Kehaline kasvatus. Õpetaja käsiraamat E-raamat


Kehaline kasvatus. Õpetaja käsiraamat - Vilma Sahva pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Vilma Sahva
ISBN: 9789985035115
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 3,61

SELGITUS:

Käesolev käsiraamat on koostatud, lähtudes I kooliastme riiklikust õppekavast. Käsiraamatu eesmärk on abistada õpetajat tööplaani koostamisel ning õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisel. Lisaks aitab see saavutada riiklikus õppekavas kirjeldatud kehalise kasvatuse üldpädevusi, käsitleda läbivaid teemasid ning luua lõiminguid ülejäänud õppeainetega. Kehaline kasvatus on õppeaine, kus mitmesuguseid liikumisviise ja spordialasid õpitakse praktilise tegevuse kaudu. Oluline lüli aine omandamisel on õpetaja, kes on pädev nii spordialade didaktikas kui ka õpetamise metoodikas. Käsiraamatus esitatud harjutused on osake suurest võimlemisharjutuste pagasist. Neid saab kasutada pidepunktidena õppekava lahtimõtestamisel ja oma fantaasiaga rikastamisel. Lisaks põhivõimlemise harjutusvarale ja tunni tööplaanidele annab raamat ülevaate sügis-, talve- ja kevadveerandi õuetundidest. Kevad- ja sügisveerandil tuleb rõhku panna jooksu-, viske- ja hüppeharjutustele, talvel suusatamisele ning uisutamisele. K

...- harjumuseks. Kehaline kasvatus lõimub nii erinevate õppeainetega läbi õuesõppetundide ... Kehalise Kasvatuse Õpetaja Käsiraamat Ajaga Kaasas ... . Kehalise kasvatuse tundides saavad õpilased teavet ja kogemusi kehaliste harjutuste ohutu sooritamise kohta - õpitakse käituma nii, et mitte kahjustada teisi või iseennast. Kujundatakse kehalise aktiivsusega kaasnevaid hügieeniharjumusi. Kehaline kasvatus IV-VIII klassile : käsiraamat õpetajale в категории: Антиквариат и искусство, Другое (ID номер товара 98013917) Kehaline kasvatus olgu meeldiv tund 23. märts 2013 Meeli Roosalu, Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituut; Raina E ... Kehaline kasvatus. Õpetaja käsiraamat | KOOLIBRI ... . märts 2013 Meeli Roosalu, Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituut; Raina Erin - 2 kommentaari. Mida arvavad kehalise kasvatuse tundidest Hiiumaa gümnaasiumiõpilased? Meedias on viimastel aastatel kombeks avaldada koolide kohta ainult halvustavaid materjale, unustades, et meil on palju väga häid koole ja õpetajaid ning tublisid õpilasi. Õpetaja tööl on sügavam mõte ja kõrgem eesmärk. Õpetajaharidus annab oskused, millest on kasu igas ametis. Õpetajal on kindel amet ja pikk puhkus. 1. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus" 1.1. Kehakultuuripädevus Kehakultuuripädevus väljendub kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi väärtustamises elustiili osana. See hõlmab oskust anda hinnangut kehalise vormisoleku tasemele, samuti valmisolekut sobiva spordiala või liikumisviisi harrastamiseks. Kabala Lasteaed-Põhikool pakub tööd kehalise kasvatuse õpetajale (1,0 ametikohta). Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 21. augustiks 2019 e-postiga [email protected] või aadressil Kabala Lasteaed-Põhikool, Kabala küla, Rapla vald, 78403. Temperatuuri jälgib enne tundi õpetaja ja otsustab tunni toimumise kohta. Jüri Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tunnis vajalikud õppevahendid ja ohutusjuhendid Kergejõustik Õppetööks vajalikud vahendid õpilasele. Kergejõustiku harrastaja vajab pikka ja lühikest dressi (vastavalt ilmastikule) ning mugavaid spordijalanõusid. Ainevaldkonda kuulub kehaline kasvatus, mida õpetatakse 1.- 9. klassini. Kehalises kasvatuses taotletavate õpitulemuste ja aineõppe sisu koostamisel on aluseks arvestuslik nädalatundide jagunemine kooliastmeti. I kooliaste - 8 nädalatundi II kooliaste - 8 nädalatundi III kooliaste - 6 nädalatundi Tihe seos inimeseõpetuse, ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja riigikaitseõpetusega. Kehaline kasvatus kujundab õpilases tervislikku eluviisi vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kaudu. Koolis omandatud teadmised ja oskused võimaldavad õpilasel kavandada ning korraldada enda liikumisharrastust. Kehaline kasvatus Autor/allikas: Henri Tilga Youtube Tervisesport. Uuringud näitavad, et õpilaste tervisealane elukvaliteet on halvenemas. ... Kui esimesel juhul on õpetaja suhtumine pigem käskiv, õpilaste valikutes paindumatu, siis teisel juhul on õpetaja õpilast mõistev, ta annab õpilasele asjakohast teavet, valikuid ja võimalusi ... ülesandeks on klassijuhataja ja kehalise kasvatuse õpetaja informeerimine. Koolimeediku puudumisel esitatakse tõend klassijuhatajale. Teatis säilitatakse koos õpilase tervisekaardiga. 4. Erivajadustega õpilaste õppetöö korraldus 4.1. Erivajadustega õpilaste kehaline kasvatus toimub koos tavaõpilastega, arvestades lubatud...