Varavastased süüteod E-raamat


Varavastased süüteod - Jaan Sootak pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2009
KIRJUTAJA: Jaan Sootak
ISBN: 9789985752913
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,8

SELGITUS:

Õppevahend käsitleb kõige levinumat süüteoliiki – varavastaseid süütegusid. Põhitähelepanu on pööratud kahele põhiliigile – vargusele ja kelmusele kui süütegudele omandi ja vara vastu.Nende analüüsi juurde on lisatud ka väike võrdlevõiguslik ülevaade mõnede välisriikide seadustikest. Materjal on süstematiseeritud KarS 13. ptk alusel. Põhitähelepanu on pööratud süütegude põhikoosseisudele.Õppevahend on üles ehitatud eelkõige süstemaatilis-induktiivsel meetodil, seega toetudes deliktistruktuurile ja analüüsitava materjali sisulisele loogikale. Samas ei ole kõrvale jäetud ka kaasusel põhinevat deduktiivset meetodit – õppevahend sisaldab üle 80 kaasuse, mille analüüs moodustabki olulise osa tekstist. Lisaks kirjandusest pärinevatele kaasustele sisaldab õppevahend ka Eesti kohtupraktikat.

...Sootak). Käesolev õpik käsitleb kõige levinumaid süütegusid - varavastaseid ... Varavastased süüteod. 3 täiendatud ja muudetud trükk - Apollo ... . Põhitähelepanu on pööratud nende kahele põhiliigile - vargusele ja kelmusele kui süütegudele omandi ja vara vastu. Seepärast võibki õpiku tinglikult jaotada kahte suurde ossa - ... . tartu Ülikool Õigusteaduskond kriminaalÕiguse, kriminoloogia ja kognitiivse psÜhholoogia Õppetool siim pettai korduv, sÜstemaatiline, jÄtkuv ja vÄltav para_eva.pdf (625.3Kb) Date 2013. Author Varavastased süüteod 224-leheküljeline kõvas ... Karistusseadustik - Riigi Teataja ... .pdf (625.3Kb) Date 2013. Author Varavastased süüteod 224-leheküljeline kõvas köites raamat . Juura 2012 Raamat on läbi müüdud Tutvustus. Õpik käsitleb kõige levinumaid süütegusid - varavastaseid. Põhitähelepanu on pööratud kahele põhiliigile - vargusele ja kelmusele. Materjal on süstematiseeritud KarS 13. ptk. alusel. Isikuvastased süüteod va eluvastased süüteod; Poliitiliste ja kodanikeõiguste vastased süüteod; Süüteod perekonna ja alaealise vastu; Rahvatervisevastased süüteod; Varavastased süüteod; Intellektuaalse omandi vastased süüteod; Riigivastased süüteod; Avaliku rahu vastased süüteod; Ametialased süüteod; Õigusemõistmise ... Tema õigusalane tööpraktika ulatub aastasse 1991. Sellesse aega jääb kogemus juhtida avalikus sektoris erinevate liikide menetlusi (varavastased süüteod ning majandusvaldkond). Peame büroosiseselt äärmiselt oluliseks mitmekülgset enesetäiendamist. Hea jurist peab olema igapäevaselt kursis valdkonna muutustega. Kaardi kasutamiseks tuleb määrata kaks kuupäeva, mille vahel toimunud sündmused kaardile kuvatakse. Seejärel tuleb valida, mis tüüpi süüteod kaardile kantakse: liiklusjärelvalve käigus avastatud süüteod; avaliku korra vastased ja avalikus kohas toime pandud varavastased süüteod; varavastased süüteod; kõik koos. Varavastased süüteod. Kelmuse paragrahvile (§ 209) lisatakse varalise kahju tekitamise tunnus. Praegu karistatakse pettuse teel varalise kasu saamise eest, kuid oluline on just kahju tekitamine. 6. Majandussüüteod. Lisandub altkäemaks majandustegevuses (§ 402 3 -402 4). Varavastased süüteod: 27.11.2017 05.01.2018: Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv MAXIMA Eesti OÜ: Kohtuotsus asjas 1-17-9754/13 Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval: Õigusemõistmisevastased süüteod, Varavastased süüteod ja Avaliku rahu vastased süüteod: 30.10.2017 15.11.2017: Rimi Eesti Food AS Vändra Tarbijate ... Advokaadieksami valdkonnad alates 17. detsember 2019. Kinnitatud kutsesobivuskomisjoni 17.12.2019 otsusega nr 7-k. Advokaadieksami valdkondade loetelu kirjalikuks testiks ettevalmistumiseks Eesti. Harjumaa. 13. ptk. Varavastased süüteod. 20179. 11082. 48. 2669. 304. 263. 239. 773 § 199. Vargus. 15738. 9150. 46. 1866. 232. 193. 178 § 200. Röövimine ... Majanduslikest põhjustest tingitud süüteod: need on süüteod, millega narkootikumide tarvitaja püüab leida raha enda harjumuse või sõltuvuse toitmiseks, näiteks varavastased süüteod, aga ka prostitutsioon jms; Ärilistest põhjustest tingitud süüteod: need on süüteod, ......