Ehitiste piksekaitse E-raamat


Ehitiste piksekaitse - Tiit Metusala pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA: Tiit Metusala
ISBN: 9789985987063
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,87

SELGITUS:

Välk on üks võimsamaid loodusnähtusi, mille tekkimist ja käitumist ei õnnestu inimesel eriti mõjutada. Järelikult jääb üle ainult võimalus ennast ja hooneid välgu eest kaitsta. Sellele ongi käesolev Teaberaamat14 pühendatud. Selles raamatus käsitletakse kokkuvõtvalt piksekaitse standardite nõudeid ja juhtnööre, silmas pidades ehitiste piksekaitse projekteerijaid, paigaldajaid ja auditeerijaid. Siin esitatud materjaliga on kasulik tutvuda ka ehitise ehitusliku osa projekteerijail, sh arhitektidel ja tehnosüsteemide projekteerijatel ning ehitise omanikel ja kindlustusagentidel.Ehitise omaniku või ehitusettevõtja ülesandeks on kindlaks määrata piksekaitse vajadus ja tase, piksekaitse projekteerija ülesandeks on valida vastavale piksekaitsetasemele sobivad kaitsemeetmed ja piksekaitse komponendid ning koostöös teiste asjast huvitatud osapooltega teha piksekaitse projekt.Juba üsna vähesed, sealhulgas ka eramu omanikule taskukohased, meetmed võivad anda tõhusat kaitset välgu toime eest. Positiivset efekti annab loomulike komponentide (ehitise enda konstruktsioonielementide) kasutamine piksekaitses. Loomulike komponentide kasutamist rõhutatakse korduvalt ka piksekaitse standardeis. Seega on ehitise tellijal kasulik tunda piksekaitse põhimõtteid, et teha piksekaitsevariantide seast õige valik ja säästa sellega vahendeid. Peatähelepanu on pööratud ehitiste, nende sisaldise, ehitises paiknevate elektroonika- ja elektrisüsteemide ning ehitises paiknevate inimeste ja muude elusolendite kaitsele välgu toime eest. Loodame, et käesolev teaberaamat aitab hinnata välgu poolt põhjustatud riske, piksekaitse vajadust ja piksekaitse meetmete tõhusust. Siit võib leida ka juhtnööre ehitiste piksekaitse projekteerimiseks ja ehitamiseks. Piksekaitse lahendus peab olema süsteemne, seoses sellega tuleb alati pöörata tähelepanu piksekaitse kõikidele aspektidele ja komponentidele. Teaberaamatus antakse ülevaade ka välgu poolt inimesele tekitatud kahjustustest ning antakse juhtnööre inimes

