Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia E-raamat


Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia - Karin Mark pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Karin Mark
ISBN: 9789985504277
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,86

SELGITUS:

Raamatus käsitletakse 40 antropoloogilist tunnust (pikkuskasv, pea ja näo detailsed mõõtmis- ja kirjeldamisandmed; silmade ja juuste värvus, nina kuju jne). Töö hõlmab materjali umbes 150 rahvarühma, kokku ligikaudu 13000 inimese kohta. Sellest on soome-ugri rahvad (eestlased, soomlased, saamid, karjalased, isurid, vepslased, komid, marid, mordvalased, udmurdid, ungarlased, handid, mansid jt.) 10500 inimest. Ülejäänud võrdlusmaterjal on indoeuroopa (soomerootslased, venelased) ja turgi (tatarlased, tšuvaššid, baškiirid) rahvastelt.Töö on ainulaadne oma mahu ja teadusliku usaldatavuse poolest sisaldades kõigi soome-ugri rahvaste antropoloogilisi materjale. Need on kogutud ühtlase programmi ja metoodika alusel ühe ja sama autori, rahvusvaheliset tuntud teadlase, Karin Margi poolt. Raamatu materjal hõlmab väga laia territooriumi ja analüüsid on laiahaardelised, Euraasiat hõlmavas kontekstis. Andmed on üksikasjalikult tabelite ja joonistena esitatud. Raamat on illustreeritud fotodega. Tööle ion lisatud ulatuslik resümee inglise ja vene keeles ning tõlgitud on ka tabelite pealkirjad ja jooniste-fotode allkirjad. Seega on töö arusaadav ka võõrkeelsele lugejale.Teos on väga väärtuslik füüsilise antropoloogia alane käsiraamat nii lugeja enda tundmaõppimiseks kui ka eestlaste ja teiste soome-ugri rahvaste võrdlemiseks teiste Euroopa ja Aasia rahvastega.

..., karjalased, eestlased, liivlased, isurid, vadjalased, vepslased, ersad, mokad, marilased, udmurdid, komid · Lugemist : Juhan ... Karin Mark - Vikipeedia ... ... Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia Toimetaja(d) Nimed sisestada formaadis "Perenimi, Eesnimi" ja mitu nime eraldatuna semikooloniga. Heapost, Leiu Ilmumiskoht Tallinn Kirjastus Teaduste Akadeemia Kirjastus ISBN 978-9985-50-427-7 Ilmumisaasta ... Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia. Äsja ilmus raamat «Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia», mis on koostatud rahvusvaheliselt tuntud antropoloogi Ka ... Raamatu "Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia ... ... . Äsja ilmus raamat «Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia», mis on koostatud rahvusvaheliselt tuntud antropoloogi Karin Margi (1922-1999) kogutud laiaulatuslike materjalide põhjal. Sel puhul heidaksime pilgu raamatu saamise tagamaadele. Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia = Физическая антропология финно-угорских народов = Physical anthropology of Finno-Ugric peoples (1) Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress : Tallinn, 15.-19. august 2004 : materjale ja kõnesid (1) Seega olid soome-ugri rahvaste põlisusundi uuringud haaratud ka animismi teooria väljatöötamise protsessi. Soome-ugri animism on soodustanud evolutsionistliku teooria sündi, ent hiljem on meie sugulasrahvaste usundit omakorda uuritud arenguõpetuse taustal, käsitledes animismi tunnuseid jäänustena kauge mineviku vaimsest kultuurist. (SOOME-UGRI AJALOOLISE KEELETEADUSE UUS PARADIGMA) TARTU 2001. uu u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u uu u u u u uu u u u uuu . SAATEKS. Käesolev tekst on mõeldud eelkõige õppevahendiks Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna bakalaureuseastme üliõpilastele. Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee logo EKI logo. VII Soome-ugri Maaimakongressi logo. Rawdna Carita Eira raamatumessil. Kultuurkapitali logo ... (vasakul) ja Vuokkiniemi külakeskuse juhataja Jelena Pljuiko soome-ugri sümbollinnuga. Foto: Karjalan Sanomat (Sari Heimonen) MAFUNi Peterburi piirkonna esindaja Andrei Petrov. Müüt on iseloomulik metsikule mõtlemisele, ta on aja hävitamise vahend. Müüt muudab inimese elu elamisväärseks. 7. Too välja allikate iseloomust tulenevaid erinevusi indoeuroopa ja soome-ugri (või uurali) rahvaste mütoloogiate uurimisel. Indoeuroopa rahvaste mütoloogia uurimisel on tähtis eelis u 4000 aastane ajaline sügavus. Soome-Ugri Rahvaste Arengufondi aruande- ja valimiskoosolek Jos^kar-Olas (Marimaa). Koosolek kinnitas fondi eelmise aasta tegevus-, finants- ja revisjonikomisjoni aruande. Võeti vastu pöördumine Venemaa Rahvussuhete Ministeeriumile ja Kultuuriministeeriumile rahalise toetuse saamiseks. Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia Teos on väga väärtuslik füüsilise antropoloogia alane käsiraamat nii lugeja enda tundmaõppimiseks kui ka eestlaste ja teiste soome-ugri rahvaste võrdlemiseks teiste Euroopa ja Aasia rahvastega. Töö resümee on inglise ja vene keeles. Raamat on illustreeritud fotodega....