Oskuste õppe käsiraamat E-raamat


Oskuste õppe käsiraamat - Ben Furman pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA: Ben Furman
ISBN: 9789949389315
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 3,8

SELGITUS:

"Oskuste õpe on laste probleemide lahendamise meetod, mis toetub lahenduskeskse lühiteraapia põhimõtetele. Oskuste õpe aitab lastel õppida oskuseid ja võita mitmesuguseid psüühilisi ja sotsiaalseid probleeme pere, sõprade ja teiste lähedaste toel. Selle käsiraamatu abiga saavad lapsevanemad ja spetsialistid hõlpsasti õppida selgeks Oskuste õppe põhitõed, et neid lastega koos ellu rakendada."

... kui ka teistele huvilistele. Angela Jakobson kliiniline psühholoog ... OSKUSTE ÕPPE KÄSIRAAMAT: Ben Furman - Book | Rahva Raamat ... . Oskuste õpe on Soomes Ben Furmani ja tema kolleegide poolt välja töötatud lahenduskesksel lähenemisel põhinev laste probleemide lahendamise meetod, mida saav... Minu siiras tänu Benile lahke võimaluse eest teha tema Oskuste õppe käsiraamat kättesaadavaks Eestis, nii lapsevanematele, õpetajatele kui ka teistele huvilistele. Angela Jakobson kliiniline ... OSKUSTE ÕPPE KÄSIRAAMAT Ben Furma ... Lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe) - Sihtasutus Innove ... . Angela Jakobson kliiniline ... OSKUSTE ÕPPE KÄSIRAAMAT Ben Furman. Tuntud Soome psühhiaatri Ben Furmani poolt välja töötatud meetod käsitleb kõiki probleeme kui teatud oskuste puudumist. Veelgi enam - ta ütleb, et lastel polegi õigupoolest probleeme - nad lihtsalt pole teatud oskusi veel ära õppinud. Furman, B. (2016) Oskuste õppe käsiraamat. Angela Jakobson Furman, B. (2010) Minu armas marakratt- Uued võimalused aitamaks lapsi probleemidega toime tulla. Kirjastus Eesti ajalehed Furman, B. (2010) Põngerjaõpetus. Kirjastus: Tänapäev Furman, B. (2012) Olen ylpeä sinusta - ratkaisukeskeisiä keinoja Lähenemine on jõukohane kõikidele. Kõigest täpsemalt saab lugeda Ben Furmani raamatutest „Põngerjaõpetus" ja „Oskuste õppe käsiraamat". OSKUSTE ÕPPE 15 SAMMU. Probleemid muudetakse oskusteks. Selgitatakse välja, mis oskuse peab laps ära õppima, et oma probleemist pääseda. Oskuses lepitakse kokku. „Tark lapsevanem: piiride seadmine lastele!" Kellele koolitus on mõeldud? Kõigile, kes soovivad rohkem teada saada piiridest ja nende seadmisest. Raamatus toodud lihtsate suhtlemismeetodite abil on võimalik suhteid koolis radikaalselt muuta ja hakata probleeme lahendama nii, et kõik oleks rahul. Siia lehele on koondatud nõuandeid ja materjal koolieelsete lasteasutuste õpetajatele, kelle rühmas on muu kodukeelega lapsi. Käsiraamat ja õppevideod on abiks mitmekultuurilises lasteaias töötamisel. Näiteid parimatest praktikatest, juhtnööre keeleõppe korraldamiseks ja ülevaated temaatilistest uurimustöödest leiad SIIT. Artikleid, kogemuslugusid ja käsitlusi Noortepassis kirjeldatakse õppimist elukestva õppe võtmepädevuste abil. „Pädevuse" all mõtleme teadmiste, oskuste ja suhtumiste kogumit. Mõiste „võtmepädevus" (ingl key competence) viitab millelegi, mis on igas eluvaldkonnas vajalik ning toetab inimese eneseteostust, sotsiaalset ühtekuuluvust, kodanikuaktiivsust ja tööalast konkurentsivõimet. Noortepassi tunnistus, mis ... Laste kasvatamisel võib tekkida erinevaid küsimusi ja väljakutseid. Siin on asendushoolduse valdkonna spetsialistide välja valitud soovituslik kirjandus erinevatel teemadel, mis võib abiks olla: Vaata ka: Laste, kes ei kasva oma sünnivanematega, ja nende perede lugude kajastamine on väga oluline, kuna aitab ühiskonnas tõstatada asendushoolduse teemat ja tõsta inimeste teadlikkust. Vaikuseminutite harjutused - proovi ise! Need mõneminutilised tehnikad sobivad nii 4-aastastele, teismelistele kui täiskasvanutele, et tulla välja hajevil mõtetest, segavatest emotsioonidest või pinges olekust. Vastutuse õppe meetod on 6-astmeline juhis lapse vastutustundliku käitumise saavutamiseks. Õppemeetodid Loeng, harjutamine väikestes gruppides, diskussioon Iseseisev töö - Õppematerjalide loend Furman, B. (2016) Oskuste õppe käsiraamat. Angela Jakobson Furman, B. (2010) Minu armas marakratt- Uued võimalused aitamaks Surdologopeedi käsiraamat on mõeldud kasutamiseks kõikidele logopeedidele ja pedagoo- ... Logopeed peab olema kursis kuulmisabivahenditega ja nende kasutamisega õppe-töös. Tööd alustades peab teadma, millist õpetust on laps eelnevalt saanud, missugune on ... olemasolevate kõneliste oskuste säilitamisele: tegeldakse ... Author: Agnes Pihlak Last modified by: Kristiina Paist Created Date: 8/24/2016 10:49:06 AM Other titles: I kooliaste (1-2kl) II kooliaste (3-5 kl) III kooliaste (6-7 kl) IV kooliaste (8-9 kl) Aineteülene Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ Õppekava nimetus: Esmaabi väljaõppe Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja -kaitse Õppekava koostamise alus: EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 ja nr 61 Õppe eesmärk: Anda õppijatele põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija: teab ... Oskuste õppe käsiraamat. AAT. AAT ehk agressiivsuse...