Multiperspektiivsus ajaloo õpetamisel E-raamat


Multiperspektiivsus ajaloo õpetamisel - Robert Stradling pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2005
KIRJUTAJA: Robert Stradling
ISBN: 9789985016985
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,69

SELGITUS:

Kõigist Kagu-Euroopa maadest pärit õpetajad ja nende koolitajad on korduvalt rõhutanud, kui vajalikud oleksid multiperspektiivsust avavad näited, mida nad saaksid kasutada tundi andes. Kummatigi on nad märkinud, et vajavad näiteid, mis ei oleks otseselt seotud nende enda maaga. Selles raamatus toodud valik on kohandatav Kagu-Euroopa riikide olukordadele. Mõni näide on hästi tuntud, ent viis, kuidas seda käsitletakse, on uudne. Multiperspektiivsuse küsimust on arutatud ka nii stabiilsuspaktiga hõlmatud maades kui endistes Nõukogude Liidu vabariikides toimunud koolitusüritustel.Käesolevast teejuhist saab edaspidi lähtuda kõigil õpetajakoolitusseminaridel. Autor doktor Robert Stradling on kirjutanud ka Euroopa 20. sajandi ajaloo õpetamise käsiraamatu ning jälginud stabiilsuspakti alusel Kagu-Euroopas tehtavat tööd ajaloo ja ajalooõpetuse alal. Ta on olnud paljude Euroopa Nõukogu sümpoosionide ja seminaride raportöör ning on 2003. aastal käivitatud projekti „Euroopa dimensioon ajaloo õpetamisel” juhtivkomisjoniks oleva hariduskomisjoni projektinõustaja.

...naasium, juhendaja Janika Kaljula) II-V koht Pärl Pind (Miina Härma Gümnaasium, juhendaja Tiiu Sasi) Sageli ulatub lapsepõlvest täiskasvanuikka ... DOCX oppekava.innove.ee ... . Õpetajatel on soodumus vältida õpetamisel tegevusi, milles neil endil on teadvustatud või ka teadvustamata õpitud abitus (nt joonistamine, laulmine, nähtuste füüsikaliste aluste seletamine jpm) või nende tulemusi alahinnata. Ettepanekuks jätku-uurimuse osas on järgimine teema: „Õppejõudude mõjusus grupis õpetamisel". On teada, et grupi erinevates arenguetappides on grupi juhitavus erinev ja õppejõudude mõju grupile samuti erinev, seega oleks perspektiivikas ... DOCX oppekava.innove.ee ... . On teada, et grupi erinevates arenguetappides on grupi juhitavus erinev ja õppejõudude mõju grupile samuti erinev, seega oleks perspektiivikas uurida, kuidas õppejõud grupi arenguetappides üliõpilaste õppimist ja arengut mõjutavad. Meie loodud infomaterjal pakub praktilist tuge koolijuhtidele õpetajate töötasu süsteemi välja arendamiseks või olemasolevasse süsteemi muudatuste planeerimiseks. Levinud on erinevad õpetajatöö tulemuslikkust ning erialale ja organisatsioonile pühendumust eristavad tasustamise praktikad, mida antud juhend tutvustab. Oluline on Mis on programm?¶ Programm, nii nagu me seda selles õpikus mõistame, on mingi tegevuse kirjeldus.Selle poolest on programmi mõiste väga sarnane teatris ja kinos kasutatavale käsikirja e.stsenaariumi mõistele (inglise keeles saab kasutada mõlema mõiste kohta lausa sama sõna - script).. Oluline erinevus teatri käsikirja ning programmi vahel on see, et programm pannakse kirja mingis ... 2018. Õpitu Ülekanne tÄiskasvanud Õppija Õpikogemuses uue tÖÖtaja sissejuhatava koolituse nÄitel. külli gertsik . vabatahtliku organisatsiooni liikmete koolituskogemus naiskodukaitse nÄitel Nooruk teisel pool telefonitoru jätab tüüpilise teismelise mulje. Intervjuu kestel annab ta peamiselt ühesilbilisi vastuseid. Sellest hoolimata on ta jutt selge ja kohati väga detailne. ... Maht: 52 tundi Sihtrühm: klassiõpetajad, II ja III kooliastme õpetajad Kursuse algus: 21.oktoober 2016 Toimumise kuupäevad: 21.oktoober, 11.november 2016, 20 ... 9.-13. aprillil toimus Erasmus+ rahvusvahelise projekti „Minu tulevikumaailm" esimene õpilasvahetus Norras, Mosjøeni linnakeses. Projektis osalesid Audentese spordigümnaasiumi õpilased Annika Holland ja Reilika Ritson, Audentese erakooli põhikooliõpilased Kristjan Rettel, Robin ja Kevin Uspenski ning Mia Metsalu, IB-õppest oli kaasas Cassandra Christensen ning õpetajatest ... Organisatsiooni toimimise edukus sõltub informatsiooni kui väärtusliku ressursi kasutamisest.Informatsioonil on strateegiline tähendus arukate ja põhjendatud juhtimisotsuste vastuvõtmisel. Kaasaja organisatsioonid toimivad ühelt poolt informatsiooni ülekülluse, teiselt poolt aga usaldusväärse, õigeaegse ja töödeldud informatsiooni puuduse olukorras. Eesti Inimõiguste Keskus korraldab maikuus neli kolmepäevast multidistsiplinaarset koolitust laste õigustest, mis on mõeldud erinevatele spetsialistidele, kes puutuvad oma töös kokku laste ja laste õigustega. Projekti eesmärk on aineõpetajate ja erialaõpetajate digipädevuste arendamine. Koolituse tulemusel tunneb õppija ära peamised e-ohutusalased probleemid (sh. küberkiusamine, identiteedivargus, vihakõne, ebasobiva sisuga pildi-videomaterjal) ja oskab neile pakkuda võimalikke lahendusi ning omandatud teadmisi õpilastele edasi anda. Õpiväljundid: koolituse läbinu teab ja tunneb ära ... Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" eelnõu juurde I Sissejuhatus Eelnõu on ette valmistanud Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdid Kaspar Kreegimäe Programmeerimine on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Merilin Säde, Kaarel Tõnisson jt poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud. Kommentaarid 1-3 - Vahetatavate teradega multitööriist on üks käepärasemaid ja universaalsemaid tööriistu üldse. Selle mitmekülgsus võimaldab teostada mitmeid töid, mida pole võimalik ......