Keemia alused E-raamat


Keemia alused - Lembi Tamm pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Lembi Tamm
ISBN: 9789949953974
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,52

SELGITUS:

Vastavalt uuendatud gümnaasiumi keemia ainekavale* käsitletakse gümnaasiumi keemia esimeses kohustuslikus kursuses keemia üldisi aluseid – aine ehitust, keemiliste protsesside üldisi seaduspärasusi ning keemilisi protsesse lahustes.Kavandatav keemia aluste õpik vastab uue ainekava põhimõtetele nii materjali valiku kui ka käsitluse sügavuse poolest. Õpik arvestab keemia ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest.Eesmärgiks on kujundada õpilastel ettekujutus põhilistest seaduspärasustest keemias, seostades neid rakendusvõimalustega tehnoloogias ja igapäevaelus.Selles kursuses omandatavad teadmised ja oskused on aluseks järgmistes keemia kursustes õpitavate anorgaaniliste ja orgaaniliste ainete omaduste käsitlemisel.Kogu õppematerjal on jaotatud kolme suuremasse ossa. Esimene osa käsitleb ainete ehitust. Antakse lihtsal tasemel ettekujutus aatomorbitaalidest ja elektronide paiknemisest välises elektronkihis, tuuakse välja seosed keemilise sideme tüüpide ja ainete füüsikaliste omaduste vahel. Teine osa selgitab keemiliste reaktsioonide toimumise energeetilisi aluseid, käsitleb keemiliste reaktsioonide kiiruse ja tasakaalu seaduspärasusi, seostades neid keemilise tehnoloogia probleemidega. Kolmas osa vaatleb lähemalt keemilisi protsesse lahustes, rõhutades vee osatähtsust nendes protsessides. süvendab õpilaste teadmisi anorgaaniliste ainete põhiklassidest, andes tänapäevasema ettekujutuse hapetest ja alustest, selgitab keemilisi reaktsioone elektrolüütide lahustes.Õpiku lõpus on esitatud mitmesugused tabelid arvuliste andmete või muu teabega, mida õpilastel on võimalik kasutada aruteludes või probleemülesannete lahendamisel.Õppematerjali võimaldab paremini mõista ning kinnistada töövihikus toodud harjutuste tegemine ja ülesannete lahendamine. Töövihikus antakse ka põhjalikumaid juhiseid laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde tegemiseks.

...e gümnaasiumi keemia esimeses kohustuslikus kursuses keemia üldisi aluseid - aine ehitust, keemiliste protsesside üldisi seaduspärasusi ning keemilisi protsesse lahustes ... Keemia õppematerjalid põhikoolile ... . Kavandatav keemia aluste õpik vastab uue ... Õppematerjal on loodud TÜ teaduskooli kursusele "Keemia alused: ettevalmistus loodusteaduste olümpiaadiks", mille sihtrühmaks on nii loodusteaduste olümpiaadiks valmistuvad põhikooli õpilased kui ka keemiaolümpiaadiks valmistuvad 10. ja 11. klassi õpilased. Õppematerjali peatükid 1-4 kuuluvad kursuse põhiprogrammi, peatükid 5-9 on aga mõeldud rahvusvaheliseks loodusteaduste ... Keemia on teadusha ... Keemia aluste KT3 - Kontrolltöö Test Ülesanne | Keemia ... ... . ja 11. klassi õpilased. Õppematerjali peatükid 1-4 kuuluvad kursuse põhiprogrammi, peatükid 5-9 on aga mõeldud rahvusvaheliseks loodusteaduste ... Keemia on teadusharu, mis käsitleb ainete koostist, ehitust ja omadusi ning nende muundumise seaduspärasusi.Keemiat võib ka defineerida kui füüsika osa, mis uurib aatomite väliselektronkihti.. Keemia põhiharud on anorgaaniline, orgaaniline, füüsikaline ja analüütiline keemia. Keemiaseadused, füüsikalise keemia ja füüsikaseadused võimaldavad teha stöhhiomeetria arvutusi ... Keemia I kursus. „Keemia alused" 10. klass Õppekava RÕK (riiklik õppekava) Valdkond Loodusteadused, keemia Kursuse nimetus I kursus „Keemia alused" Eelduskursused Põhikoolilõpetaja, lõpetanud põhikooli keemia vähemalt rahuldava tulemusega Lõiming Bioloogia. Organismide koostis Eesti Keemiatööstuse Liit. Peterburi tee 46 11415 Tallinn Tel +372 613 9775 [email protected] Keemia alused ÕPIK. Hind: 18,50 € Pehme köide, värviline, 185 x 240 mm, 152 lk, 2014, juurdetrükk 2017. Õpiku eesmärk on tutvustada keemia põhilisi seaduspärasusi ning aidata neid tehnoloogias ja igapäevaelus rakendada. Lahustes toimuvaid protsesse kirjeldav osa süvendab teadmisi anorgaanilistest ainetest ning annab tänapäevasema ... Keemia ja sellega lähedalt seotud eluvaldkonnad - populaarsed loengud ja ettekanded: Peeter Burk, professor Happed ja alused - mis, miks ja kuidas? Puhas keemia - arvuti abiga! Ehk kuidas keemiat teha ilma katseklaaside ja kalliste seadmeteta, lisaks veel ökoloogiliselt puhtalt ja "rohelisel" viisil. Lauri Jalukse, teadur Hapniku tekkimine Maal, tema tähtsus ja erinevad 2012. a. sügisel nägi trükivalgust Tartu Ülikooli Kirjastuse poolt väljaantud Peter Atkinsi ja Loretta Jonesi kõrgkooliõpik "Keemia alused. Teekond teadmiste juurde". Kui avastad õpikus mõne ebatäpsuse või möödalaskmise, siis anna sellest meile ka teada. Teeme üheskoos õpiku veelgi paremaks! KEEMIA ALUSED II Kursuse lühikirjeldus Valikkursus süvendab gümnaasiumi kohustuslikus keemiakursuses „Keemia alused" omandatud teadmisi ja oskusi aine ehitusest, reaktsioonide energeetikast, kiirusest ja tasakaalust ning hapetest ja alustest. Kursus on vajalik teiste keemia valikkursuste paremaks mõistmiseks. Tööstuslike kemikaalide, reaktiivide, laboritarvikute, kummitehniliste toodete, toidulisandite ja elektritarvete jae-ja hulgimüük Maardu laost ja kohaletoimetamisega. Keemia lahtine Keemiaülesannete lahendamise lahtine võistlus on avatud kõikidele õpilastele olenemata vanusest. Ülesandeid saab lahendada kahes vanuserühmas - vanem rühm (11. ja 12. klass) ja noorem rühm (kuni 10. klass). Keemia rolli mõistmiseks ühiskonna arengus, tehnoloogias ja igapäevaelus tutvustatakse esimeses peatükis teadustöö põhimõtteid, karjäärivõimalusi keemikuna ning hiljutisi avastusi keemias. Järgmistes peatükkides keskendutakse põhjalikumalt keemia uurimisobjektidele - ainetele ja nendega toimuvatele muutustele....