Väike eesti keele žestiraamat. Väike prantsuse keele žestiraamat E-raamat


Väike eesti keele žestiraamat. Väike prantsuse keele žestiraamat - Eva Ingerpuu pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2009
KIRJUTAJA: Eva Ingerpuu
ISBN: 9789985579848
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,11

SELGITUS:

Kaksikraamat tutvustab ühelt poolt eesti keeleruumis ja teiselt poolt prantsuse keeleruumis kasutatavaid käelisi žeste.Raamatust on kasu neile, kes soovivad oma esinemisi meeldejäävamaks ja dünaamilisemaks muuta, aga kindlasti on see huvitav abivahend ka keeleõpetajatele ja õppijatele loomingulisemaks lähenemiseks.Žestiraamatu eestikeelne osa pakub üllatuse, tutvustades ligi 100 käeliigutust, mis on aga siiski vaid osa žestidest, mida eestlased kasutavad. Mõned žestid on rahvusvahelisemad, mõned aga väga eestlaslikud, nagu näiteks „pöidla hoidmine”.Prantsuse keele žestiraamat tutvustab umbes 100 käežesti. See on mõeldud kõigile, kes soovivad õppida mitmeid Prantsusmaal väga levinud kõnekeelseid väljendeid, millele on antud ka tõlked.Raamatu juurde kuulub kaks CD-d, mille programm võimaldab žeste tähenduse või liigutuse järgi otsida ja videopildina vaadata. Tegemist on esimese sellelaadse väljaandega Eestis.

...irjaviisidest Valve-Liivi Kingisepp Tartu ülikooli dotsent Millal ja mil viisil jõudsid eestlased kirjasõna kasutamiseni, on küsimus- ... EKI keelenõuanne ... ... Erandiks on väike s, millel on kaks kuju: pikk ja lü-hike, ka ei eristu enamasti I ja/. Eesti keel kuulub soome-ugri keelkonna läänemeresoome keelte hulka. Eesti keele kõnelejaid on tänapäeval maailmas umbes 1 miljonit. Enamik neist elab Eesti Vabariigis. Eesti keele lähimad sugulased liivi ja vadja keel on tänapäevaks praktiliselt hääbunud, kummagi keele oskajaid on vaid kümmekond. ... Väike eesti keele žestiraamat. Väike prantsuse keele ... ... . Eesti keele lähimad sugulased liivi ja vadja keel on tänapäevaks praktiliselt hääbunud, kummagi keele oskajaid on vaid kümmekond. Sama saatus on tabamas isuri keelt. - Eesti keele koolitusi pakkuvaid asutusi on Eestis ca 157. Nende täpne arv ja pakutud koolituste maht ei ole teada, sest eesti keele koolituste osutamise kohta eraldi andmeid ei koguta. - Pakkujate profiil - Koolitusasutustest ligi pooled on äriühingud, kolmandik mittetulundusühingud ja ülejäänud avalik- 5 Mõisted Koolitus - eesti keele õpe, mis toimub juhendatud õppe vormis kursuse või tundidena. Tasemeeksamiks ettevalmistavad koolitused - koolitused, mille eesmärk on anda teadmiste tase, millega on võimalik sooritada keele tasemeeksam. Selliseid eesti keele koolitusi tehakse A2, B1, B2 ja C1 Suur ja väike algustäht Väikese algustähege kirjutatakse: - nimetused koer, jõgi, tüdruk - kalendrisõnad jaanipäev, reede, mai - loomatõud spanjel, siiami kass, tori hobune - keeled eesti ... Eesti keel on lihtne! Osta siit parimad õppematerjalid, sõnastikud ja grammatikakogumikud. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. Eesti keele tasemeeksami andmete vaatamine. Teenuses saavad eesti keele tasemeeksamile registreerunud või osalenud näha oma juba toimunud ja veel toimumata eesti keele eksami andmeid Sihtasutuse Innove (endine Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus) andmebaasis. Samuti saab tühistada registreeringut kui ka tunnistust alla laadida. II. Eesti keele grammatika (eestikeelne, tõlgitud vene, inglise, soome jne keelde) III. Lisad 1. Sõnastikud (tekstide sõnad, õppetükkide sõnad, indeks) 2. Tõlkeharjutused (vene, inglise või soome keeles) 3. Eesti keele grammatika lühikursuse (õppetükid 1-5) tõlge. Järgnevalt kirjeldatakse eelmainitud õppekomplekti kolme osa ... PRANTSUSE KEELE (valikaine) AINEKAVA GÜMNAASIUMILE Loksa Gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi A1 taseme võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. huvitub võõrkeelte õppimisest, on võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeltes; 2. 10) Umbisikuline tegevus . Kui ei ole teada, kes tegevust tegi, siis kasutatakse umbisikulist tegumoodi. Jutustatakse, jutustati, on jutustatud, oli jutustatud 11) Liitsõnad Liitsõna on mitmest sõnast koosnev üks sõna, millel on lahku kirjutades teine tähendus. Need sõnad kirjutatakse täht-tähelt samamoodi, kui lahku kirjutades. Lapse põlv - lapsepõlv Eesti keele tööraamat 4. klassile. 3. osa Tööraamat sobib õpilastele, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe tasemel, õpilastele, kellele on rakendatud individuaalne õppekava (IÕK), muukeelsetele õpilastele ning kasutamiseks põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel. Eesti keele uurijad on mõelnud ka päris haruldaste keeleraamatute peale. Mida teha, kui keegi tõmbab tähendusrikkalt sõrmega üle kõri? Muidugi tuleb siis haarata sel aastal ilmunud Eva Ingerpuu "Väike eesti-prantsuse žestiraamatu" järele. Paks raamat sisaldab kõiki rahvusvahelisi žeste. Vene koolide eesti keele 2. klassi õppekomplekt "Minu eesti keel". Õppekomplekti "Minu eesti keel" kuulub: õpik (2osa), töövihik lahtiste töölehtedega (TL), õpetajaraamat lahtiste värviliste töölehtedega (ÕTL), helisalvestised, esitlusmaterjalid (pildimaterjal) ning digiharjutused. emakeelel ja hariduskeelel on õppekavas eriline koht: eesti keele oskus on nii õppekava omandamise alus kui ka eesmärk. 1.-4. klassis on eesti keel integreeritud õppeaine, mis taotleb nii keele- kui ka kirjandusõpetuse eesmärke. Alates 5. klassist on eesti keel ja kirjan...