Sissejuhatus hajumise kvantteooriasse E-raamat


Sissejuhatus hajumise kvantteooriasse - Mati Selg pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2015
KIRJUTAJA: Mati Selg
ISBN: 9789949327706
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,72

SELGITUS:

Richard Feynman ütles ühes kvantmehaanikat populaarteaduslikul tasemel tutvustavas loengus järgmised sõnad: "Ma arvan, et ma võin vabalt öelda – mitte keegi ei saa kvantmehaanikast aru." Paradoksaalsel kombel oli see mõeldud kuulajaid lohutama, mitte ehmatama: ärgu keegi liialt kurvastagu, kui tal on arusaamisraskusi. Meil kõigil on kvantmehaanikast raske aru saada, ning need raskused on ennekõike psühholoogilist laadi, kuid hoopis tähtsam on, et ta kirjeldab tegelikkust adekvaatselt. Tänaseks on välja arendatud täiuslik teoreetiline aparatuur ja loodud metodoloogiline (sealhulgas arvutusmetodoloogiline) baas, mis lubab kvantmehaanikaga tulemuslikult tegelda ka neil, kes temast aru ei saa ehk – Feynmani öeldut parafraseerides – kõigil meil.Selle kõrgkooliõpiku lugejatelt eeldatakse üldfüüsikalisi baasteadmisi, kõrgema matemaatika aluste tundmist ning elementaarset ettekujutust kvantmehaanikast. Olles ennekõike adresseeritud füüsikaüliõpilastele, peaks ta siiski olema jõukohane ka muudes täppisteaduse valdkondades (matemaatika, keemia) spetsialiseerunuile. Suurem osa käsitletavatest teemadest seostub hajumise kvantteooria ja selle rakendustega, milles eestikeelne (pöördhajumisteooria osas ka mistahes muukeelne) õppekirjandus praktiliselt puudub.

...ooni õppiv magistrant, kelle jaoks on õpik konkreetseks teejuhiks ainekursuste läbimisel ja praktiliste projektide tegemisel; Reedel, 12 ... Sissejuhatus hajumise kvantteooriasse: Bose-Einsteini ... ... . juunil kell 16:15 toimub Physicumi (Ravila 14C) auditooriumis A101 Matti Selja kaheosalise kõrgkooliõpiku "Sissejuhatus hajumise kvantteooriasse" esitlus. Sissejuhatus Keskaegse kaubanduse areng Lääne- ja Põhjamere piirkonnas on tihedalt seotud Hansa Liiduga. Hansa kaupmehed jõudsid juba varakult järeldusele, et kindla ja kiire kaubanduse edendamiseks on vajalik kasutada meretransporti. Alate ... Sissejuhatus hajumise kvantteooriasse ... . Hansa kaupmehed jõudsid juba varakult järeldusele, et kindla ja kiire kaubanduse edendamiseks on vajalik kasutada meretransporti. Alates 13. sajandist on veesõidukite ehituslikest muudatustest ja meresõidust rohkelt visuaalseid ja ... Sissejuhatus¶ Esimese peatüki eesmärk on tutvustada Pythoni põhilisi töövahendeid ning anda pealiskaudne ülevaade programmeerimise olemusest ja võimalustest. Uurime ka mõningaid keerulisemaid näiteprogramme, kuid need on mõeldud vaid andmaks aimu õpiku edasisest käigust - täpsemad selgitused ning süstemaatilise harjutamise ... Selg, Matti (2014). Sissejuhatus hajumise kvantteooriasse [Võrguteavik] I osa Kvantmehaanika põhiprintsiibid, hajumine tsentraalsümmeetrilises väljas, resonants- ja tunnelefektid, spinn ja statistika. Tartu: Tartu Ülikool. sissejuhatus. Eesti Olümpiakomitee (EOK) koostöös Kutsekojaga on välja töötanud kõikidele spordialadele ühtse treenerite kutsesüsteemi, mis on vastavuses ... Sissejuhatuse maht on 1-2 lehekülge. Sissejuhatuse ülesandeks on juhatada lugeja töö teema juurde. Sel on kaks peamist ülesannet: äratada lugeja huvi ning anda ülevaade käsitletavast probleemist. Sissejuhatuses käsitletakse teemaga seotud küsimusi, nagu teema valiku põhjendus; eesmärk; teema aktuaalsus, tähtsus, uudsus; probleem (võib olla küsimuse vormis); hüpoteesid ... Eesti Teadusinfosüsteem koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta. Sissejuhatus Tervise tulemusvaldkonna keskkonnatervise programm on koostatud rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 elluviimiseks ja eesmärkide saavutamiseks. Programm toetab otseselt arengukava III alaeesmärgi saavutamist. Programm keskendub keskkonnatervise edendamisele. Seosed rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 programmidega: *Sissejuhatus 6. klass > Soome keel > Eesti-Soome kooligrammatika sõnastik. Hea keeleõppija! Siit leiad kasulikku materjali, mis peaks toetama Sind soome keele õppimisel. Soome koolides kasutatakse keeleõppes rahvusvahelisi keeleteaduslikke termineid ja nad on siin kõigile üheselt mõistetavad. Eestis aga on neil sootuks teised nimed. Sissejuhatus. Kuni 60% Eesti elanikest sureb tänapäeval südame- ja veresoonkonna haigustesse. Olles tudeng, ei pruugi see info nii väga korda minna ja enamasti libiseb kõrvust mööda. Igaühte peaks aga mõtlema panema fakt, et Eesti kuulub kôige kôrgema südame-veresoonkonnahaigustesse suremusega riikide hulka. Sissejuhatus. Sissejuhatus ja eesmärk Õpiobjekti eesmärgiks on elektroonilise õppematerjali olemasolu Internetis, et toetada tekstiilitöö eriala õppurite iseseisvat õpet ja materjalide omandamist. Õpiobjekt sisaldab näitlikke materjale (skeemid, pildid, videod) ja harjutusülesannet. Sissejuhatus. Hea õppevahendi kasutaja! Teie ees on õppevahend, mille eesmärgiks on anda ülevaade eetikast avalikus sektoris ja selle igapäevastest rakendustest. Õppevahendil on kaks sihtgruppi: av...