Tea ja Toimeta nr. 42 E-raamat


Tea ja Toimeta nr. 42 - Berit Silvia Kondratjev pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Berit Silvia Kondratjev
ISBN: 9772223042174
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,81

SELGITUS:

Tea ja Toimeta väljaanded on ilmunud alates 1990. aastast Tallinna Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna eestvedamisel. Peale Tallinna Pedagoogilise Seminari liitumist Tallinna Ülikooliga tegeleb Tea ja Toimeta kogumike väljaannetega Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut. Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 42. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel, õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, tutvustada õpetajatele oma praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele.RAAMATU ÜLESEHITUSRaamat algab sooteadliku pedagoogika lühikese kokkuvõttega, millele järgnevad mängude kirjeldused.Igal mängul on pealkiri ehk mängu nimi. Peatükid on jagatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi:■■ mänguoskused;■■ tunnetus- ja õpioskused;■■ sotsiaalsed oskused;■■ enesekohased oskused.Peatükkides on esitatud eraldi mängud 5-6- ja 6-7aastastele lastele.Iga mängu alguses on stereotüüpne arvamus, mis on vananenud soorolle kinnistav arvamus ja mida see mäng aitab kummutada või ümber lükata. Eesmärkide all on esimesena välja toodud soolist võrdõiguslikkust edendav eesmärk ja selle järel kaks kuni neli üldoskuste eesmärki. Mõnel mängul mahub nelja eesmärgi hulka ka mõni valdkondlik eesmärk. Eesmärgid saab samal kujul lisada nädalaplaani.Välja on toodud osalevate laste arv. Mõned mängud on mõeldud tervele rühmale, mõned gruppidele (neid saab kasutada Hea Alguse metoodikat järgivates rühmades või tavapärases grupitegevuses). Nimetatud on kõik vajalikud vahendid, millega peaks end enne mängimist varustama (sh kogumiku lisad). Aja paremaks planeerimiseks on ära mainitud umbkaudne kestus ja soovitatav koht, kus mängu mängida. Mitmeid mänge on võimalik mängida ka õues.Mängu käik on võimalikult arusaadavalt lahti kirjutatud kirjelduses. Mõned mängud on mitmeosalised. Aruteluküsimusteall on esitatud küsimused, mida lastelt pärast mängu küsida. Arutelu täidab olulist rolli eesmärkidekinnistamisel ja laste teadmiste avardamisel. Arutelu võib korraldada kohe pärast mängu või hiljemmeeldetuletuseks (vastavalt laste vajadustele). Tähelepanekud kujutavad endast õpetajale mõeldud väikestsooteadlikkuse meelespead, mida tuleks mängu mängides või arutelu ajal silmas pidada.Kogumiku lõpus on esitatud mängudes kasutatavad lisad (väljalõigatavad pildid jms), edasiseks tutvumisekssoovitatav lugemismaterjal ja kasutatud kirjanduse loetelu.

...gumiku " 24 üldoskuste mängu 5-7aastastele lastele " Tea ja Toimeta nr ... Saavutused > Mesimummu lasteaed > Tallinn ... . 32/ 2007 Tähtis, tähtsam, kõige tähtsam. Art.Soodne keskkond lapse igakülgseks arenguks. Tea ja Toimeta nr. 32/ 2007. Vaata ja mõtle 2012 Erivajadustega laste arendamis -ja rehabilitatsioonivõimalused. Aegade dialoog kasvatuses II/2010 Kes on erivajadusega laps ja kuidas me saame teda aidata. ÕpLeht mai/ 2010 ... Tea ja toimeta 42 raamatut, järjestatud värskuse järgi Mängides sõpradeks! ... Anneli Niikko, Pirjo Nuutinen, Ismo Pellikka ja Vuokko Vienola Arutl ... PDF 24 Üldoskuste Mängu 5-7aastastele Lastele ... ... Anneli Niikko, Pirjo Nuutinen, Ismo Pellikka ja Vuokko Vienola Arutlusi õpetaja kutse-eetikast Ilo 2006 Loe lähemalt... eelmised 20 1 ... Meie mitmekultuuriline lasteaed. Tea ja Toimeta nr 40, ISBN: 9772228304017 (Inna Järva). Kultuur on keskkonnaks, mis nähtamatult ümbritseb meid kõiki. Kultuur kujundab meis väärtusi ja norme ning annab ühtekuuluvustunde, mis on inimese baasvajadusi. Kultuur on nagu prillid, läbi mille me näeme ja tõlgendame maailma, kuna kultuur õpetab ... . 11. märtsil tähistati pidulikult alushariduse metoodilis-praktiliste kirjutuste sarja "Tea ja toimeta" 45. numbri ilmumist ja 30 aasta möödumist esimesest sarja väljaandest (1989). Sündmuse teeb veel erilisemaks asjaolu, et juubelinumber ilmus tänavu, mil Tallinna Ülikool tähistab 100 aasta möödumist õpetajahariduse andmise algusest (1919). Tea ja toimeta nr 37. Meie lapse käitumine. Ülle Tõnumaa, 18.01.2010. Kogumik "Meie lapse käitumine" käsitleb lapse kombeõpetuse ja eetilise kasvatuse teemat. Kodu ja lasteaia ühiseks ülesandeks on aidata lapsel sõbralikult, ent samas kindlameelselt tundma õppida ühise kooseksisteerimise TEA JA TOIMETA nr 47 MÄNGIDES SÕPRADEKS! ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED LASTE SOTSIAALSETE OSKUSTE ... March 18 at 12:42 PM. Cuadernito Mis Primeros Trazos de Preescolar ... Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 42. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel, õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, tutvustada õpetajatele oma praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele. Ilmus Tea ja Toimeta nr. 39. Loodusvaatlused. Kirjastusel ILO ilmus uus vihik sarjast Tea ja Toimeta "Loodusvaatlused" ja nii nagu nad ise tutvustavad: kogumik sisaldab viie autori õues õppimisega seonduvaid artikleid ja uurimusi, mis võiksid toetada lasteaia- ja algklassiõpetajat õuetegevuste organiseerimisel. ... Tegevused-talv (42 ... Põlvamaa ajaleht Koit: nr.42 14.04.2015 - Teadlikumaks hammaste tervisest. K.Zopp, tervishoiutöötaja. nr.39 07.04.2015 - Lepatriinu lasteaias väärtustatakse ... LINNUHUVILISE TEABELEHT NR 42 • NOVEMBER 2018 ... ärkasid enne kukke ja koitu, et saa-da reaalajas osa salapärasest metsise-mängust, mida on oma silmaga loodu - ses jälginud vaid üksikud õnnelikud. Nüüd said Ornitoloogiaühingu metsi- ... keedi kaudu edastati EOÜ-le 119 tea-det hulludest metsistes (19 metsiseka-na ja 100 -kukke ... Tea ja toimeta Nr. 44 Liikluskasvatus koolieelses eas Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 44. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamis...