Eesti inimarengu aruanne 2008 E-raamat


Eesti inimarengu aruanne 2008 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2009
KIRJUTAJA:
ISBN:
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,73

SELGITUS:

Eesti Inimarengu Aruande (EIA) üheks peamiseks eesmärgiks on anda lugejale ülevaatlikku ja võrdlevat informatsiooni Eesti arengu kohta – EIA 2008 keskendub Eesti elukvaliteedi erinevate tahkude analüüsile. Eesti Inimarengu Aruandes esitatakse juhtivate teadlaste poolt läbiviidud analüüside tulemused, mis kajastavad olulisi teemasid meie ühiskonnaelus nagu hariduselu, rahvatervis, kodanikuühiskonna formeerumine, Eesti majanduselu arengud, inimeste heaolu tase ja rahulolu eluga. Kuna tegemist on rahvusvahelise väljaandega, siis EIA eesmärgiks on samuti anda ülevaade olukorrast Eestis võrrelduna teiste Euroopa riikidega.

...(2008) Eesti Koostöökogu. Referaat õppekava perspektiivist vaadatuna I pt ... Eesti inimarengu aruanne 2008 - Apollo ... . Haridus ja inimareng 1) Eesti tõus inimarengu indeksi põhjal riikide järjestuses (43.koht) viimastel aastatel baseerub SKT kasvul. 2) Haridus. Täiskasvanute kirjaoskuse järgi asume 20.kohal, kulutused haridusele ca EL keskmine ... Loodetavasti pakub selleks inspiratsiooni Eesti Inim­arengu Aruandes 2009 esitatud võimalus vaadelda inimarengut looduslike, majanduslike, institutsionaalsete ja kultuuriliste keskkonnategurite vaatepunktist." Eesti Inimarengu Aruanne (EIA) tõstatab meile kõigile olulisi küsimusi ... ETIS - Eesti inimarengu aruanne 2008 ... ." Eesti Inimarengu Aruanne (EIA) tõstatab meile kõigile olulisi küsimusi, mis on seotud Eesti eluga. Vastvalminud Eesti Inimarengu Aruande (EIA) kohaselt tuleb Eestil Euroopa paremate sekka jõudmiseks panustada rohkem teadmistele ja koostööle ning püstitada uued eesmärgid, sest senise arengumootori hoog hakkab raugema. EESTI INIMARENGU ARUANNE 2001: Edasi >> Eesti inimarengu indeks. Eelmises aruandes kõrge inimarengu taseme saavutanud Eesti (46. koht, indeksi väärtus 0,801) on 1999. aasta andmete alusel tõusnud veel kaks kohta kõrgemale ning viinud oma indeksi 0,812ni. See on väga lähedal eelmises Eesti inimarengu aruandes ennustatule (0,814). EESTI INIMARENGU ARUANNE 2001: Edasi >> 2. Eesti ühiskonna sotsiaalsed valupunktid 2.2. Vananev ühiskond: eakate toimetulek ja elukeskkond. Ühiskonda loetakse vananevaks, kui seitse protsenti elanikest on 65aastased ja vanemad. Eestis on selliseid inimesi 15% elanikkonnast ning ÜRO rahvastikuprognoosi kohaselt võib 2030. aastaks eakas ... EESTI PIMEDATE RAAMATUKOGU 2008. AASTA ARUANNE EESSÕNA Alates 2004. aastast Eesti Hoiuraamatukogu filiaalina töötava Eesti Pimedate Raamatukogu põhiülesanne on valmistada, koguda, säilitada ning laenutada nägemispuudega inimestele heli- ja punktkirjas teavikuid. Eesti inimarengu aruanne 2001: Kas Eesti on sotsiaalselt jätkusuutlik? Teie ees on seitsmes Eesti inimarengu aruanne, mis on valminud Avatud Eesti Fondi, Eesti Vabariigi haridusministeeriumi ja ÜRO Arenguprogrammi rahalisel toetusel. 1995. aastal ÜRO Arenguprogrammi algatusel ellukutsutud aruannete seeriast on kujunenud oluline Eesti ühiskonna arengut ja valupunkte kaardistav väljaanne ... Eesti Inimarengu Aruanne 2006. (2007) Ühiskondliku Leppe Sihtasutus. Referaat õppekava perspektiivist vaadatuna I pt. Eesti inimarengust Eesti asub kõrge inimarenguga riikidest veel küllalt kaugel. Eesti nõrgim lüli Ida-Euroopa maadega võrreldes on madalam eluiga. Eesti areng ei saa enam toimuda sotsiaalse arengu arvelt. Eesti inimarengu aruanne 2001; SISSEJUHATUS: Eesti inimarengu aruanne 2001: Kas Eesti on sotsiaalselt jätkusuutlik? Eesti inimarengu indeks; 1. peatükk Loodushoid, sotsiaalne kapital ja riik. 1.1 Sotsiaalse kapitali rollist tänases Eestis ; 1.2 Eesti poliitikute kvalifikatsioon; 1.3 Kuidas ühinemine Euroopa Liiduga mõjutab Eesti arengut? EESTI INIMARENGU ARUANNE 2003 INIMARENGU TRENDID JA ÜHISKONDLIKU KOKKULEPPE VAJADUS SUB Göttingen 217 412 904 K Tallinna Pedagoogikaülikool x Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut Tallinn, 2003 Eesti inimarengu aruanne (EIA) on iga kahe aasta järel ilmuv ainulaadne aruanne, mis koondab Eesti teadlaste koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majandusliku meediakajastusarengu kohta.. EIA on teadmuspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsusetegijad nii poliitikas kui ka majanduses ja muudes valdkondades. oli Eesti majanduse jätkuva tõusu aeg, 2008. on majanduse jahenemise aasta. Üldised majandusolud mõjutavad ettevõtjate hinnanguid nende vastustes oodatava arengu kohta. Väike- ja keskmise ettevõtluse tegevusstruktuuri muudatused 2004-2008 Võrreldes 2004. aastaga suurenes 2008. aastal kõige enam VKEde arv sotsiaalsektoris: Avalik-õigusliku ringhäälingu kodulehekülg. Nimekirja järjestamine: Sarnasemad saated eespool; Tähestiku järgi ; Kuupäeva järgi 17.03.2008, 15:34. Inimarengu aruanne: Eesti majanduse struktuur kreekastub . Kerttu Kaldoja. RUS. Kalanduse oskustöölisi Eestis napib. Raigo Pajula. Värske Eesti inimarengu ......