Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes. Teine, täiendatud väljaanne E-raamat


Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes. Teine, täiendatud väljaanne - Liina-Mai Tooding pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2015
KIRJUTAJA: Liina-Mai Tooding
ISBN: 9789949329052
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,24

SELGITUS:

Suur osa järeldustest, mida igapäevaselt teeme või teatavaks võtame, põhineb andmetel. Loomulikult on järeldamise viis elukutselisel andmeanalüütikul teistsugune kui näiteks diagrammi vaataval ajalehelugejal, kuid aluspõhimõtted mitte nii väga. Sageli on selleks statistiline meetod, mida selles raamatus püütaksegi tutvustada, pidades silmas erisuguseid lugejaootusi ja –huvisid. Kuigi sirvides näeb valemeid, ei ole see päris kindlasti matemaatikaraamat. Enamjaolt piisab tavakooli teadmistest ja ülejäänus on heaks abimeheks terve mõistus.Raamatus on rohkesti Eesti ühiskonna kohta käivaid arvulisi näiteid, mille varal antaksegi sageli ka põhimõttelised seletused ja tõlgendused. Näidete sisu ei ole siiski ainus, mis õigustab raamatu pealkirjas olevat piiritlust ühiskonnateemaliste andmetega. Ka statistilised tehnikad ja võtted, mida käsitletakse, on valitud nende seast, millele sageli tuginevad sotsiaal- ja humanitaarala kirjutised ning uurimistööd. Kirjeldava statistika tõlgendusprobleemidest alustades jõutakse statistiliste võrdlusmeetodite ja testideni ja sealt edasi sotsiaalsete nähtuste mehhanismi modelleerimiseks kasulike mitmesuguste regressioonimudeliteni. Loomulikult on need võtted rakendatavad ka muudel aladel, kuid sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna üliõpilased ja muud huvilised on mõeldud lugejatena esmajoones.2007. aastal ilmus selle õpperaamatu esimene väljaanne ja sellest ajast peale on arenenud nii statistika meetodite varu kui ka nende rakendustavad. Neid muutusi ongi püütud uusväljaandesse kaasa haarata: lisatud on uusi tehnikaid, kaasajastatud andmeanalüüsi põhimõtteid ja ka eestikeelset statistikasõnavara.

...ple Access Submissions. Title Author Content ... ETIS - Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes ... . 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012. Est. 2020. 1-2 3 4 5. Full year. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Older Awards ... 4. Saadud info analüüs ja tõlgendamine - lapse kohta tervikpildi loomine, lapse tugevuste ja probleemsete valdkondade väljatoomine. 5. Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine - õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine lähtuvalt iga lapse vajadustest. Lapse arengu hindajad. Lapse arengu hindam ... Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes ... . Lapse arengu hindajad. Lapse arengu hindamise eestvedajaks lasteaias on Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs. ... Muutused majanduse struktuuris on loomulik protsess, mida väljapakutud (ja muude toetavate) meetmetega on võimalik kujundada selliselt, et protsess omab pikaajalises vaates positiivset mõju nii otseses tulu-kulu arvestuses, mõjus SKP-le kui ka mõjus tööhõivele. Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord - menetluskäik Kadri Rootalu 2014. Peatükk keskendub seose uurimisele tunnuste vahel. Seose all peetakse silmas olukorda, kus ühe tunnuse käitumine sõltub teise tunnuse käitumisest, nt vastaja hinnangud mõne presidendikandidaadi meeldivuse kohta (esimene tunnus) on seotud tema haridustasemega (teine tunnus) või elukohaga. ISBN 978-9985-74-605-9 Kakskeelne: eesti ja inglise Formaat B5. 180 lk Ilmus: 23.12.2016 RAAMATUKOGUNDUS LIBRARIANSHIP. Classification & authority control : expanding resource discovery : proceedings of the international UDC seminar 29-30 October 2015 Lisbon, Portugal Ettevõtte ja tegevusloa otsing; Tegevusload ja majandustegevusteated; Maksud ja toll; Struktuuritoetuse infosüsteem; Transport; Töökeskkond ja personal; Õigusabi; Raamatupidamine ja aruandlus; Ametnikule; Teenused A-Ü...