Muutused Eesti majanduses Euroopa Liiduga ühinemisel E-raamat


Muutused Eesti majanduses Euroopa Liiduga ühinemisel - TÜ Majandusteaduskond ja Euroopa Kolledž pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2001
KIRJUTAJA: TÜ Majandusteaduskond ja Euroopa Kolledž
ISBN: 4741231124146
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 3,35

SELGITUS:

Euroopa Liiduga integreerumise problemaatika on väga ulatuslik, puudutades sisuliselt kõiki meie ühiskonnaelu valdkondi. Käesolev kogumik koostati rea uurimistööde baasil, mis käsitlevad EL-ga integreerumise probleeme nii kaubandus- ja rahapoliitika, maksu- ja eelarvepoliitika kui ka põllumajanduspoliitika seisukohalt. Vaadeldakse Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmise võimalusi ja Eesti majanduslikku positsiooni Läänemere regioonis."Muutused Eesti majanduses Euroopa Liiduga ühinemisel" on jätkuks TÜ välismajanduse õppetooli 1999. a avaldatud raamatule "Euroopa Liidu sotsiaalmajanduspoliitika idalaienduse taustal".

...ajandusele ja rahapoliitikale, tööjõu vaba liikumise mõjust ... Lähiaastatel kiirendab Eesti majanduskasvu Euroopa Liidu ... ... ... Muutused Eesti majanduses Euroopa Liiduga ühinemisel Toimetaja(d) Nimed sisestada formaadis "Perenimi, Eesnimi" ja mitu nime eraldatuna semikooloniga. Euroopa Liidu toetused mõjutavad lühiajaliselt tellimuste hulka. Eestis on toetuste osakaal SKPs teiste riikidega võrreldes suur, mistõttu on neil ka tugevam mõju majanduskasvule. Kui ELi toetuste osakaal Eesti majanduses suureneb ühe protse ... Läänemere regiooni roll Eesti integreerumisel Euroopa Liitu ... . Kui ELi toetuste osakaal Eesti majanduses suureneb ühe protsendi võrra, kiirendab see samal aastal majanduskasvu ligi 0,5 protsendipunkti võrra. Toetuste mõju majandusele pole ainult positiivne, sest Reiljan, J. (2001). Eesti põllumajanduse konkurentsivõime ühinemisel Euroopa Liiduga. Reiljan, Janno; Kulu, Liina (Toim.). Muutused Eesti majanduses Euroopa Liiduga ühinemisel (229−301).. Eesti valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast. Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Eesti osaleb Euroopa Liidu otsustusprotsessis läbi erinevate Euroopa Liidu institutsioonide, kus Eestil on oma esindajad. Eesti eesmärgid Euroopa Liidus Liikmestaatus Euroopa Liidus annab Eestile võimaluse ja kohustuse rääkida kaasa ELi poliitikate kujundamises ning menetleda õigusakte. Kokkuvõtvalt võib öelda, et 25 aasta jooksul toimunud muutused majanduses ja tööturul on olnud loomulikud ja viinud meid lähemale arenenud riikidele. Kui vahel kiputakse endiseid riigijuhte süüdistamas Eesti põllumajanduse või tööstuse hävitamises, siis suurte turujõudude vastu ei saa ka kõige vägevam valitsus. Muutused Eesti väliskaubanduspoliitikas Euroopa Liiduga ühinemisel ; 2 (Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži loengud) Autor: Urmas Varblane, Tartu Ülikool. Euroopa Kolledž, Eessõna autor: Peeter Vihalemm, Raul Eamets tehnilised andmed Eesti astumine Euroopa Liitu oli ligi kümneaastane protsess, mis algas Eesti ametliku liitumistaotluse esitamisega 1995. aastal ning lõppes Eesti vastuvõtmisega Euroopa Liidu liikmete hulka 2004. aastal.. 25. novembril 1995 allkirjastas Eesti peaminister Tiit Vähi avalduse, milles taotleti Eesti vastuvõtmist Euroopa Liitu. 1998. aastal alustati ametlikke liitumisläbirä...