Kodundus 7.-9.klass E-raamat


Kodundus 7.-9.klass - Kristi Paas pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Kristi Paas
ISBN: 9789949918140
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,76

SELGITUS:

Raamatu kaksteist peatükki (iga klassi kohta 4) on järjestatud nii, et kodundusõpet oleks võimalik lõimida bioloogias, keemias, inimeseõpetuses ja füüsikas õpitavaga. Iga peatükk koosneb teooriaosast, ülesannetest ja sobivatest näidisretseptidest. Lisaks kohustuslikele teemadele on õpikus ka täiendavaid peatükke, mis sobivad projektitöö läbiviimiseks.Õpik vastab uuele ainekavale.

... e-post: [email protected], tel: 444 7180 Käsitöö ja kodundus 8 ... Õpetaja töökava näidis käsitöö ja kodundus 9. klass - Õppekava ... . klassis 1. Ajaline maht 2 tundi nädalas, 70 tundi kokku 2. Eeldatav õpilaskontingent, õppija lähtetase 7. klassi õppekava läbinud õpilased Käsitöö Materjalid Tekstiilkiudained. Tehiskiud, nende saamine ja omadused. Õpilane: kirjeldab tehiskiudainete saamist, põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist; Tikkimine "Kodundus 7-9 klass" Õpikuabil Arvestuslik töö A Toiduvalmistamine töötlemise Praadimine Demonstreerimine. L. Laus, K.Pappel küsimustele põhiviisid Individuaalne töö vast ... Õpetaja töökava näidis käsitöö ja kodundus 7. klass - Õppekava ... . L. Laus, K.Pappel küsimustele põhiviisid Individuaalne töö vastuse otsimine. 3. 20.-24.09 Toiduvalmistamine Toiduainete Tervislik Juhendamine "Kodundus 7-9 klass" Iseseisvalt Tunnitöö praadimine „Kodundus. 4.-6. klass" „Kodundus. 7.-9. klass" „Meite Muhu Mustrid" „Türi kindad ja sukad" „Eesti silmuskudumine 1. Tavad ja tehnikad" „Eesti silmuskudumine 2. Sukad ja sokid" REAALSUUND (7. - 9. klass)) Süvendatult reaalainete õppimine annab õpilasele võimaluse loogiliselt arutleda, põhjendada ja ... käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus 2 2 1 5 18) kehaline kasvatus 2 2 2 6 19) tantsuõpetus (valik) Kohustuslik maht 28 31 31 90 Vaba tunniressurss 2 1 1 4 ... Pärnu Ülejõe Põhikooli koduleht. Tallinna mnt 40a, Pärnu, 80010, e-post: [email protected], tel: 444 7180 Aine nimetus: käsitöö ja kodundus Klass: IX. Õppetundide arv nädalas/aastas: 1/35. 1. Aine õpetamise eesmärgid. Käsitöö ja kodunduse õpetamisega taotletakse, et IX klassi õpilane: Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 AINEKAVA Käsitöö ja kodundus 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid: Käsitöö ja kodunduse õppeainega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab tööd ja töö tegijat; Üldkontakt. Kärdla Põhikool Uus tn 4, 92413, Kärdla, Hiiumaa Kantselei 4632206 [email protected] Käsitöö ja kodundus on õppeaine, mis lõimib teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega. Käsitöö seos tarbekunstiga loob loomingulise eneseteostuse eeldused. Arutletakse kunsti, käsitöö ja moe seoste ning käsitöö ja kergetööstuse tähtsuse üle ajaloos ja tänapäevamaailmas. Pärnu mnt 11 Tallinn 10148 © 2020 IMPACT 80/20IMPACT 80/20 Kodundus tundide läbiviimisel tuleb kindlasti arvestada iga õpilase füüsilist, vaimset ja sotsiaalset omapära. Peale üldiste tööoskuste tuleb arendada ka sotsiaalseid oskusi nagu näiteks koos tegutsemine, abi küsimine, teiste abistamine, võimalikult adekvaatne enesehindamine. ... III arengutase 7-9 klass. Rõhuasetused. III ... 7. klass Ajalugu (1-66) Bioloogia (1-30c) Inimeseõpetus (1-49) Geograafia (1-89) Kodundus (1-10) Käsitöö (1-19) Kunstiõpetus (1-25) Ku... Kodundus teab, mis toiduained riknevad kergesti, ning säilitab toiduaineid sobival viisil; teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades, lepib kokku tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel, suhtub kaaslastesse heatahtlikult ning arvestab teiste arvamust; Kodundus 7.-9. klass . 208-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat . Saara Kirjastus 2011 Raamat on läbi müüdud Tutvustus. Raamatu 12 peatükki (iga klassi kohta 4) on järjestatud nii, et kodundusõpet oleks võimalik lõimida bioloogias, keemias, inimeseõpetuses ja füüsikas õpitavaga. Iga peatükk koosneb teooriaosast ... E-koolikott on õppimiseks loodud veebikeskkond, kus õppekavade materjalid on jaotatud märksõnade järgi. Veebikeskkond võimaldab otsida materjale erinevatest digitaalsetest kogumikest. E-koolikoti eesmärk on võimaldada kasutajal pääseda ligi digitaalsetele õppimismaterjalidele ühest kohast - kasutaja ei pea otsima materjale enam erinevatest veebikeskkondadest. Kristi Paas ja Anu Pink - "Kodundus 7.-9. klass" ; karikatuurid: Indrek Tegelmann, graafikud ja kujundus: Anneli Kenk, fotod: Anu Pink jt. (Saara Kirjastus, 208 lk, 2011) ISBN 9789949918140 Contra "- Tugitoolitšempioni eined" / Toimetanud Hjalmar Kõrvits , illustreerinud Indrek Tegelmann, kaanepilt Eve Heero , kujundanud Siiri ...