Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis. Collegium Litterarum 25 E-raamat


Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis. Collegium Litterarum 25 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985865415
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 12,44

SELGITUS:

Raamat on kokkuvõtte UTKK samanimelisest sihtfinantseeritavast teadusteemast (2008-2013) ning sisaldab artikleid 12 autorilt, mida kõiki peaks ühendama isetekkelisuse ja siirde problemaatika uurimine nii Eesti kultuuris kui ka kultuuriteoreetilises mõttes laiemalt. Kõik artiklid on varustatud pikemate ingliskeelsete resümeedega.

...smuuseumi Teaduskirjastus, 2014; Autogenees ja ülekanne ... ETIS - Witold Gombrowiczi ja poola absurdidramaturgia ... ... . Moodsa kultuuri kujunemine Eestis. Koostanud Rein Undusk. Collegium litterarum 25. UTKK, 2014. Kirjanduspärand kultuuriloos. Koostanud Marin Laak ja Sirje Olesk. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014; Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis. Koostanud Rein Undusk. Collegium litterarum 25. UTKK, 2014. Collegium litterarum 24. Liina Lukas, Ulrike Plath, Kadri Tüür. Umweltphiloso ... Autogenees ja ülekanne 2014 -- Raamatukoi raamatupood ... . Liina Lukas, Ulrike Plath, Kadri Tüür. Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum. Environmental Philosophy and Landscape Thinking. 2011. Collegium litterarum 25. Rein Undusk. Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis. 2014. oxymora. oxymora 1. Epp Annus, Rein Undusk Moodsa kultuuri kujunemine Eestis" (Collegium Litterarum 25, koostaja Rein Undusk, uurimuste autorid Rein Undusk, Jaan Undusk, Ulrike Plath, Liina Lukas, Eneken Laanes, Elle-Mari Talivee, Mirjam Hinrikus, Õnne Kepp, Piret Kruuspere, Eva-Liisa Linder, Anneli Mihkelev ja Aare Pilv) ning „Sõnasild. M i h k e l e v, Anneli 2014. Piibel ja eesti kultuuri enesekirjeldus XX-XXI sajandi vahetusel. Ene Mihkelsoni eneseleidmine. - Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis. Koost Rein Undusk. (Collegium litterarum 25.) Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 296-318. M i h k e l s o n, Ene 2001. Ahasveeruse uni ... Kirjanduspärand ja rahvuspained Kirjanduspärand kultuuriloos. Koostanud Marin Laak ja Sirje Olesk. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014; Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis. Koostanud Rein Undusk. Collegium litterarum 25. UTKK, 2014. „Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis" Teose uurimuste autoreiks on Rein Undusk, Jaan Undusk, Ulrike Plath, Liina Lukas, Eneken Laanes, Elle-Mari Talivee, Mirjam Hinrikus, Õnne Kepp, Piret Kruuspere, Eva-Liisa Linder, Anneli Mihkelev ja Aare Pilv. Kogumiku koostaja oli Rein Undusk. Aeg ja lugu : esseid eesti kultuuriloost : [ettekanded konverentsil "Aeg ja lugu: eesti kultuur ajalooprotsessis" : 21.-22. november 2002, Tallinn] / Ajaloo Instituut ... We use cookies to offer you a better experience, personalize content, tailor advertising, provide social media features, and better understand the use of our services. Kirjandusteaduse ülevaade on eeldatavasti üks viis saada lähemat teavet ühes olulises vaimse tegevuse valdkonnas toimuvast ning teha järeldusi meie kultuuri kui terviku käekäigu kohta. Käesoleva käsitluse ajaliseks raamiks on aastad 2010-2012. P l a t h, Ulrike 2014. Vaikus „majas". Majaisa, valitseja ja kultuurideülene ühiselu Balti ökonoomilises kirjanduses 1750-1850. - Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis. (Collegium litterarum 25.) Toim Rein Undusk. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 26-63. P u l l a t, Raimo 2016. 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolevas seaduses sätestatakse riigisisese ja rahvusvahelise autoveo, sealhulgas autojuhi ametikoolituse korraldamise alused. [RT I 2008, 47, 262 - jõust. 01....