Energia. Füüsika õpik gümnaasiumile E-raamat


Energia. Füüsika õpik gümnaasiumile - Madis Reemann pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Madis Reemann
ISBN: 9789949961054
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,27

SELGITUS:

Gümnaasiumi IV füüsikakursuse „Energia“ õpik arvestab füüsika ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest. Õpik on jagatud neljaks osaks: alalisvool,vahelduvvool, soojusliikumine ja soojusenergia. Seega on ühte õpikusse koondatud see füüsika osa, mis selgitab energia muundamise põhilisi valdkondi.Õpik koosneb tekstist, joonistest, illustratsioonidest ja lisast. Õpik valmistatakse ka e-õpikuna, kuhu lisakse veel videod, täiendavad teemad, näidisülesanded, laboratoorsete tööde juhendid, kordamisküsimused, viited jms.Lisad sisaldavad olulisi füüsikalisi konstante, õpikus esinevaid põhivalemeid, SI ühikuid, kreeka tähestikku, keemiliste elementide perioodilisuse süsteemi tabelit ja indeksit.

... loodusteadus. Füüsika kui nähtavushorisonte edasi nihutav teadus ... Füüsika Ainekava Gümnaasiumile ... . Mikro-, makro- ja megamaailm. Loodusteaduslik meetod. Vaatlus, eksperiment, mudeli loomine. Mudeli jarelduste kontroll ning mudeli areng. Mõõtmine ja mõõtetulemus. Mõõtesuurus ja mõõdetava suuruse väärtus. Mehaaniline töö Füüsikas öeldakse, et kui keha liigub mingisuguse jõu mõjul, siis teeb see jõud keha liigutamiseks mehaanilist tööd. Auto läbib mootori veojõu mõjul mingisuguse teepikkuse - veojõ ... Madis Reemann Energia. Füüsika õpik gümnaasiumile, Maurus ... ... . Auto läbib mootori veojõu mõjul mingisuguse teepikkuse - veojõud teeb auto liigutamiseks mehaanilist tööd. Mehaanilise töö (A) suurus on võrdeline kehale mõjuva jõuga (F) ja keha poolt selle jõu mõjul läbitud teepikkusega (s). kus, A- jõu… Seose kahe elektrivoolu iseloomustava füüsikalise suuruse - pinge ja vooltugevuse avastas 1827. aastal saksa kooliõpetaja, füüsika ja matemaatik Georg Simon Ohm, mi... Jada- ja rööpühendus Tarbijaid (elektrijuhte) võib vooluahelasse ühendada kas jadamisi või rööbiti. Informaatika valikaine e-õpik gümnaasiumile Mart Laanpere, Katrin Niglas, Kairi Osula, Kai Pata Tallinna Ülikool 2013 Õppekomplekti rahastas ESF TeaMe programm Eesti Teadusagentuuri vahendusel ... füüsika jne. Tänapäeval on teadusuuringud üha sagedamini valdkondadevahelised e. interdistsiplinaarsed, hõlmates teadmisi, teadlasi ja ... reaktsioonil vabaneva energia arvelt. Tarvitis leiab aset vastupidine protsess. Elektrienergia muundub mehaaniliseks energiaks (elektrimootoris), valguskiirguse energiaks (elektrilambis), soojuseks (kütteseadmes) või mingiks muuks energia liigiks. Elektrienergia on mugavaks vahe-lüliks loodusest ammutatava ja inimtegevuses kasutatava energia ... Energia. Füüsika objektideks on ka loodusnähtused, mille juures eristatakse kahte mõistet - seisund ja protsess. Seisund ehk olek iseloomustab objekti või mitmest objektist koosnevat süsteemi ühel kindlal ajahetkel. Kui aga olek muutub, siis on tegemist protsessiga. Sinu abiline kooliasjade lahendamises! Aplikatsioonist leiad rohkelt õppematerjale kõikidest põhi- ja keskkooli ainetest Energia on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha (või kehade süsteemi) võimet teha (mehaanilist) tööd. Kui keha liigub, siis omab ta kineetilist energiat. Kui keha on vastastikmõjus teiste kehadega, siis omavad need kehad potentsiaalset energiat. Keha kineetilise ja potentsiaalse energia summat nimetatakse mehaaniliseks energiaks. Füüsika ja tehnika (LOFY.01.121) Aine üldeesmärk: Tutvustada füüsika rolli indiviidi isikliku maailmapildi kujundamisel ja kaasaegse tehnoloogia füüsikalisi alusprintsiipe. Õpiväljundid: Aine läbinud üliõpilane: 1. Oskab väljendada füüsikalise maailmapildi alusprintsiipe (atomistika, energia Energia : füüsika õpik gümnaasiumile / Mikro- ja megamaailma füüsika : füüsika õpik gümnaasiumile / Mikro- ja megamaailma füüsika : füüsika õpik gümnaasiumile / Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika : füüsika õpik gümnaasiumile Sissejuhatus füüsikasse. ... ELEKTROMAGNETISM. FÜÜSIKA ÕPIK GÜMNAASIUMILE [KALEV TARKPEA, HENN VOOLAID] О Rahva Raamat. Доставка начиная с 24Ч и бесплатно. Elektromagnetismi õ... Füüsika X klassile, 1. osa. Mehaanika. Indrek Peil Koolibri, 2003 Füüsika lühikursus gümnaasiumile. VI, Nüüdisaegne füüsikaline maailmapilt. Gunnar Karu Koolibri, 2000 Füüsikalise looduskäsitluse alused : füüsika õpik gümnaasiumile. Indrek Peil, Kalev Tarkpea Maurus, 2014 Õppesisu: I kursus „Sissejuhatus füüsikasse ... Füüsika seos matemaatikaga. Astme-, eksponent- ja harmooniline funktsioon. Vastastikmõjud, aine ja väli, laeng ja spinn. Newtoni seadused. Jõud, mass ja impulss. Töö, energia ja võimsus. (18.02 kuni 01.03) 3. Füüsika üldprintsiibid. Fatalistlik ja juhuslik põhjuslikkus. Ruumiline ja ajaline põhjuslikkus. Atomistika ja energia ......