Kriminaalmenetluse seadustik. Seisuga 15.10. 2014 E-raamat


Kriminaalmenetluse seadustik. Seisuga 15.10. 2014 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985754146
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 12,55

SELGITUS:

Väljaande ilmumise ajal veel jõustumata vastu võetud muudatused on tekstis toodud viitega jõustumise ajale ( vt selgitus seadustiku lk 4).

...tluse seadustik. Sellel suvel saab sellest juba 10 aastat ... Kriminaalmenetluse seadustik seisuga 15. jaanuar 2012 ... ... . Dekaadi möödumine on kahtlemata sobiv aeg teatud vahekokkuvõtteks, seda enam, et prokuratuuri jaoks oli uue KrMS jõustumine pea pöördelise tähtsusega sündmus. Sellega suurenes oluliselt prokuratuuri roll, aga ka vastutus kriminaalmenetluses. KrMS - Kriminaalmenetluse seadustik LS - Liiklusseadus RSS - Riigisaladuse seadus TMS - Täitemenetluse seadus VTMS - Väärteomenetluse seadustik . 7 1. SISSEJUHATUS 1.1. Eesti tänasest kriminaalmenetlu ... Kriminaalmenetluse seadustik. Oktoober 2014, Juura 2014 ... ... . 7 1. SISSEJUHATUS 1.1. Eesti tänasest kriminaalmenetlusõigusest üldiselt ... mis on tehtud 2014. a ja 2015. a. Nimetatud vahistamismäärused on tehtud kohtuasjades, mille lõpplahendid on 11.03.2015. a seisuga jõustunud. Kui vahistamismäärusele oli esitatud määruskaebus, siis töö autor vaatas ka Tartu Ringkonnakohtu lahendit määruskaebuse lahendamise kohta. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kriminaalmenetluse seadustiku revisjon) § 1. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine ... Kui käesolev seadustik ei sätesta teisiti, võib läbiotsimist toimetada prokuratuuri taotlusel kohtu määruse alusel. Kohtu määrus prokuratuuri ... Kriminaalmenetluse seadustik : [seisuga 15. märts 2007] ; Märksõnaline sisujuht. (1) Kriminaalmenetluse seadustik : [terviktekst muudatustega kuni 28.06.2004] (1) Kriminaalmenetluse seadustik : [terviktekst muudatustega seisuga 1. august 2012]. Vene keeles. (1) Kriminaalmenetluse seadustik : [terviktekst muudatustega seisuga 1. jaanuar 2012 ... Kommentaaride teine osa annab ülevaate menetlusõiguse põhimõtetest. Käesoleva kommentaari koostamise aluseks on võetud KarSi ja KrMSi redaktsioonid seisuga 1. aprill 2010. a. 1. KARISTUSSEADUSTIK 2. KRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIK 3. VÄÄRTEOMENETLUSE SEADUSTIK 4. VANGISTUSSEADUS 5. ALAEALISE MÕJUTUSVAHENDITE SEADUS 2014. aasta lõpu seisuga oli asendusteenistuses 65 isikut. 2014. aastal esitati kokku 90 taotlust asendusteenistusse asumiseks. Tegevväelaste arv vähenes 2014. aastal 36 tegevväelase võrra, ulatudes aasta lõpus 3 098 tegevväelaseni. 2014. aastal lahkus Kaitseväest 303 tegevväelast. Tegevväelaste lahkumine oli Kriminaalmenetluse seadustik KrMS Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus ... Nimelt registreeriti 2014. aastal 1222 narkokuritegu, mis aastaga võrreldes kasvas ca ... Käesolevas töös on kasutatud õigusaktide redaktsioone 1.aprilli 2015.aasta seisuga. Autor KrMS- Kriminaalmenetluse seadustik Masskuritegevus- hõlmad kuriteod, mille toimepanemine on sage ja mis mõjutavad paljusid inimesi. Näiteks autode ärandamised, vargused, sissemurdmised, vandalism, joobes juhtimine ... kuid registris on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi andmetel 25. märtsi 2014. aasta seisuga 10 773 sündmuskohaprofiili ... Jätka: OÜ Juura © 2020 Põhiseadus (PS) ja kriminaalmenetluse seadustik (KrMS) lubavad isikut kohtueelses menetluses vahistada üksnes siis, kui ta võib kriminaalmenetlusest kõrvale ... Seisuga 31.12.2012 viibis Eestis vahi all 829 isikut (kohtualused ja eeluurimisalused ... Kinnipeetavale ettenähtud kambripinna suurendamisega väheneb alates 2014.a kokkuvõttes Kriminaalmenetluse seadustik: [ seisuga 15. märts 2007] ; Märksõnaline sisujuht [kasutatud] (Ilmumisaeg: 2007, Pehme köide, normaalses korras raamat, Kirjastus: Ilo, ISBN-13: 9789985578421) 2007 märtsis jõustuv seadustik koos 1. jaanuaril 2008 jõustuvate muudatustega....