...tid • Riskianalüüs, piksekaitse klassid Selles raamatus käsitletakse kokkuvõtvalt piksekaitse standardite nõudeid ja juhtnööre, silmas pidades ehitiste piksekaitse projekteerijaid, paigaldajaid ja auditeerijaid ... Normid | Piksekaitse ... . Siin esitatud materjaliga on kasulik tutvuda ka ehitise ehitusliku osa projekteerijail, sh arhitektidel ja tehnosüsteemide projekteerijatel ning ehitise omanikel ja ... Ehitiste piksekaitse (teaberaamat 14), ISBN: 9789985987063 (Tiit Metusala). Välk on üks võimsamaid loodusnähtusi, mille tekkimist ja käitumist ei õnnestu inimesel eriti mõjutada. Järelikult jääb üle ainult võimalus ennast ja hooneid välgu eest kaitsta. Sellele ongi käesolev Teab ... Ehitisele ja selle osale esitatavad ... - Riigi Teataja ... . Välk on üks võimsamaid loodusnähtusi, mille tekkimist ja käitumist ei õnnestu inimesel eriti mõjutada. Järelikult jääb üle ainult võimalus ennast ja hooneid välgu eest kaitsta. Sellele ongi käesolev Teaberaamat 14 pühendatud. Selles raamatus ... . ET-1 0109-0280 Ehitiste tuleohutus. Osa 14. Piksekaitse. EPN 10.14 (Eelnõu) ET-1 0109-0802 Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded. ET-1 0109-0803 Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded. ET-1 ... Nõuded ehitiste piksekaitse süsteemidele vastavalt 2020-06-10. Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, elektri-ja nõrkvoolu projekteerijad, elektripaigaldajad, nõrkvoolupaigaldajad, piksekaitsepaigaldajad, peatöövõtjad, projektide järelvalvajad, oluliste avalike teenuste pakkujad (riigiasutused nagu seda on Riigi Kinnisvara, Päästeamet, kaitsejõud, politsei, riigipank jne), laiamahuliste ... EVS 812-4 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus EVS 812-5 Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus EVS 812-6 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus EVS 812-7 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded EVS 812-8 Ehitiste tuleohutus. 2 EVS-IEC 61024-1-2:2003 Ehitiste piksekaitse. Osa1-2: Piksekaitsesüsteemide projekteerimine, paigaldamine, hooldus ja kontroll. 3 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutuse nõuded. Vabariigi Valitsuse 27 oktoobri 2006. a. määrus nr.315 ET-1 0109-0280 Ehitiste tuleohutus. Osa 14. Piksekaitse Määruse nr. 315 §36. Piksekaitse, seadmed ja piksekaitse paigaldamine vastavalt EU nõuetele. Pakume järgmisi teenuseid: - Piksekaitse projekteerime ja nõustame dokumentatsiooni väljastamine. - Piksekaitse paigaldame ja järelhooldus, akt. - Tarnime kõik vajalikud piksekaitse ja maandus tarvikud. - Piksekaitse paigaldame üle terve Eesti. Välk on üks võimsamaid loodusnähtusi, mille tekkimist ja käitumist ei õnnestu inimesel eriti mõjutada. Järelikult jääb üle ainult võimalus ennast ja hooneid välgu eest kaitsta. Sellele ongi käesolev raamat pühendatud. Kokkuvõtvalt käsitletakse piksekaitse standardite nõudeid ja juhtnööre, pidades silmas ehitiste piksekaitse projekteerijaid, paigaldajaid, auditeerijaid, kuid ... EHITISTE, ELEKTRIPAIGALDISTE JA -SEADMETE LIIGPINGE- ja PIKSEKAITSE Koolituspäeval tutvutakse piksekaitsepaigaldiste ohutusnõudeid reguleeriva seadusandluse ning liigpinge- ja piksekaitsesüsteemide kavandamisel aluseks olevate standarditega . Kirjeldatakse hoonete klassifitseerimist pikselöögi riskist tulenevalt. EHITISTE, ELEKTRIPAIGALDISTE JA -SEADMETE LIIGPINGE- ja PIKSEKAITSE Koolituspäeval tutvutakse piksekaitsepaigaldiste ohutusnõudeid reguleeriva seadusandluse ning liig- ja piksekaitsesüsteemide kavandamisel aluseks olevate standarditega . Kirjeldatakse hoonete klassifitseerimist pikselöögi riskist tulenevalt. Piksekaitse ehk välgutõrje hõlmab võtteid ja vahendeid, mis kaitsevad ehitisi ja rajatisi välguvoolu kahjustava toime eest Piksekaitse, välgutõrje. Äikest ei saa ära hoida, aga saab suunata seda mujale. Välgupüüdurite mõõtmed ja paigutus valitakse nii, et moodustuks piisava ulatusega kaitset Kirjandusega saab tutvuda ja kaasa osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga või kasutada e-poodi. EPN 10.14 Ehitiste tuleohutus. Osa 14. Piksekaitse (EVS-EN 62305-1:2007, EVS-EN 62305-3:2007). Siseministri 30.06.1998 määrus nr 19: Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende vajadus. Vabariigi Valitsuse määrus 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. EVS 812-3:2007 - Ehitiste tuleohutus: Küttesüsteemid - EVS-IEC 61024-1-1:2003 Ehitiste piksekaitse. Osa 1-1.Üldmõisted. Juhis A: Piksekaitse süsteemide kaitsetasemete valik Protection of structures against lightning - Part 1: General principles - Section 1: Guide A: Selection of protection levels for lightning protection systems - EVS-IEC 61024-1-2:2003 Ehitiste piksekaitse. Osa 1-2 ... Nõuded ehitiste piksekaitse süsteemidele vastavalt. Eesti Standardikeskus MTÜ ... Piksekaitse hinnapakkumise tegemisel ja ehitusel lähtume standardist EVS-EN 62305-1…4:2011. Meie käest on võimalik tellida ka piksekaitse paigaldamise teenust. Hinnad sõltuvad katuse suurusest ja liigendatusest. Tellimiseks või hinnapakkumise küsimiseks kasutage kontaktivormi....