Kodundus 4.-6. klass E-raamat


Kodundus 4.-6. klass - Anu Pink pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2009
KIRJUTAJA: Anu Pink
ISBN: 9789985992531
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,96

SELGITUS:

Värvifotode ja väikeste köögikoomiksitega illustreeritud uus kodunduse õpik koosneb loogiliselt järjestatud kaheteistkümnest peatükist kodunduse tundide läbiviimiseks. Igas peatükis on teooriaosa, küsimused ja ülesanded nii tunnis kui kodus nuputamiseks ning retseptid praktiliseks tööks.Esimesed peatükid õpetavad töö korraldamist ja ohutust köögis, mõõtühikuid, töövahendite kasutamist, köögi korrashoidu ja laua katmist.Raamatu keskmine osa käsitleb tervislikku toitumist ning erinevate toiduainete toiteväärtust, omandamist, kasutamist ning säilitamist.Viimane osa raamatust õpetab säästlikult majandama ja korras hoidma oma kodu ning rõivaid.

...geldamine" Saara käsitööõpikute kirjastus 3 ... PDF Käsitöö ja kodundus 5. klass - Jakob Westholmi Gümnaasium ... . Anu Pink (2002) „Kudumine" Saara käsitööõpikute kirjastus 4. Anu Pink, Kristi Teder (2005) „Tikkimine" Saara käsitööõpikute kirjastus 5. Pärnu mnt 11 Tallinn 10148 © 2020 IMPACT 80/20IMPACT 80/20 Kodundus 4.-6. klass (2008) Anu Pink Ülesandeid ja mänge kodunduse tundideks (2008) Jaana Tamm Maht: 2 tundi nädalas: käsitöö (kudumine, tikkimine) 32 tundi kodundus 16 tundi projektõpe (kodundus, viltimine)14 tundi tehnoloogiaõpetus 8 tundi kokku 70 tundi Kalenderplaan 2012/2013 Lähtutakse sellest, et käsitöö ja kodundus on praktilise suunitlusega õppeaine: vähemalt 2/3 õppetunnist peab olema praktiline tegevus. Pööratakse enne uute tehnoloogiate ja seadm ... II kooliaste (4.-6. klass) - Tallinna Reaalkool ... . Pööratakse enne uute tehnoloogiate ja seadmete kasutamist tähelepanu ohutusele. Jaotatakse klass toitu valmistades ja teiste praktiliste ülesannete korral väiksemateks rühmadeks (3-5 õpilast). JUHTKOND. Kontakt- tel. 6043143 [email protected] Direktori kt - Kadi-Ingel Kungla tel. 6088 901 [email protected] Sekretär - Maaris Paukson tel. 6088 900 [email protected] Majandusjuhataja abi - Oksana Hiis [email protected] Koolimaja õppejuht - Helen Aasaleht [email protected] Huvijuht - Mari-Liis Kirt [email protected] Pärnu Ülejõe Põhikooli koduleht. Tallinna mnt 40a, Pärnu, 80010, e-post: [email protected], tel: 444 7180 Anu Pink. Sündisin saarlasena. Esimese käsitööalase koolituse viisin läbi kuueaastaselt kui naabritüdrukutele oma leiutist - riidelappidest ja AGO-liimist nukukingade valmistamist näitasin. Käsitöö ja kodundus on õppeaine, mis lõimib teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega. Käsitöö seos tarbekunstiga loob loomingulise eneseteostuse eeldused. Arutletakse kunsti, käsitöö ja moe seoste ning käsitöö ja kergetööstuse tähtsuse üle ajaloos ja tänapäevamaailmas. 4.-6. klass Näide 1. Plakat "Minu bändi kontsert" Märksõnad: Muusika - muusikastiilid (popmuusika), pilliliigid IKT - pilditöötlus, pildifaili tüübid ... Õppeaine: Käsitöö ja kodundus, 9. klass, tundi nädalas, kokku 35 tundi Kohustuslik teema/maht (tundi) Õpitulemused (kohustuslike teemade kohta) Õpipädevused (õpioskused) Metoodilised soovitused (jaotus kolmeks õppemeetodite rühmaks: frontaalne töö-F; koosõppimine-K; iseõppimine - I) 5. klass, 2 ainetundi nädalas, kokku 70 ainetundi Õpitulemused Õppesisu ja -tegevus Käsitöö kavandamine kavandab omandatud töövõtete abil jõukohaseid käsitööesemeid leiab esemete kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale Eset valmistades tähtsustab ideed ja kav...