Tere jälle! Eesti keele õpik inglise keele baasil E-raamat


Tere jälle! Eesti keele õpik inglise keele baasil - Inga Mangus pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Inga Mangus
ISBN: 9789949994663
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,11

SELGITUS:

...A1, Esto-nian for Beginners 0-A1. Tallinn: Kirjastus Kirjatark ... Õppematerjalid ... . 6 Inga Mangus, Merge Simmul. 2016. Tere jälle!: Eesti keele õpik A1-A2 (B1), Textbook of Estonian A1-A2. Tallinn: Kirjastus Kirjatark. Hea eesti keele õppija! Sinu käes on esimene kutsekoolide eesti keele kui teise keele õppekomplekt. Materjali loomisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest. n Õppematerjali teemad on huvitavad ja elulised. n Komplekti abil saab õppida suhtlema: lugema, kuulama, kir ... TERE JÄLLE! (vene keele baasil) - Kirjatark ... . n Komplekti abil saab õppida suhtlema: lugema, kuulama, kirjutama ja rääkima. Eesti keele kursused vene keele baasil, Курсы эстонского языка на базе русского языка, Eestikeelse teksti toimetamine, Veebitekstide kirjutamine Eesti keel. Peida täisvaade Näita menüüd. Menüü . Logi sisse / Registreeri ... Uus õpik koolidele, kus inglise keele õpinguid alustatakse 2. või 3. klassis. Õpik algab suulise eelkursusega, kus rohkete piltide, rütmisalmide ja tegevuste baasil omandatakse inglise keele hääldusalused ja õpitakse selgeks hääldusmärgid. Tere!: eesti keele õpik algajatele 0 - A1 - Estonian for beginners 0 - A1 Inga Mangus (Ilmumisaeg: 2017, Pehme köide, ill. , Kirjastus: Kirjatark oü, ISBN-13: 9789949969982) Tere taas!: Eesti keele õpik A2-B1 (B2), ISBN: 9789949966240 (Inga Mangus). Eesti keele õpik täiskasvanutele vene keele baasil tasemele A2?B1(B2), mis on järg õpikute „Tere!" 0?A1 ja „Tere jälle!" A1?A2 (B1).Teemad on valitud selliselt, et need paneks õppijaid oma arvamust avaldama ja võimalikult palju rääkima. Igas teemas ... . Mangus, I. Simmul, M. Tere jälle! Eesti keele õpik A1 - A2. Tallinn 2012. Mangus, I. Simmul, M. Tere taas! Eesti keele õpik A2 - B1 (B2). Tallinn 2015. Pesti, M. Ahi, H E nagu Eesti. Eesti keel algajaile. A1 +A2 Tallinn 2015. Kuulamistekstid on kodulehel www.enagueesti.ee. Anu Epner. Eestikeele A2-taseme eksam Tallinn 2011 • Inga Mangus, Merge Simmul, TERE JÄLLE! Eesti keele õpik täiskasvanutele vene keele baasil A1-A2 (B1), Kirjastus Kirjatark OÜ - põhiõpik. • Pesti, M., Ahi, H. (2016). E nagu Eesti: Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1. KiriMari Kirjastus; • Mare Kitsnik KIRJUTA MULLE. Õpik eesti keele A2-taseme kirjutamisoskuse Eesti keele õppematerjalide liigid Raamatupoes võib minna silme eest kirjuks - materjale, mille peale on kirjutatud „eesti keel" või „eesti keele õpik" on väga palju. Eesti keele õpe jagunebki mitmeteks alaliikideks, millest osade jaoks koostatud materjalid sobivad ka uussisserändajate eesti keele õppeks. 1. Mare Kitsnik, Leelo Lingsepp; Eesti keele õppekomplekt algtasemele: «Naljaga pooleks» + CD; 2006 a. Õppematerjal: 1. Inga Mangus, Merge Simmul, TERE JÄLLE! Eesti keele õpik täiskasvanutele vene keele baasil A1-A2 (B1) + CD. Kirjastus Kirjatark OÜ 2. Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti; Kiri-Mari Kirjastus; 2015 a. 3. Tallinn 2018 ja/või A1-A2 (B1) - Tere Jälle! Eesti keele õpik vene keele baasil (Mangus, I., Simmul, M.), Kirjastus Kirjatark, 2017. Koolitus toimub individuaalõppena või minigrupis (kuni kolm osalejat) ja õpperuumis, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste ... Inga Mangus, Merge Simmul, TERE JÄLLE! Eesti keele õpik täiskasvanutele vene keele baasil A1-A2 (B1).Kirjastus Kirjatark OÜ; Inga Mangus, Merge Simmul, TERE TAAS! EESTI KEELE ÕPIK A2-B1(B2) Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp 2002. NALJAGA POOLEKS. Kirjastus Iduleht ja FIE Kitsnik; Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti, TEA; Mall Pesti, Helve Ahi. Mare Kitsnikult ja Leelo Kingisepalt on ilmunud ka inglise keele baasil loodud eesti keele õpik „Teach Yourself Estonian" (tase 0-A2). Õ pik sobib autorite määratluse järgi suhtlusõpikuks nii neile, kellele see on esmakordne kokkupuude eesti keelega, kui ka neile, kes on keelt varem veidi õppinud (Kitsnik, Kingisepp 2008: ix). Inglise keele ainekava 2. - 9. klassile ( A -keel ) I KOOLIASTE, 2.-3. klass ÕPPE-EESMÄRGID Põhikooli 1.-3.klassi inglise keele õpetuse eesmärgiks on, et õpilane: • saavutab A-keeles taseme, mis võimaldab igapäevastes situatsioonides ja levinumatel teemadel kõnekeeles suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid RAKVERE AMETIKOOL Auditoorne õpe 150 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine jm. Iseseisev töö 50 ak/h: Õppijad valmistavad ette suulisi ja kirjalikke koduülesandeid kogu kursuse vältel. Õpitakse sõnu ja praktiseeritakse neid keelekeskkonnas, tehakse õpikust ja harjutuslehtedel...