Riigihanked E-raamat


Riigihanked - Erki Kergandberg pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Erki Kergandberg
ISBN: 9789949624003
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,20

SELGITUS:

"Raamatu eesmärk on ühitada riigihangetega seonduv teoreetiline ja praktiline käsitlus, vältides liialt süvitsi minekut õigusteooriasse ning samal ajal hoides tähelepanu keskmes erinevate teemade seoseid õiguselu igapäevaküsimustega. Autorid avavad nii Eesti kui ka Euroopa kohtupraktikaga seonduvat, püüdes seda teha kõige enam levinud, majandus- ja õiguskäibes olulisemate hankemenetluse liikide kontekstis. Suuremat tähelepanu on pööratud uue, 1. septembril 2017 jõustunud seaduse muudatuste tutvustamisele ja selle võrdlemisele varem kehtinud reeglistikuga.Raamatu esimesed kaks peatükki on üldisemad ja annavad ülevaate hankemaastikust ning sellele kehtestatud reeglite taustast. Kolmas peatükk tutvustab hankijate liike, mis on oluline kohalduvate menetlusreeglite valimiseks. Raamatu mahukaimad, neljas ja viies peatükk käsitlevad sügavuti hankemenetluse etappe ja menetlusliike. Kuuendas peatükis tutvustatakse menetlust riigihangete vaidlustuskomisjonis ja sellele järgnevat halduskohtumenetlust. Raamat sisaldab võimalikult lihtsaid ja praktilisi soovitusi oma huvide parimaks kaitsmiseks. Viimases peatükis antakse ülevaate valdkonna olulisemast kohtupraktikast, mis on vajalik teema sügavamaks mõistmiseks.Raamat on mõeldud nii pakkujatele, taotlejatele, hankijatele kui ka kõikidele teistele riigihangete valdkonnast huvitatutele.Raamat ilmub sarjast „Juht ja seadus“."

....ee; 611 3701; E 9:00-12:00 K 14:00-17:00 R 9:00-12:00; Riigihangete ja riigiabi osakond ei paku õigusabi ega pea võtma seisukohti küsimustes, millele vastamine nõuaks eriteadmisi muudes valdkondades või muudes õigusaktides ... Riigihanked | Sotsiaalkindlustusamet ... . Nõustamisel lähtume esitatud küsimusest ja sellele ... Riigihanked, mis ei nõua toiminguid riigihangete registris, on leitavad avalikust dokumendiregistrist, sisestades märksõna „pakkumus". Ootame pakkumusi kahe kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks. Riigihanked. 07.04.2020. Ravimiamet kutsub Teid esitama pakkumust väikeostu hankel Ravimiameti Tartu kontori bürooruumidele sisekuj ... Riigihangete register | Rahandusministeerium ... . Ootame pakkumusi kahe kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks. Riigihanked. 07.04.2020. Ravimiamet kutsub Teid esitama pakkumust väikeostu hankel Ravimiameti Tartu kontori bürooruumidele sisekujunduse hankimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. aprill 2020 kell 14.00. Pakkumused tuleb saata e-posti aadressile [email protected] Hankemenetlusega riigihanked ja lihthanked on vastavalt riigihangete seadusele avaldatud riigihangete registris, kuid hankija äranägemisel võib nende kohta olla kuulutus avaldatud ka veebilehel.Samuti on riigihangete registris avaldatud ka väikehanked. Riigihanked. Ostumenetlusega hanked. Info Tallinna Linnaplaneerimise Ameti käimasolevate ja toimunud riigihangete, sh ideekonkursside kohta on leitav riigihangete registrist. Riigihangete korraldamisel lähtub Tallinna Linnaplaneerimise Amet riigihangete seadusest ja Tallinna hankekorrast. Riigihanked Alates 2018. aasta 1. jaanuarist osutab Keskkonnaministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele riigihangete korraldamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). RTK koondab kokku teenindatavate asutuste hankevajadused ühtseks hankeplaaniks, seejuures selgitab välja sarnase objektiga riigihanked ning korraldab võimalusel nii ... Siin lehel avaldatakse hankeplaan ja teated soovist sõlmida hankeleping. Hankes osalemise taotlemiseks palume pöörduda teates märgitud kontaktisiku poole e-posti kaudu. Vaata nimekirja:...