Tekstist tekstini 2018 Lugemine ja kirjutamine E-raamat


Tekstist tekstini 2018 Lugemine ja kirjutamine - Helve Hennoste pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Helve Hennoste
ISBN:
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,47

SELGITUS:

Õppematerjal riigieksamiks annab lühiülevaate lugemise ja kirjutamise teooriast ning aitab tööülesannete kaudu lugemis- ja kirjutamisoskust arendada. Lisaks sisaldab õppematerjal harjutusteste (koos vastustega), mis tutvustavad eksamil kasutatavaid põhilisi ülesandetüüpe ning võimaldavad õpilasel õpitut korrata, süstematiseerida ning valmistuda eksamiks.

...(Kalanduse Teabekeskus, 2014) ÕPPEKIRJANDUS: Tekstist tekstini 2018: Lugemine ja kirjutamine (Argo, 2017) lugemine ja mõistmine kunsti- ja tööõpetus: Tallinna Reaalkool 3 motiivi heegeldamine ... Tekstist tekstini 2018 Lugemine ja kirjutamine - Apollo RUS ... ... Tekstist õpitavate keelendite, samuti sünonüümide, otsese ja ... Jutule alguse ja lõpu kirjutamine. Kirja kirjutamine. loodus- ja inimeseõpetus: mina ja meie Valga Põhikooli ainekavad Kinnitatud 30.11.2018 dir kk nr 1-6/57 tunnuste ja omaduste valdkondade teadvustamine. Korduval lõikude kaupa lugemisel suunatakse õpilasi mõistma lausete tähendust ja lausetevahelisi seoseid, tuletama teks ... Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine 2018 ... .11.2018 dir kk nr 1-6/57 tunnuste ja omaduste valdkondade teadvustamine. Korduval lõikude kaupa lugemisel suunatakse õpilasi mõistma lausete tähendust ja lausetevahelisi seoseid, tuletama tekstis puuduvat teavet, märkama mõistmiseks olulisi keeleüksusi (sõnu, sõnaühendeid, osalauseid ... Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust. Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja partnereid arvestades. Jutustava, kirjeldava, teabeteksti (õpilaspäevik, kutse, õnnitlus, saatekava, tööjuhend, raamatu sisukord) lugemine. Sõna, lause, teksti sisu mõistmine. kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine. Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, kirjalik osa hõlmab kirjutamist, kuulamist ja lugemist, suuline osa rääkimist. Kokku on võimalik testi eest saada 100 punkti. Iga osa annab 25 punkti. Test loetakse sooritatuks, kui • Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, valikuline kavapunktide järgi, märksõnade ja küsimuste toel. Aheljutustamine. • Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega. • Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, kirjeldamine. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine. Tekstide kirjutamine, toimetamine ja tõlkimine Tekstide kirjutamine (copywriting) Iga reklaamüllitise, nii kodulehe, flaieri kui plakati olulisimaks osaks on selle sisu. Tekstid, artiklid, toodete kirjeldused - neid kõiki on tarvis nii teie kodulehe külastajatele teie toote või teenuse üksikasjalikuks tutvustamiseks kui nende leidmiseks otsimootorite kaudu. Meie asjatundjad on selliste ......