Liikluskindlustuse seadus. Kommenteeritud väljaanne E-raamat


Liikluskindlustuse seadus. Kommenteeritud väljaanne - Janno Lahe pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Janno Lahe
ISBN: 9789985754863
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,95

SELGITUS:

Kehtiv liikluskindlustuse seadus jõustus põhiosas 01.10.2014. Tegemist on juba neljanda liikluskindlustuse seadusega Eesti Vabariigis. Aastas toimub ca 35 000 liikluskindlustuse juhtumit, mistõttu tuleb tihti ette ka liikluskindlustusega seotud vaidlusi, kuid teemakohane õiguskirjandus Eestis praktiliselt puudus. Käesolev väljaanne täidab selle tühimiku.Kommenteeritud väljaanne on mõeldud eelkõige õiguspraktikutele, kes tegelevad mh liikluskindlustuse vaidluste lahendamisega. Samas on see ka sobiv õppevahend üliõpilastele kindlustusõiguse aine omandamisel.Olulist tähelepanu on pööratud liikluskindlustuse seaduse seostele võlaõigusseaduse ja teiste seadustega. Tähtsal kohal on kohtupraktika seisukohtade esitamine. Kuigi seadus on olnud jõus veel üsna lühikest aega, ei ole Riigikohtu praktikat, mis vahetult puudutaks kehtiva liikluskindlustuse seaduse tõlgendamist. Samas on osa Riigikohtu varasemast praktikast arvestatav ka kehtiva seaduse tõlgendamisel. Autorid on käsitlenud Riigikohtu praktikat ulatuses, milles sellel on puutumus ka kehtiva seaduse tõlgendamisega.Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud õigusaktid ja kohtupraktika seisuga 01.05.2017.

...: [email protected] Tel +372 515 7326 „Liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaande" autorid on Janno Lahe, Olavi-Jüri Luik ja Martti Merila ... Ilmus liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaanne ... ... . Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud õigusaktid ja kohtupraktika seisuga 1. mai 2017. Kehtiv liikluskindlustuse seadus jõustus põhiosas 1. oktoobril 2014. Eesti Vabariigi 1992. a põhiseaduse esimene kommenteeritud väljaanne ilmus endise õiguskantsleri ja Tartu Ülikooli professori Eerik-Juhan Truuvälja eestvedamisel 2002. a põhiseaduse kümnendaks aastapäevaks. Autorkonda kutsuti enamik väljapaistvamaid eesti riigiõigusteadlasi. töölepingu seadus reguleerib töötaja ja tööandja va ... Liikluskindlustuse seadus. Kommenteeritud väljaanne ... . a põhiseaduse kümnendaks aastapäevaks. Autorkonda kutsuti enamik väljapaistvamaid eesti riigiõigusteadlasi. töölepingu seadus reguleerib töötaja ja tööandja vahelisi suhteid, mis tekivad töölepingu alusel. seadus koondab individuaalset töösuhet reguleeriva normistiku, sealhulgas reeglid töölepingu sõlmimisele ja lõppemisele, töötasule, töö- ja puhkeajale, puhkusele ning vara-lisele vastutusele. Miks on liikluskindlustuse seadus kasulik Ifi kliendile? Üle 90% Ifi klientidest annab meie kahjukäsitlusele hindeks „hea" või „väga hea". Avarii korral on asjaajamine lihtne - tuleb vaid leida Ifi kodulehelt või küsida Kindlustustelefonilt +372 777 1211 remondipartner, kes edastab meile nõuetekohase kahjuteate. Eesti Liikluskindlustuse Fondi kinnitusel uus seadus kohustusliku liikluskindlustuse hinda ei mõjuta. Kui seni sai kannatanu liikluskindlustuse hüvitist taotleda vaid kahjutekitaja kindlustus-seltsist, siis uue liikluskindlustuse seaduse järgi on võimalik pöörduda kahju hüvitamiseks kannatanu enda kindlustusseltsi poole. Liikluskindlustuse seadus. Kommenteeritud väljaanne (29-32; 47-51; 73-75; 80-166; 174-206). Juura OÜ. Publikatsiooni tüüp kogumikuartikkel/peatükk raamatus/kogumikus Autorid, kellel on ETISe konto ... Liikluskindlustuse seadus. Kommenteeritud väljaanne Toimetaja(d) Nimed sisestada formaadis "Perenimi, Eesnimi" ja mitu nime eraldatuna ... Alates 01.10.2014 hakkab kehtima uus liikluskindlustuse seadus. Jätkame muudatuste tutvustamist, mida uus seadus endaga kaasa toob. Liikluskindlustuse seadus. Anname ülevaate olulisemast, mida autojuhid Liikluskindlustuse seadusest teada võiksid. Kindlustuskohustus lasub sõiduki vastutaval kasutajal Sõiduki vastutav kasutaja on kohustatud vormistama liikluskindlustuse, kui ta on sõiduki registreerimistunnistusele märgitud. Soolise võrdõiguslikkuse seadus on Eestis kehtinud juba mitu aastat, mille jooksul on sea-dust mitmete oluliste sätetega täiendatud. Nüüdseks on valmis saanud soolise võrdõiguslik-kuse seaduse kommenteeritud väljaanne. Selgitavate kommentaaride eesmärk on pakkuda Kommenteeritud väljaande tekst on lõpetatud 1. mai 2014. a seisuga. Väljaanne hõlmab üksnes vabadusekaotuslike karistuste täideviimist puudutavat osa. Teosest on välja jäetud vanglateenistust käsitlevad sätted, kuna oma olemuselt ei kuulu viimane vangistusõiguse reguleerimisesemesse. Eelmainitud juhtudel või peale 12 kuu möödumist rakendub lepinguta sõidukile koheselt sundkindlustus. Tavaliselt saadab Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) esmalt vastava teatise, et tuleb sõlmida tavapärane liikluskindlustuse leping, ja kui lepingut antud tähtajaks ei sõlmita, saadetakse sundkindlustuse poliisi makseteatis. Liikluskindlustuse seadus; Otsisid hoopis kaskokindlustust, millega korvame Sinu autole tekkinud kahjud? Vaata siia! Kontakt. ERGO Insurance SE. Registrikood 10017013. KMKR nr. EE100295906. Tammsaare Ärikeskus A. H. Tammsaare tee 47 11316 TALLINN Klienditeenindus. Infotelefon (+372) 610 6500 Riigihangete seadus Kommenteeritud väljaanne Koostajad ja juhtivautorid on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind ja Tartu Ülikooli dotsent, Eestis seni ainsa riigihankeõiguse valdkonnas kaitstud doktoritöö ja selleteemaliste hulgaliste publikatsioonide autor dr. iur. Mari Ann Simovart. Perehüvitiste seadus Haridustöötajate tööaeg Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa Üle 3000 mootorratta- ja mopeediomaniku said liikluskindlustuse meeldetuletuse. 17.04.2020. Kui liikluskindlustuse leping jääb sõlmimata, siis tekib liikluskindlustus automaatselt sundkindlustusena. Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) saatis reedel mootorratta- ja mopeediomanikele üle 3000 meeldetuletuse kindlustuslepingu sõlmimiseks. Loe ......