Matemaatika värviraamat. Korrutamine ja jagamine 10 piires E-raamat


Matemaatika värviraamat. Korrutamine ja jagamine 10 piires - Sabine Schwertführer pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA: Sabine Schwertführer
ISBN: 9789949972876
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,15

SELGITUS:

Kas sulle meeldib värvida ja sooviksid samal ajal ka matemaatikat harjutada?Selle matemaatika värviraamatu abil õpid mängeldes selgeks korrutamise ja jagamise.Lahenda tehted, värvi väljad õige värviga ja saad 24 ilusat pilti!

...uginev korrutamine ja jagamine. Korrutamise ja jagamise vaheline seos, selle kasutamine jagamise õppimisel ja kontrollimisel ... MATEMAATIKA 3. klassile - Opiq ... . 6) teab korrutamise ja jagamise tabelit; Täiskümnete korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga 100 piires (20 · 2 = 40; 60 : 3 = 20). II poolaasta tööraamatut on retsenseerinud Kalju Kaasik ja Ülle Liivaoja. Teemad: 1. Kordamine. 2. Täisnurk. 3. Nelinurgad. 4. Arvud tuhandeni. 5. Arvude 0-1000 ... Korrutamine ja jagamine 20 piires Korrutamine Liitmise asendamine korrutamisega Korrutis liidetavate s ... MATEMAATIKA - miksike.ee ... . 5. Arvude 0-1000 ... Korrutamine ja jagamine 20 piires Korrutamine Liitmise asendamine korrutamisega Korrutis liidetavate summana Korrutamine arvuga 2 korrutamine Lk 118-121 Lk 122-123 Lk 124-125 Lk 126-129 Tutvub korrutamisega Õpib korrutama arvuga 2 28. nädal Korrutamine arvuga 3 Ülesandeid iseseisvaks tööks Korrutamine arvuga 4 Korrutamine arvuga 5 Lk 130-132 100 piires; liidab ja lahutab peast täissadadega 1000 piires. Korrutamise seos liitmisega. Arvude 1 - 10 korrutamine ja jagamine 2, 3, 4 ja 5-ga. Korrutamise ja jagamise vaheline seos. selgitab korrutamist liitmise kaudu; korrutab arve 1 - 10 kahe, kolme, nelja ja viiega; 1. Korrutamine ja jagamine(Ona Štitiliene põhjal) Korrutamise ja jagamise õpetus sisaldab endas kahte etappi:I - teadmiste kujundamine korrutamisest ja jagamisest kui uutest aritmeetilistest tehetest;II - korrutustabeli ja vastavate jagamisjuhtude omandamine. I etapp on raske, sest1) korrutamise ja jagamise sisu mõistmiseks on vaja küllalt kõrget abstraktse mõtlemise taset, milleni ... Creative Commons - Autorile viitamine, Mitteäriline eesmärk, Jagamine samadel tingimustel Täpsusta otsingut Otsi sõnu pealkirjast, kirjeldusest ja õpiloost Jagan õpilastele teised matemaatika õpikud, kust teeme suuliselt lk 36 ülesande 610 (avaldise koostamine ja arvutamine), lk 43 ülesanded 631 (peast arvutamine, tehete järjekord, liitmine, jagamine), 632 (tähe arvväärtuse leidmine), lk 45 ülesande 641 (tehete koostamine). Matemaatika tööraamat 5. klassile. III osa (II, täiendatud trükk) Tööraamat vastab põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppele. ... KORRUTAMINE JA JAGAMINE 100 PIIRES TABELILINE KORRUTAMINE 1. Koosta avaldis. Arvuta. Jaagupil oli 4 pliiatsi-karpi. Igas karbis oli 6 pliiatsit. Järgmiste loengute teemad: Matemaatika õpiraskuse olemus ja põhjusedTöökorralduslikud muudatusedErimetoodika (matemaatika eelkursus; suurus- ja ruumimõisted; kujutluste loomine hulkadest, operatsioonid hulkadega; arvud 10 piires; liitmine ja lahutamine 10 ja 20 piires; nimega arvud; tabeliline korrutamine ja jagamine; tekstülesanne. Õpiraskuste tekkimise põhjustest matemaatikas. lahutamine 100 piires. Täiskümnete ja -sadade liitmine ja lahutamine 1000 piires. Mitme tehtega liitmis- ja lahutamisülesanded. lahutab peast kahekohalisest arvust ühekohalist arvu 100 piires; liidab ja lahutab peast täissadadega 1000 piires. Korrutamise seos liitmisega. Arvude 1 - 10 korrutamine ja jagamine 2, 3, 4 ja 5-ga. (Paljud õpilased on vääral arvamuse, et liitmine tuleb teha enne lahutamist ja korrutamine enne jagamist.) K: 23. KORRUTAMINE ARVUDEGA 6, 7, 8 ja 9 Lk 48-49 Arvude 6, 7, 8 ja 9 korrutustabelid. N: 24. PAPAGOIKESKUSES Lk 50-51 Tekstülesanded. Üleriigiline 3. klassi matemaatika tasemetöö 2017 Deivi Taal SA Innove matemaatika peaspetsialist Tasemetöö läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste omandatust. Kolmekohalise arvu korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga üleminekuta (121 · 4; 624 : 2). Ühenimeliste arvude korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga. Korrutab ja jagab suuliselt ja kirjalikult ühekohalise arvuga 1000 piires (ilma üleminekuta). Liitmise ja lahutamise kontrollimine pöördtehte abil. Korrutamise ja jagamise ......