monograafia Autorid, kellel on ETISe konto Karin Sein (Autor) Autori ... võlaõigus ja võlaõigusseadus - Iuring õigusbüroo ... . Enne Võlaõigus: üldosa. Tallinn: Sisekaitseakadeemia. Publikatsiooni tüüp raamat/monograafia Autorid, kellel on ETISe konto Karin Sein (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto" sai lisada ainult neid isikuid, kes on ETISe kasutajad, siis väljale „Autorid" tuleks sisestada kõigi publikatsiooni autorite nimed ... Tere, Oluline on, et võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 9 tõlgenduse kohaselt algavad kõikide enne 1. märtsi 2011 jõustunud ja veel aegumata täitedokumentide aegumistähtajad 1. märtsist 2011 uuesti, aegudes seega 1. märtsil 2021 (v.a juhul, kui nõuete aegumistähtaeg lõppeks vana põhimõtte kohaselt enne ... Võlaõigus - töösuhted heast usust? EPL . RUS. Kadi Pärnits, ametiühingute õigussekretär . ... (70 paragrahvi) teadma ka võlaõiguse üldosa (204 paragrahvi (sh kohustuste täitmine, rikkumine, ... Eesti keeles Märksõnad võlaõigus Saksamaa kõrgkooliõpikud Raamatu autoriks on Peter Schlechtriem kasutatud raamatud pealkirjaga Võlaõigus. Üldosa on raamat kirjastuselt Juura aastast 1999 mille on kirjutanud Peter Schlechtriem antud 1999 aasta raamat Võlaõigus. Üldosa on Peter Schlechtriem oluline teos, kasutatud raamatute hulgas. Võlaõigus I Võlaõigusseaduse üldosa Võlaõigusseaduse üldosa puudutavates lahendites esines kõige rohkem kahju hüvitamist käsitlevaid lahendeid. Palju oli vaidlusi ka viivise väljamõistmise üle. Tallinna Ringkonnakohus on VÕS § 132 (kahju hüvitamine asja hävimise, kaotsimineku VÕLAÕIGUS. Üldosa - UUS kategoorias: Raamatud, ajalehed, Käsiraamatud, õppekirjandus (eseme ID 21251131) Võlaõigus: ametiühingud süüdistavad justiitsministeeriumi. Ain Parmas. RUS. Tööõigus kui võlasuhe käib võlaõiguse alla . Justiitsministeerium lükkab tagasi ametiühingute süüdistused ... Käendus on isikliku tagatise liik. Käenduse kaudu antakse võlausaldajale põhivõlgniku vara asemel võimalus rahuldada oma nõue kohustuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral käendaja vara arvelt. Käendusega saab võlausaldaja senise võlgniku vastu sihitud nõude kõrvale uue kuid samasisulise nõude kolmanda isiku ehk käendaja vastu.[1] XXVIII, 290 lk. : ill. ; 23 cm ; 2., ümbertööt. tr ; [tõlge: Urmas Tigane] Sisu: Võlasuhte olemus ja tekkimine Võlasuhte ja soorituskohustuse sisu Sooritusvead, kohustuse rikkumine ja õiguskaitsevahendid Võlasuhte lõppemine ja lõpetamine Osapoolte ring - selle laiendamine ja muutmine Tere, seoses kolimisega on pakkuda muuhulgas järgmist kirjandust ja õpikuid: 1) Peter Schlechtriem. Võlaõigus. Üldosa, Tallinn 1999 2) Peter Schlechtriem. Võlaõigus. Eriosa, Tallinn ... Võlaõigus I. Üldosa (kaasautor). 2004, Tallinn. Võlaõigusseadus I-III. Kommenteeritud väljaanne. (kaaskoostaja, kaasautor). 2006-2009,Tallinn. Development of Estonian contract and company law in the context of the harmonized EU law I: EFT project: New lex mercatoria and codification of global commercial law: theoretical problems and legal ... Võlaõigus on eraõiguse haru, mis reguleerib võlasuhteid. Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk võlgnik) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist....