Matemaatika kitsa kursuse ülesanded gümnaasiumile E-raamat


Matemaatika kitsa kursuse ülesanded gümnaasiumile - Anne Küüsmaa pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Anne Küüsmaa
ISBN: 9789949236848
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,59

SELGITUS:

... on antud vaid vastused. Ülesannete lahendused on võimalik leida meie 2016 ... Matemaatika laia kursuse ülesanded gümnaasiumile | DIGAR ... . aastal ilmunud väljaandest „Matemaatika kitsa ja laia kursuse riigieksam. Ülesanded, lahendused, kommentaarid ja soovitused", kus juhitakse tähelepanu ka eksamitöödes sagedamini esinevatele vigadele ja antakse soovitusi nende vältimiseks. Kitsa ja laia kursuse eksamid sisaldavad 50 punkti ulatuses ühisosa. Need ülesanded on mõlemas eksamitöös suhteliselt sarnased. Ka kõigi selliste ülesannete lahendused esitatakse kogumikus täies mahu ... Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, I osa. Avaldised ja ... ... . Ka kõigi selliste ülesannete lahendused esitatakse kogumikus täies mahus. Kitsa kursuse eksami ülesannete lahendusi seletatakse mõnevõrra detailsemalt kui laia kursuse omi. Gümnaasiumi matemaatika kitsa kursuse õppe korraldamisel tuleb lähtuda . ainekavas. märgitud kahest põhiseisukohast. Siin ja edaspidi on väljavõtted ainekava tekstist esitatud kursiivkirjas. : 1) kitsa kava läbimine võimaldab jätkata õpinguid aladel, kus matemaatikal ei ole olulist tähtsust ja seda ei õpetata iseseisva ainena; matemaatika - Jada piirväärtus Arvu A nimetatakse jada a n piirväärtuseks, kui iga positiivse arvu ε1 jaoks leidub jadas järjekorranumber m, millest alates jada järgnevad liikmed erinevad arvust A vähem kui ε võrra, st. |an - A| ε, kui n ≥ m.Ringjoone pikkuseks nimetatakse korrapäraste hulknurkade ümbermõõtude jada piirväärtust hulknurga tippude arvu tõkestamatul ... Ülesanded vastustega Ülesanded lahendustega kool.ee Õppematerjalid õpilastele Tasemetööd Põhikooli lõpueksam Riigieksam Matemaatika testid Õppematerjalid õpilastele, õpetajatele » Õpilastele » Matemaatika » 12. klassi matemaatika Kitsa matemaatika eesmärk on õpetada aru saama matemaatika keeles esitatud teabest, kasutada ... II kursuse lõpul õpilane: 1. defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; ... Matemaatika ülesannete kogumik gümnaasiumile. L.Brusnevskaja, V.Gudinova, V.Krištal, S.Ševtsenko. 6.Õppevahendid õpik Valmistu 12. klassi matemaatika eksamiks Foxcademy materjalide abil. ... seletused, näited ja ülesanded koos vastustega on olemas. Kui mõni teema ebaselgeks jäi on väga hea Foxcademy'sse minna ja sealt iseseisvalt üle õppida." ... mida kitsa kursuse õpilane peab oskama eksamil lahendada. KITSA MATEMAATIKA AINEKAVA GÜMNAASIUMILE ÕPITULEMUSED 1. koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid; 2. väljendub matemaatilist keelt kasutades täpselt ja lühidalt, arutleb ülesandeid lahendades ... Rakendussisuga ülesanded. III kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand ... Anne Küüsmaa is the author of Matemaatika kitsa kursuse ülesanded gümnaasiumile (0.0 avg rating, 0 ratings, 0 reviews, published 2014) Kitsa matemaatika eesmärk on õpetada aru saama matemaatika keeles esitatud teabest, kasutada matemaatikat igapäevaelus esinevates olukordades, tagades sellega sotsiaalse toimetuleku. Kitsa kava järgi õpetatakse kirjeldavalt ja näitlikustavalt, matemaatiliste väidete põhjendamine toetub intuitsioonile ning analoogiale....