Asjaõigusseadus 2004 E-raamat


Asjaõigusseadus 2004 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2004
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985751428
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,11

SELGITUS:

Asjaõigusseadus. Asjaõigusseaduse rakendamise seadus. Märksõnaline sisujuht.Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.02.2004.

...l on õhuliini kaitsevööndi ulatus mõlemale poole liini Asjaõigusseadus § 126 Kinnisomandist loobumine ... Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne - Apollo ... . Punkt 2 ja 3 on kirjas, et kinnisasja saab loobutada riigili. Küsimused: 1. Kas transpordimaad saan loobutada riigile 2. Kui transpordimaal on tehtud DP ja on mõeldud kvartali sisemiseks teeks. Vastvalt DP peab olema asfalteeritud. Praegu see pole tehtud. Asjaõigusseadus, Kirjastus Juura 2004, lk 137-138 . 3 esitatakse pärast 31.12.2019. a. Sisekliima tagamisega hoone all on silmas peetud hooneid, mille puhul ... Asjaõigusseadus 2004 - Apollo ... . 3 esitatakse pärast 31.12.2019. a. Sisekliima tagamisega hoone all on silmas peetud hooneid, mille puhul ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks, kasutatakse energiat. See määratlus vastab ehitusseadustiku § 62 lõikes 1 Õiguskaitsevahend (ingl legal remedy) on lepingust või seadusest tulenev võlausaldaja võimalus kõrvaldada või hoida ära negatiivsed tagajärjed, mis tekivad võlgniku kohustuse rikkumisel. Õiguskaitsevahendite kasutamise võimalus on isikule kuuluv subjektiivne õigus. Õiguskaitsevahendite kasutamine on relatiivse õiguse teostamine, mis tähendab õigustatud poole õigust kasutada ... Estlex OÜ eesmärk on toetada õigusasjatundjat kutse- ja majandustegevuses ning avaliku võimu teostamisel kvaliteetse, tervikliku, asja- ja ajakohase õigusteabe lihtsalt kättesaadavaks tegemisega. TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Võrdleva õigusteaduse õppetool Eini Rõss KLASSIKALISTE ÕIGUSE TÕLGENDUSMEETODITE KASUTAMISEST EESTI VABARIIGI RIIGIKOHTU PRAKTIKAS Pärnu 2004 . KULLIMETSA DETAILPLA NEERING (DET -24067) AB Büroo OÜ | J.V. Jannseni 33, 80044 Pärnu ... Alus: Teeseadus, Asjaõigusseadus Foto 1: Hea näide olemasoleva kõrghaljastusega harmoniseeruvast arhitektuurist planeeringuala läheduses (Foto: Remi Kübar 2004) Tag Archives: asjaõigusseadus Negatoornõudega tõrjutavad ehitiste varjavad mõjutused. 23. ... Kommenteeritud väljaanne" Tallinn, 2004, lk 271. Margit Vutt. „Eraõiguse normide rakendamine Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas" 2006, lk 14. Arvutivõrgus. Omandiõigus ei lähe üle mitte vara üleandmisega, nagu seda näeb ette asjaõigusseadus vallasomandi ... Komm vlj. Tallinn: Juura 2004, lk 179. 3 T. Mikk. Pärimisõigus. Tallinn: Sisekaitseakadeemia 2012, lk 16-17. 4 Pärimisseadus. - RT I 2008, 7, 52 ... RT I 2010, 38, 231. 5 vastava menetluse algatamine ja lõpetamine. Samas võivad ... • Asjaõigusseadus • Vabariigi Valitsuse 23. 10.2008.a määrus nr 155 "Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise kord" • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.12.2012 määrusega nr 78 „Ehitise kasutamise otstar-vete loetelu" Juura 2004 Loe lähemalt... Villu Kõve ja Priidu Pärna ... Asjaõigusseadus Juura 1996 Loe lähemalt... Andres Jaadla, Kaido Kolk ja Priidu Pärna Korteriomaniku käsiraamat Juura 1997 Hind: 2.50 € Ostukorvi Loe lähemalt... Koostaja/toimetaja. Ants Piip ... Kinnisasjaõigus realiseerub läbi kinnistusraamatu maakohtute poolt peetav riiklik. register, mida peetakse selleks, et fikseerida, kellele kinnisasi kuulub ja milliseid teiste. isikute piiratud kinnisasjaõigused seda kinnisasja koormavad.. Maakataster maatükkide kohta peetav riiklik register.. Kinnistusraamatu funktsioonid kindlustab avalikkuse põhimõtte kinnisasjade. osas avalikustab... AÕS asjaõigusseadus (RT I, 30.06.2015, 41) AÕSRS asjaõigusseaduse rakend...