Matemaatika värviraamat. Arvutamine 100 piires E-raamat


Matemaatika värviraamat. Arvutamine 100 piires - Sabine Schwertführer pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA: Sabine Schwertführer
ISBN: 9789949580002
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,5

SELGITUS:

Kas sulle meeldib värvida ja sooviksid samal ajal ka matemaatikat harjutada?Selle matemaatika värviraamatu abil õpid mängeldes selgeks 100 piires arvutamise.Lahenda tehted, värvi väljad õige värviga ja saad 24 ilusat pilti!

...S. PEASTARVUTAMISE TREENIMINE/VÕISTLEMINE ... Testid - Matemaatika - 3. klass | TaskuTark ... . MÄNGE LIITMISE HARJUTAMISEKS. Powered by Create your own unique website with customizable templates. kümnelised ja ühelised https://learningapps.org/1218546 arvutamine 20 piires üleminekuga https://learningapps.org/2121857 https://learningapps.org/2410181 Tööraamatus leiavad kajastamist järgmised teemad: arvutamine 100 piires, tähe arvväärtuse leidmine, arvud 1000-ni, korrutustabel, kirjalik liitmine ja lahutamine, tasapinnalised ja ruumilised geomeetrilised kujundid, pikkusühikud, ajaühikud, massiühikud, mahuühikud ja rahaühikud. Matemaatika värviraamat. Arvutamine 20 ... Testid - Matemaatika - 3. klass | TaskuTark ... . Matemaatika värviraamat. Arvutamine 20 piires; Kas sulle meeldib värvida ja sooviksid samal ajal ka matemaatikat harjutada? Selle matemaatika värviraamatu abil õpid mängeldes selgeks 20 piires arvutamise. Lahenda tehted, värvi väljad õige värviga ja saad 24 ilusat pilti! Matemaatika tööraamat 1.klassile I osa Kaja Belials 21x28cm, klamberköide, 68 lk, värvitrükk, ilmumisaasta 2017. Tööraamat 1. klassile on õppevahend, mille järgi on lapsel tore õppida ja õpetajal lihtne õpetada. Tööraamatu ülesehitus lähtub printsiibist tuntult tundmatule ja lihtsamalt keerulisemale. Nuputamine - arvutamine 100 piires Piltide arvväärtuse leidmine. Arvutamine 100 piires. ID: 94764 Language: Estonian School subject: Matemaatika Level/group: 3 Age: 10-11 Main content: Arvutamine Other contents: Add to my workbooks (36) Download file pdf Embed in my website or blog Ainevaldkond „Matemaatika" 1. Üldalused 1.1. Matemaatikapädevus Matemaatika õpetamise eesmärgiks on kujundada põhikooliõpilastes eakohane matemaatikapädevus, see tähendab suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ja meetodeid erinevates ülesannetes nii 2017. aasta üleriigilise 3. klassi matemaatika tasemetöö ülesannete koostamisel oli kasutatud I kooliastme matemaatika tundides õpitust järgmist: I Arvutamine arvude 1-10000 esitamine, lugemine, kirjutamine, järjestamine, võrdlemine; peast arvutamine 100 piires; korrutustabel; Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started piires; nimetab üheliste ja kümneliste asukoht kahekohalises arvus; liidab ja lahutab peast täiskümneid 100 piires. Arvutamine Arvud 0-100 Liitmine, lahutamine, järjestamine, võrdlemine Liitmine ja lahutamine 20 piires. Täiskümnete liitmine ja lahutamine saja piires. Lihtsamad tähte sisaldavad võrdused. Doomino (arvutamine kuni 10000, 6 erinevat varianti) Kui palju maksavad mänguasjad? (20 ülesannet koos vastustega) Doomino „Kell" (5 erinevat varianti) Arvupüramiid (100 piires arvutamine) Käes on viimane õppeveerand. Ülesannete generaatorid on õpetajale abiks õpilaste erivajadustega arvestamisel ja sobivate ülesannete loomisel. Liitmine ja lahutamine 20 piires Linnud: Värviraamat- linnud ja loomad Linnud ja nende pesapaigad- esitlus Linnud internetis: 12. nädal: Nimede ja sulghäälikute õigekiri Arvude võrdlemine Viktoriin vanast ajast: Esivanemate elu- veebileht Rehetare lapsed- virtuaalne töövihik: 13. nädal: Lause ja sõna Liitmine ja lahutamine 20 piires ... Robot Kalkulaator 100 piires arvutamine ... Arvutamine, kontsentratsioon - memoriin arvutamisega (+, -, *, :) World Maths Day 3. märts - ülemaailmne matemaatika päev VÕIMALIK harjutada JA võistelda arvutamises erinevate riikide diskussioonifoorumitel õpilastega. MATEMAATIKA AINEKAVA 1. KLASSILE 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi õppeaastas 1. Õppesisu ja taotletavad õppetulemused: Arvutamine Arvud 0-100, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine. Järgarvud 21.-100 1) esitab arvu kümneliste ja üheliste summana (100 piires); Liitmine ja lahutamine 100 piires järku ületamata (suulise arvutamise võtet kasutades). 2) liidab ja lahutab 100 piires (suulise arvutamise võtet kasutades); Liitmine ja lahutamine 100 piires järgu ületamisega. Vahetuvusseadus kasutamine. Ainevaldkond „Matemaatika" 1. Üldalused Ainevaldkonda kuulub õppeainena matemaatika, mille õppemaht I kooliastmed on ... - liidab ja lahutab peast täiskümneid 100 piires; - asendab proovimise teel võrdustesse seal puuduvat arvu oma ......