Töölepingu seadus 2009 E-raamat


Töölepingu seadus 2009 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2009
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985752807
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,31

SELGITUS:

Märksõnaline sisujuht seisuga 20.03.2009

...õiguse spetsialist Heino Siigur. Kommentaarid on sidunud uue töölepingu seaduse sätted teiste töösuhteid reguleerivate seaduste vastavate sätetega ning riigikohtu lahenditega ... Tööinspektsioon: 2009 ... . Raamat sisaldab seaduse tervikteksti ning on varustatud märksõnastikuga. Töölepingu ... Töötajal ja tööandjal tuleb töösuhetes järgida vastastikuseid õigusi ja kohustusi, mille panevad paika tööleping, kollektiivleping ning töölepingu seadus.. Kehtiv töölepingu seadus jõustus 1. juulil 2009. Seadus koondab endas kogu individuaalset töösuhet reguleeriva normistiku, mis hõlmab nii töölepingu sõlmimise kui lõppem ... Töölepingu seadus - Riigi Teataja ... .. Kehtiv töölepingu seadus jõustus 1. juulil 2009. Seadus koondab endas kogu individuaalset töösuhet reguleeriva normistiku, mis hõlmab nii töölepingu sõlmimise kui lõppemise, töö- ja puhkeaja, puhkuse ning töötasu ... , Töölepingu seadus 2009, 2009 Ilo 1. juulist 2009 kehtivale töölepingu seadusele on oma kommentaarid lisanud Tartu Ülikooli emeriitprofessor, kogenuim tööõiguse spetsialist Heino Siigur. Kommentaarid on sidunud uue töölepingu seaduse sätted teiste töösuhteid reguleerivate seaduste vastavate sätetega ning riigikohtu lahenditega. TÖÖLEPINGU SEADUS 2009. TEINE RAAMAT [HELI RAIDVE, MARI RASK] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. Sarja teises raamatus käsit... TÖÖLEPINGU SEADUS 2009. KOLMAS RAAMAT [HELI RAIDVE, MARI RASK] Rahva Raamatust. Shipping from 24h. Sarja „Tööõigus 2009" kolmandas raamatus käsitl... Töölepingu seadus 2009. Teine raamat. Töötaja ja tööandja kategoorias: Raamatud, ajalehed, Õigus (eseme ID 93960837) Seadus jõustub tänavu 1. juulist. Erandina jõustuvad 1. jaanuaril 2010 need paragrahvid, millega kaasneb täiendav rahaline koormus riigieelarvele. Eesti keeles- Töölepingu seadus Vene keeles - Закон о трудовом договоре Inglise keeles - Employment contracts act Tööinspektsiooni infokiri (oktoober 2009) Paragrahv Töölepingu ülesütlemisest rasedate ja alla kolmeaastase lapse vanematega Meeli Miidla-Vanatalu ... kehtinud Eesti Vabariigi töölepingu Ka uus töölepingu seadus pakub väikelaste vanematele kaitset. Foto: Tom Grill/Corbis/Scanpix . Tööinspektsiooni infokiri (oktoober 2009) TÖÖLEPINGU SEADUS . Vastu võetud 17.12.2008, jõustumine 01.07.2009 § 7. Töölepingu sõlmimine alaealisega ... Vastu võetud 11.06.2009 nr 93, määrus kehtestatakse «Töölepingu seaduse» § 7 lõike 5 alusel. § 1. Kerged tööd (1) 13-14-aastasel alaealisel või 15-16-aastasel koolikohustuslikul alaealisel on lubatud teha ... ÜLDSÄTTED. TÖÖLEPINGU SEADUS . Vastu võetud 17. detsembril 2008. a seadusega (RT I 2009, 5, 35), jõustunud 1.07.2009 a.§ 1. Töölepingu mõiste. Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Töölepingu seadus: seaduse tekst, milles on arvestatud 28.01.2009 tehtud muudatusi. Seletused, ISBN: 9789985993231 (Andrus Lauren). Käesolevas kogumikus on toodud Riigikogu poolt 17. detsembril 2008 vastuvõetud Töölepingu seaduse tekst, milles on arvestatud ka 28. jaanuaril 2009 tehtud muudatusi ning konkreetsete sätete juures on asjakohased väljavõtted Vabariigi Valitsuse poolt... . 17.03.2011. . . Uued mõisted. HEA USU PÕHIMÕTE. TÖÖLEPINGU SEADUS ? TsÜS §138 õiguste teostamisel ja kohustuste. täitmisel tuleb toimida heas usus. Õiguste teostamine. ei ole lubatud seadusevastasel viisil, samuti. selliselt, et õiguse teostamise eesmärgiks on kahju. tekitamine teisele isikule.. Vastu võetud 17.12.2008. RT I 2009, 5, 35 ? Töölepingu seadus ja selle ellurakendumise probleemid Ulvi Hanson AS Arco Vara personalikonsultant, OÜ H.A.K.K.A. jurist Hästi toimiva töösuhte tagavad mõistlikkus, heauskne käitumine ja vastastikune lojaalsus. 2009. aasta teis...