Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi E-raamat


Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi - Ingrid Krall pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU:
KIRJUTAJA: Ingrid Krall
ISBN: 9789985711811
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,89

SELGITUS:

"Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi" on üks üheteistkümnest võõrkeeleõppe metoodikavihikute sarja kuuluvast raamatust. Sari on välja antud Euroopa Liidu PHARE Eesti keele õppe programmi toetusel ja sisaldab nii eesti keele kui teise keele kui ka võõrkeeleõpetajatele mõeldud käsiraamatuid erinevatel võõrkeeleõppe metoodikat puudutavatel teemadel. Käsiraamatute autorid on Eesti kõrgkoolide õppejõud ja eesti keele kui teise keele õpetajad.

...ng teadusliku Eesti keele grammatika II osast ... Eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekava | Tartu ... ... . Koondlause Koondlause rindliikmeid võivad ühendada rinnastavad sidesõ- Krall ja Sõrmus 2000 = Ingrid Krall ja Elle Sõrmus. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn. Kraut 2000 = Einar Kraut. Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega. Tallinn: TEA kirjastus. Kärtner 2000a = Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kir ... Keeleõpetaja metoodikavihik. Eesti keele grammatika ... ... . Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus. Eesti keele kui teise keele I kooliastme õppeprotsessi kirjeldus, 1. klass 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Eesti keele kui teise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. omandab eesti keele oskuse tasemel, mis võimaldab iseseisvalt toimida eestikeelses keskkonnas ning jätkata õpinguid eesti keeles; 2. 26. Krall ja Sõrmus 2000 = Ingrid Krall ja Elle Sõrmus. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn. 27. Kraut 2000 = Einar Kraut. Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega. Tallinn: TEA kirjastus. 28. Kärtner 2000a = Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA ... Eesti keele grammatika on eesti keele grammatika.. Eesti keel kuulub soomeugri keelte läänemeresoome haru lõunarühma.Eesti keele lähemad sugulaskeeled on vadja ja liivi keel (kui võru keelt pidada eesti keele murdeks).. Eesti keele kirjutamiseks kasutatakse ladina tähestikul põhinevat eesti tähestikku.. Erinevalt paljudest teistest keeltest puudub eesti keeles grammatiline sugu kirjutatud vene keele õpetamise metoodika väljatöötamisest, lähtudes kahe keele spetsiifikast. (Külmoja 2003: 173) Esimene eesti ja vene keelt võrdlev grammatika, E. Pälli, E. Totseli ja G. Tukumtsevi "Eesti ja vene kõrvutav grammatika", ilmus 1962. aastal. See raamat oli kirjutatud õpetajate ja üliõpilaste jaoks. Eesti keele reeglid. Lugeda lisa raamatutest ,,Eesti ortograafia" (Tiiu Erelt) ja ,,Lause õigekeelsus" (Mati Erelt) KEELENÕU Keelenõu * Keelenõu töötab tööpäeviti kella 9­12 ja 13­17 telefonil 631 3731. * ÕS 2006 (kirjakeele normi alus). Eesti keele grammatika test nr 1. Vali õiged vastused Õigeid vastuseid võib olla mitu! 1 / 20. Vali õigem variant. Tähti me hääldame ja kuuleme. Tähti me näeme ja kirjutame. 2 / 20. Vali õigem variant. Häälikuid me näeme ja kirjutame. Häälikuid me hääldame ja kuuleme. 3 / 20. Venestamine 19. sajandil Pikemalt artiklis Venestusaeg. Pärast 1819. aasta Liivimaa talurahvaseaduste vastuvõtmist tegi Venemaa keiser Aleksander III korralduse viia Balti provintside koolides sisse kohustuslik vene keele õpetamine. 3. jaanuaril 1850 kehtestati keiser Nikolai I korraldusel Balti kubermangudes venekeelne ametlik kirjavahetus, mis jõustus 1855. aastal. 10.klassi eesti keele grammatika elataks elatavat elatagu Lihtminevik Elati Oleks elatud Olevat elatud Olgu elatud Täisminevik On elatud Enneminevik Oli elatud 8) Sõnade tuletamine ­ Sõnade tuletamine on kõige kergem viis saada eesti keelde uusi sõnu, samuti aitab see omavahel tähenduslikult seotud sõnu grupeerida. Õpetaja tabeliraamat kujutab endast materjali, kus õpetajale antakse metoodilisi juhtnööre tabelite kasutamiseks erinevate vanuseastmete õpetamisel (sh materjali kordamisel).Sissejuhatuses selgitatakse grammatika õpetamist keeletabelite komplekti abil, seejärel käsitletakse iga tabeliga töötamise võimalusi ja tuuakse täiendavalt juurde lisamaterjali tabelites esitatu EESTI KEELE AASTA. Septembris keerleb elu eesti keele õppimise ja õpetamise ümber. Peetakse esimest ülemaailmset eesti keele nädalat, millega tahetakse jõuda koguni kolme miljoni eesti keele õppijani ning Tallinna ja Narva vahel sõidab eesti keele rong. Kuna 3 esimese ainsuse käände õige kasutamine lausetes on eesti keelt võõrkeelena õppija jaoks tõsine probleem, annab alljärgnev tabel lühiülevaate nende käänete funktsioonidest eesti keeles. Tabel on näitlik ja vajab kindlasti õpetajapoolseid selgitusi. Tabeli avanemine võtab aega, kuna see on üsna mahukas. Tulevikuta keele õpetamise tulevikust. Ele Arder, eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja erialalt ... kui mul filoloogi taustagi pole. Sest, jah, olin endale sihikule ... eesti keele grammatika. autor ferdinand johann wiedemann. alates 24h. 18.70 € 34.88 ... 7) teab eesti kirjakeele arengu etappe ja eesti keele murdeid. 3. Eksamitöö ülesehitus ja vormistamine 3.1 Eksamitöö ülesehitus Põhikooli eesti keele lõpueksam on kirjalik eksam, mille maht on 100 punkti ja kestus 180 minutit. Eksam koosneb kahest osast: lugemisest...