Tea ja Toimeta nr. 42 E-raamat


Tea ja Toimeta nr. 42 - Berit Silvia Kondratjev pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Berit Silvia Kondratjev
ISBN: 9772223042174
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,49

SELGITUS:

Tea ja Toimeta väljaanded on ilmunud alates 1990. aastast Tallinna Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna eestvedamisel. Peale Tallinna Pedagoogilise Seminari liitumist Tallinna Ülikooliga tegeleb Tea ja Toimeta kogumike väljaannetega Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut. Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 42. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel, õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, tutvustada õpetajatele oma praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele.RAAMATU ÜLESEHITUSRaamat algab sooteadliku pedagoogika lühikese kokkuvõttega, millele järgnevad mängude kirjeldused.Igal mängul on pealkiri ehk mängu nimi. Peatükid on jagatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi:■■ mänguoskused;■■ tunnetus- ja õpioskused;■■ sotsiaalsed oskused;■■ enesekohased oskused.Peatükkides on esitatud eraldi mängud 5-6- ja 6-7aastastele lastele.Iga mängu alguses on stereotüüpne arvamus, mis on vananenud soorolle kinnistav arvamus ja mida see mäng aitab kummutada või ümber lükata. Eesmärkide all on esimesena välja toodud soolist võrdõiguslikkust edendav eesmärk ja selle järel kaks kuni neli üldoskuste eesmärki. Mõnel mängul mahub nelja eesmärgi hulka ka mõni valdkondlik eesmärk. Eesmärgid saab samal kujul lisada nädalaplaani.Välja on toodud osalevate laste arv. Mõned mängud on mõeldud tervele rühmale, mõned gruppidele (neid saab kasutada Hea Alguse metoodikat järgivates rühmades või tavapärases grupitegevuses). Nimetatud on kõik vajalikud vahendid, millega peaks end enne mängimist varustama (sh kogumiku lisad). Aja paremaks planeerimiseks on ära mainitud umbkaudne kestus ja soovitatav koht, kus mängu mängida. Mitmeid mänge on võimalik mängida ka õues.Mängu käik on võimalikult arusaadavalt lahti kirjutatud kirjelduses. Mõned mängud on mitmeosalised. Aruteluküsimusteall on esitatud küsimused, mida lastelt pärast mängu küsida. Arutelu täidab olulist rolli eesmärkidekinnistamisel ja laste teadmiste avardamisel. Arutelu võib korraldada kohe pärast mängu või hiljemmeeldetuletuseks (vastavalt laste vajadustele). Tähelepanekud kujutavad endast õpetajale mõeldud väikestsooteadlikkuse meelespead, mida tuleks mängu mängides või arutelu ajal silmas pidada.Kogumiku lõpus on esitatud mängudes kasutatavad lisad (väljalõigatavad pildid jms), edasiseks tutvumisekssoovitatav lugemismaterjal ja kasutatud kirjanduse loetelu.

...anne on 42. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel, õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, Read more about Tea ja Toimeta kogumik - 24 üldoskuste mängu 5-7aastastele lastele […] 4 TEA ja TOIMETA EESSÕNA „Hea õpetamine on veerand osa ettevalmistust ja kolmveerand osa puhast teatrit!" Gail Godwin Kogumikus esitatud mängude eesmärk on toetada 5-7aastaste laste üldoskuste kujunemist ... Saavutused > Mesimummu lasteaed > Tallinn ... . Mängud pakuvad kõikidele lastele võrdseid võimalusi aktiivseks tegevuseks. Tänapäeval on alushariduses oluline põhimõte, et Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 42. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel, õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, tutvustada õpetajatele oma praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele. Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 44. kogumi ... PDF 24 Üldoskuste Mängu 5-7aastastele Lastele ... . Mängud pakuvad kõikidele lastele võrdseid võimalusi aktiivseks tegevuseks. Tänapäeval on alushariduses oluline põhimõte, et Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 42. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel, õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, tutvustada õpetajatele oma praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele. Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 44. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel ning õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel lasteaias, tutvustada õpetajate praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele. 2019. aastal tunnustati Kesklinna haridustöötajate vastuvõtul õppealajuhatajat, Berit Silvia Kondratjevit, pühendumise ja panuse eest Mesimummu lasteaias 2017-2018 õppeaasta 2017. aasta sügisel andis õppealajuhataja Berit Silvia Kondratjev välja Tea ja Toimeta nr. 42 kogumiku " 24 üldoskuste mängu 5-7aastastele lastele " Tea ja Toimeta nr. 32/ 2007 Tähtis, tähtsam, kõige tähtsam. Art.Soodne keskkond lapse igakülgseks arenguks. Tea ja Toimeta nr. 32/ 2007. Vaata ja mõtle 2012 Erivajadustega laste arendamis -ja rehabilitatsioonivõimalused. Aegade dialoog kasvatuses II/2010 Kes on...