Kriminaalmenetluse seadustik01.02.2017 E-raamat


Kriminaalmenetluse seadustik01.02.2017 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985754665
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,75

SELGITUS:

Märksõnaline sisujuht, spiraalköide. Sisaldab kõiki muudatusi, mis selleks ajaks on vastu võetud. Veel jõustumata muudatused on paralleeltekstiga.

...1.02... Kriminaalmenetluse seadustik Leht 3 / 206 kohaldamata jäetud vangistus karistusseadustiku § 74 lg 4 alusel täitmisele ... Kriminaalmenetlus | Kriminaalpoliitika ... . 13.11.2012 RT I, 16.11.2012, 6 13.11.2012 - Riigikohtu üldkogu kohtuotsus tunnistab kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 põhiseadusvastaseks ja kehtetuks osas, milles see ei võimalda esitada määruskaebust Kriminaalmenetluse lõpetamine ei ole lubatud karistusseadustiku §-des 122, 133, 134, 136, 138, 139, 141-143, 214 ja 263 nimetatud kuritegudes; täisealise poolt alaealise kannatanu vastu toimepandud kuritegudes või kui kuriteo tagajärjeks oli inimese surm. Prokuratuuri taotluse lahendab kohtunik ainuisikuliselt määrusega. Kriminaalmenetluse seadustik. Advokatuur viib Urmas Arum ... Kriminaalmenetluse seadustik 01.02.2017 - Apollo ... . Prokuratuuri taotluse lahendab kohtunik ainuisikuliselt määrusega. Kriminaalmenetluse seadustik. Advokatuur viib Urmas Arumäe asja aukohtusse: advokaatidel on kõrged eetikastandardid . 15.november 2019 11:08. Maaeluministeeriumi kantsler: Arumäe ... Jätka: OÜ Juura © 2020 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine 4 1.1 Ülevaade muudatustest 4 1.2 Kriminaalmenetlus välismissioonidel 37 1.3 Menetluspädevusega asutused 42 1.4 Süü vabatahtlik ülestunnistus tõendina 45 1.5 Ütluste deponeerimine 46 1.6 Kriminaaltoimiku kaitsjale tutvustamine 49 ... 2) määruskaebusi kriminaalmenetluse lõpetamise või sellest keeldumise määruste peale, samuti määruskaebusi käesoleva seadustiku § 189 lõikes 3, § 390 lõikes 4, §-s 402 ja § 4039 lõikes 1 ning süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse § 17 lõikes 3 ning § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud kohtulahendite peale."; Teie 16.09.2015 nr Meie 20.04.2016 nr 6-1/151191/1601718 Kriminaalmenetluse seadustiku kooskõla põhiseadusega Lugupeetud [ ] Tänan Teid veelkord pöördumise eest, milles palusite kontrollida KrMS § 228 lg 1 ja 2, KrMS § Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) teeb järgmised ettepanek...