Kriminaalmenetluse seadustik E-raamat


Kriminaalmenetluse seadustik -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985754443
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,54

SELGITUS:

Märksõnaline sisujuht

...menetluse seadustiku muutmine 1.1 Ülevaade muudatustest 1 ... Väärteomenetlus ja kriminaalmenetlus ... ... . juulil 2004 jõustunud kriminaalmenetluse seadustik on kombinatsioon kontinentaalsest ja võistlevast menetlusest. KrMS § 14 lg 1 selgitab, mida peetakse silmas võistleva kohtumenetluse all: „Kohtumenetluses Kriminaalmenetluse seadustik. Advokatuur viib Urmas Arumäe asja aukohtusse: advokaatidel on kõrged eetikastandardid . 15.november 2019 11:08. Maaeluministeeriumi kantsler: Arumäe ... Kriminaalmenet ... Kriminaalmenetluse seadustik - Riigi Teataja ... . Maaeluministeeriumi kantsler: Arumäe ... Kriminaalmenetluse lõpetamine ei ole lubatud karistusseadustiku §-des 122, 133, 134, 136, 138, 139, 141-143, 214 ja 263 nimetatud kuritegudes; täisealise poolt alaealise kannatanu vastu toimepandud kuritegudes või kui kuriteo tagajärjeks oli inimese surm. Prokuratuuri taotluse lahendab kohtunik ainuisikuliselt määrusega. Kriminaalmenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult kriminaalmenetluse seadustik. Avaliku teabe seaduse kohaselt on kogu kriminaal- ja väärteomenetluse raames kogutud teave asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave. Menetluste käigus Politsei- ja Piirivalveametile teatavaks saanud andmed avaldame teistele menetlusosalisetele sh ... Kriminaalmenetluse seadustikust tuleneb kohtulahendi põhistamise kohustus, mis on sätestatud KrMS § 1305 1lg-s 1 ning § 339 lg 1 p-s 7. KrMS § 305 lg-s 1 sätestatud kohtulahendi põhista-mise kohustus on laiem kui § 339 lg 11 p-s 7 sätestatu. Kui § 305 lg 1 järgi peab kohtuotsus Eesti kohtusüsteem on kaheastmeline, süsteemi esimese astme moodustavad maakohtud (4) ja halduskohtud (2), teise astme ringkonnakohtud (2). Ko...