Eesti Vabariigi põhiseadusest. Ühiskonnaõpetuse töövihik IX ja XII klassi õpilastele E-raamat


Eesti Vabariigi põhiseadusest. Ühiskonnaõpetuse töövihik IX ja XII klassi õpilastele - Koostaja Mai Kahru pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2008
KIRJUTAJA: Koostaja Mai Kahru
ISBN: 9789949438495
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 3,80

SELGITUS:

1992. aastal vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseadus on Eesti riigi ja ühiskonna toimimise alusdokument, mis on oluline nii riigile kui ka kõigile kodanikele, sätestades rea õigusi ja kohustusi, mis ei laiene kellelegi teisele peale kodakondsust omavate isikute. Töövihiku erinevad ülesanded käsitlevad kõiki olulisi põhiseaduse aspekte, abistavad selle tundmaõppimisel ning eeldavad küsimustele vastajalt laiemat kaasamõtlemist kui ainult põhiseaduse tekstist näpuga järje ajamist.

...ud esijoones töövahendiks üliõpilastele ja õppejõududele ... Põhiseaduslikud institutsioonid - eesti.ee ... . ... Eesti Vabariigi põhiseadusest. Ühiskonnaõpetuse töövihik IX ja XII klassi õpilastele. Autor: Mai Kahru. Raamat on läbi müüdud Eesti sõjaajalugu hõlmab kõiki Eesti pinnal peetud sõdu ja relvakonflikte, siinsete sõjaliste koormiste, maakaitsestruktuuride, kindlustuste ja garnisonide ajalugu - ning kõigi siit pärit sõdurite, allohvitseride, ohvitseride, kindralite, admiralide ja marssalite tegemisi ka väljaspool Eestit. 4) paragrahvi täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastus ... Eesti Vabariigi põhiseadusest. Ühiskonnaõpetuse töövihik ... ... . 4) paragrahvi täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses: "(2) Eesti kodanikud, kes on enne 1991. aasta 20. augustit süüdi mõistetud ENSV kriminaalkoodeksi paragrahvide 189 ja 189.2 järgi ning kelle süüdimõistmise aluseks oli võitlus Eesti Vabariigi iseseisvuse nimel ja Eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu, kuuluvad ... Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kontaktandmed. Riigportaal eesti.ee, usaldusväärne info ja e-teenused. Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107." Pärast väljakuulutamist saadetakse seadus avaldamiseks Riigi Teatajas. Kuni 1999. a 1. märtsini avaldati Riigi Teatajas koos seadusega ka Vabariigi Presidendi väljakuulutamisotsus, alates nimetatud kuupäevast üksnes seadus koos viitega väljakuulutamisotsusele (RTS § 2 lg 2 p 1, lg 3 p 1, lg ... Riigikohus on leidnud, et riigipitsati hoidmine riigisekretäri käes ei alluta Vabariigi Presidenti Vabariigi Valitsusele (RKPJKo 22.06.1993, III-4/1-1/93), et põhiseadus ei anna Riigikogule õigust delegeerida põhiõiguste piiramise juhtude ja korra üle otsustamist kaitsepolitsei ametnikele ega Riigikohtu liikmele, sest neid küsimusi saab ... pangaseadusega sai Eesti Pank ainuõiguse väljastada pangatähti nimiväärtuses 5-100 krooni. Ka kõik Eesti Vabariigi taassünni järg-sed paberrahad on vastavalt seadusele emiteerinud Eesti Pank. Kõige värskemad andmed viimati käibele lastud müntide ja raha-tähtede kohta leiate Eesti Panga veebilehelt www.eestipank.info. Eesti ajalugu on inimasustuse ajalugu praegusel Eesti alal. Selle alguseks loetakse esimese teadaoleva küttide ja kalasta...