Eesti Rahvakooli ja pedagoogika ajalugu III E-raamat


Eesti Rahvakooli ja pedagoogika ajalugu III - Lembit Andersen pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2002
KIRJUTAJA: Lembit Andersen
ISBN: 9789985207000
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,55

SELGITUS:

Neljaköitelise koguteose kolmandas raamatus leiavad käsitlemist meie kooliajaloo sõlmküsimused: Tartu õpperingkonna loomine, talurahvaseaduste mõju rahvakoolide arengule ja koolikohustuse väljakujunemine. Põhjalikult vaadeldakse mainitud faktoritest mõjutatud õppetöö korraldust, õppekirjandust, õpilaste teadmiste hindamist, õpetajate ettevalmistamist ja kutseoskuste täienemist aga ka mujal Euroopas levinud pedagoogikateaduse mõju eesti kooliõpetusele. Ajastu paremaks mõistmiseks esitatakse hulgaliselt fotomaterjali selleaegse koolielu, õpikute, õppevahendite ja koolimeeste kohta.

...vakooli ja pedagoogika ajalugu II book. Read reviews from world's largest community for readers ... Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu. III - Kirjastus Avita ... . Eesti rahvakooli ja pedagoogika 18. sajandil. Eesti pedagoogika arhiivmuuseum (EPAM) tegeleb haridus- ja koolilooliste ning pedagoogilise mõtte arengut käsitlevate materjalide kogumise ja säilitamisega, eesti haridus- ja kooliajaloo uurimise ning tutvustamisega muuseumitundide, loengute, näituste, veebipõhiste materjalide, kõnekoosolekute ja konverentside kaudu. Eestis ainulaadse kooli- ja pedagoogika ajalooga tegeleva ... Eesti rahvakooli ja pedagoogika ... PDF Koostanud Heino Rannap - Haridus- ja Teadusministeerium ... . Eestis ainulaadse kooli- ja pedagoogika ajalooga tegeleva ... Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu III Avita 1999 Loe lähemalt... Kadi Härma ja Siiri Veskimäe ... Lembit Andresen Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu 2. osa Avita 1999 Loe lähemalt... Einike Soosaar ja Merle Suurkask Siidimaali õpik Avita 1999 Loe lähemalt... Jerome David Salinger Kuristik rukkis ... Lembit Andresen (2002) Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu, III. Koolireformid ja venestamine (1803-1918) , Tallinn: Avita. Ferdinand Eisen, peatoimetaja (1989) Eesti kooli ajalugu, I. 13. sajandist 1860. aastateni: kaugemast minevikust tänapäevani , Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut. See on kolm sajandit rahvaharidust, kultuurielu edendamist ja traditsioonide püsimist, tegevus, mille hea eest tahab ka edaspidi seista kogu koolipere. Kasutatud kirjandus: Aivar Põldvee. Rahvaharidusest Harjumaal Rootsi ajal (1561-1710).Harjumaa uurimusi nr.1 Harju Muuseum, 1994; Lembit Andresen. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu. II ... TALLINNA III (KULLATERA) LASTEAIA AJALUGU AASTATEL 1919 - 1950 Bakalaureusetöö Juhendaja: Mare Torm, MA EPAMi haridusloo spetsialist Tallinn 2013 . ... Linnaarhiivi, TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivimuuseumi ja Eesti Muinsuskaitseameti arhivaale, erialast kirjandust, teemakohaseid artikleid ning vaadeldava perioodi KOOLID, SELTSID, RAAMATUKOGUD, MUUSEUMID : Üldandmed • Andresen, L. Eesti rahvakooli pedagoogika ajalugu I - II. Tln., 1997, 1999, 2002 • Antsla hariduselu 130. Prof. Andresen on pärandanud meile aukartustäratavas koguses haridusloolisi uurimusi, milledest tuntuim on mitmeköiteline „Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu".Ta on ... Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts (EAPS) on pedagoogikateadlaste vabatahtlik ühendus, mis loodi pedagoogikaprofessor Peeter Põllu algatusel 1930. aastal ja taasasutati 20. jaanuaril 1989. aastal. EAPS ühendab Eesti kasvatusteadlasi ning toetab pedagoogilise mõtte arengut, selle uurimist ja tulemuste rakendamist praktikasse. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu III. Koolireformid ja venestamine. Tallinn 2002. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu II. 18. sajand. Tallinn 1999. Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu I. Eellugu ja algus kuni Põhjasõjani. Tallinn 1997. Eesti kooli ajalugu. Tallinn 1995 (2., täiendatud ja parandatud trükk 2003). OMARIIKLUSE ALGUS JA ENNE EESTI OMA RAHA. 1918. aastal puudus Eesti Vabariigil veel oma raha. Seadusandlikult reguleeris rahakäivet Saksa okupatsioonivõimude 15. septembri 1918. aasta korraldus, mis kuulutas Eestis kehtivaks vaid Saksa marga (millega samaväärne oli nn idamark). Täna on sünniaastapäev eesti rahvakooli ajaloo uurijal, omaaegsel värvikal õppejõul - pedagoogikadoktor Lembit Andresenil (22.04.1929‒01.03.2016). Lembit Andreseni pedagoogiline kreedo küpses... Osta.ee - Eesti suurim oksjoni keskkond. Eraisikute, ettevõtete ja riigivara oksjonid. Allikad ja täiendav lugemismaterjal: • Lembit Andresen. „Eesti rahvakooli ja pedagoogika ajalugu IV. Iseseisvusaeg 1918-1940". Tallinn 2007 • Lembit Andresen. „Algust otsimas". Tallinn 2009 • Lembit Andresen. „Eesti kooli ajalugu". Tallinn 1995 • Lembit Andresen. „Koolid tekivad ja kaovad, haridus jääb". Virumaa ......