Acta Semiotica Estica XI E-raamat


Acta Semiotica Estica XI - Ülle Pärli pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Ülle Pärli
ISBN: 9771406956116
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,68

SELGITUS:

Käesolev Acta Semiotica Estica erinumber nominatsiooni semiootikast on koostatud teadusprojekti „Nimetamise võim ühiskonnas ja kultuuris“ põhitäitjate artiklitest. Käsitlemist leiavad nii päris- kui üldnimedega seostuvad teemad: vaadeldakse nimetamist kui tähendusloome protsessi, semiootilist modelleerimist, maailma korrastamise ja mõtestamise moodust nii sotsiaalsetes situatsioonides kui kunstilistes tekstides.Artiklites analüüsitakse integratsiooni mõistet sotsioloogilistes ja semiootilistes ühiskonnakäsitlustes, sotsiokultuurilist kategoriseerimist, poliitilist retoorikat, õppejõu professionaalset identiteeti ja selle suhet institutsionaalse ideoloogiaga, eesti kirjanduslugusid kui kultuuriteksti, kirjanduse sotsiaalset modelleerivat funtsiooni Johannes Semperi „Kivi kivi peale“ näitel, Jossif Brodski luulet ning Karl Ristikivi „Põlevas lipus“ kasutatud jutustamisstrateegiaid.Traditsioonilises „Märkamiste“ rubriigis ilmub tõlge Boriss Gasparovi tuntud artiklist „Tähelepanekuid Bulgakovi romaani „Meister ja Margarita“ motiivistruktuuri kohta“; kroonikaosa annab ülevaate olulisematest semiootika-alastest ettevõtmistest 2013. aastal.

...ring on märkimisväärselt lai.Tavapärasest rohkem on seekord teoreetilisi käsitlusi ja ülevaateid, kuidesindatud on ka konkreetsed juhtumianalüüsid ... ETIS - Semiootika suvekool Käärikul: 40 aastat ... ... . Numbris käsitletakse õigussemiootika,meediasemiootika, ökosemiootika ja teoreetilise semiootika küsimusi, ent kahermeneutika, fenomenoloogia ... Acta Semiotica Estica XV Acta Semiotica Estica XIV, ISBN: 113984. Acta Semiotica Estica XIV number sisaldab viit originaalartiklit ning sel korral tähelepanuväärselt mahukat märkamiste rubriiki. Esindatud on nii kultuuri- kui ka sotsiosemiootika valdkonda paigutuvad lähenemised. Originaalartiklite ... . Hortus Semioticus is an online journal fo ... Acta Semiotica Estica XII - Apollo ... . Esindatud on nii kultuuri- kui ka sotsiosemiootika valdkonda paigutuvad lähenemised. Originaalartiklite ... . Hortus Semioticus is an online journal for the semiotic research of a new generation. The goals of the journal - to publish student research - imply many of the things that gardens are about: freshness, growth, blooming and cultivation. ... Acta Semiotica Estica VII ... Acta Semiotica Fennica on Soomes väljaantav semiootikaalane jätkväljaanne.. Selle esimene köide ilmus aastal 1992. Väljaande peatoimetaja on Eero Tarasti.. Vaata ka. Acta Semiotica Estica kasutatud raamat, kaaned kohati veidi kulunud, sisu korras Acta Semiotica Estica kolmanda numbri artiklid käsitlevad Eesti kultuuri eri tahke (teater, kunst, foto, lastekirjandus), organisatsioonikultuuri, Stalini-aegset nõukogude poliitilist diskursust, hääle fenomeni, semioloogilist kinokeeleteooriat, kübertekstiteooriat ning varakristlike eremiitide elu ja tegevust kui praktilist ... Acta Semiotica Estica IV. Tartu: [Eesti Semiootika Selts, Tartu Üli-kooli Kirjastus], 2007. 331 lk. Eesti semiootikute annuaarium „Acta Semiotica Estica" on jõudnud neljanda regulaarse, teist aastat eelretsenseeri-tava numbrini. Seekordne kogumik si-saldab eneses lugejasõbralikku tasa-kaalu: teoreetiliste tekstide kõrval on Semiootika klassikud. Sellesarnases tähenduses kasutas seda sõna esimest korda John Locke oma teoses "An essay concerning human understanding" (1690), ent juba palju varem oli tuntud meditsiinisemiootika kui teadus haiguste märkidest ja sümptomitest.. Charles Sanders Peirce'i peetakse semiootika üheks rajajaks.. Ferdinand de Saussure kavandas teaduse nimega "märgiõpetus" (semioloogia). Värske Acta Semiotica Estica XVI on nüüd veebis kättesaadav: http://www.semiootika.ee/acta/ kasutatud raamat, kaaned kohati veidi kulunud, sisu korras 2001. aastal loodud sari Acta Semiotica Estica koondab eestikeelseid semiootilisi ja kultuurianalüütilisi uurimusi. Acta Semiotica Estica teises numbris avaldatud artiklid käsitlevad võimalusi analüüsida semiootiliste meetoditega kompleksseid kultuuritekste, kultuurilist identiteeti ja selle muutumist, meediat ja poliitilist ... Võõra konstrueerimine Eesti lähiajaloos. Acta Semiotica Estica IX, erinumber "Poliitilisuse semiootika", 144-172, 2012 (kaasautor: Andreas Ventsel) Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://juser.fz-juelich.de/rec... (external link) Vabahariduse koolitaja professionaalne identiteet. Maire Tõnne . Elukestva õppimise vajalikkuse mõistmise ja soodsa koolitusturu kujunemise tulemusena on lisandunud täiskasvanute koolituse pakkujaid: täiskasvanute koolitust pakuvad nii õppeasutused, vabahariduslikud organisatsioonid, mittetulundus-ühingud, äriorganisatsioonid, füüsilisest isikust ettevõtjad kui ka organisatsioonide ... Acta Semiotica Estica XI, (ilmumas) Väitekirja autori panus artiklite kirjutamisse on olnud järgmine: Artikkel 1: uurimuse kavandamine, osalemine andmete kogumises ja analüüsis ning artikli kirjutamises Artikkel 2: uurimuse kavandamine, andmete kogumine ja analüüs, artikli kirjutamine...